Menu

Hvad er Den Europæiske Centralbank (ECB)?

...og hvad betyder ECB for dig i din hverdag?

1. juni 2018 (opdateret 14. december 2018)

Her er 20 facts, som vi har samlet for at markere vores 20-års fødselsdag 1. juni 2018.

 1. Hvis du bor i euroområdet, er du en af 340 millioner mennesker, der har en fælles valuta, som forvaltes af ECB. Vores økonomi er verdens næststørste økonomi.

 2. I ECB arbejder vi på at holde priserne i euroområdet stabile, så du kan føle dig sikker på, at du kan købe lige så meget for din løn i morgen, som du kan i dag. Det er vores hovedopgave. Efter indførelsen af euroen 1. januar 1999 har den gennemsnitlige inflation været på 1,7 pct., hvilket er lavere end i 70'erne, 80'erne og 90'erne.
  Hvorfor er det vigtigt, at priserne er stabile?

 3. Hvordan holder vi priserne stabile? Det gør vi ved at fastsætte renten og ved at træffe andre pengepolitiske foranstaltninger. ECB's styrelsesråd mødes hver sjette uge for at træffe pengepolitiske beslutninger.
  Hvad er pengepolitik?
  Pengepolitiske beslutninger

 4. Sammen med de 19 nationale centralbanker producerer vi også eurosedler (vi har produceret 130 milliarder eurosedler siden 2002).
  Eurosedlernes sikkerhedselementer

 5. Vi holder nøje øje med stabiliteten i det finansielle system. Hvis det finansielle system er stabilt, kan det modstå stød uden større forstyrrelser. Det vil sige, at folk stadig har adgang til deres bankkonti, virksomheder kan stadig foretage og modtage betalinger, investorer kan fortsat handle osv. Vi analyserer risici i tilknytning til systemet og stiller forslag om makroprudentielle politikker til landene i euroområdet.
  Fokus på finansiel stabilitet
  En kvikguide til makroprudentielle politikker

 6. Siden 2014 har ECB også ført direkte tilsyn med de største banker i euroområdet. Du kan derfor være sikker på, at bankerne også nok skal klare sig i mindre gode tider. Omkring 1.200 medarbejdere følger de 118 største banker nøje og opstiller retningslinjer for sektoren.
  Hvorfor føres der tilsyn med banker?

 7. Vi sørger for, at du kan foretage dine betalinger sikkert, uanset om du betaler kontant, med kort eller elektronisk. Vi tager os nemlig af de betalingssystemer, der gør disse transaktioner mulige. Hver dag afvikles 350.000 transaktioner til en daglig værdi af 1,7 billioner euro via vores betalingssystem Target2.
  Hvad er Target2?

 8. Apropos betalinger, vidste du så, at det snart bliver muligt at foretage straksbetalinger via vores TIPS-system? Du vil ikke længere skulle vente flere dage på, at en betaling når frem.
  Kommer snart: straksbetalinger på tværs af landegrænser
  Hvad er TARGET Instant Payments Settlement (TIPS)?

 9. ECB forsker i blockchain og andre nye finansielle teknikker, og vi er aktive inden for cyberrobusthed. På denne måde kan vi sikre, at betalingssystemerne fortsætter med at være sikre, modstandsdygtige og effektive.
  Hvordan kan ny teknologi ændre de finansielle markeder?
  Hvorfor er cyberrobusthed vigtig?

 10. Vi er interesserede i big data. Vores statistikere arbejder til stadighed med data inden for mange forskellige områder og bidrager derved til, at der træffes velbegrundede pengepolitiske beslutninger.
  Hvorfor er statistik vigtig?

 11. Vores pengepolitik bidrager til den voksende økonomi i euroområdet. Vidste du, at det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i euroområdet er steget fra ca. 21.000 euro til 32.000 euro siden indførelsen af euroen?

 12. Vores politikker fremmer også beskæftigelsen. I perioden 2012-17 blev der skabt syv millioner nye job i euroområdet og 71 pct. af alle personer i den erhvervsaktive alder er nu i arbejde.

 13. For at sikre, at vi handler i europæernes bedste interesse, er vi uafhængige. Det betyder, at vi ikke kan påvirkes af kortsigtede politiske hensyn.
  Hvorfor er ECB uafhængig?

 14. Vi står til ansvar over for Europas befolkning. Derfor bestræber vi os på at forklare vores handlinger for dig, og vi er juridisk forpligtede til at gøre rede for dem over for dine folkevalgte repræsentanter i Europa-Parlamentet.
  Hvordan står ECB til ansvar for sine handlinger?

 15. Du kan stole på os. I 2012 sagde ECB's formand Mario Draghi som bekendt: "ECB er inden for rammerne af sit mandat rede til at gøre alt, hvad der skal til for at bevare euroen." Sammen med andre kom vi godt igennem statsgældskrisen i euroområdet.
  Tale holdt af Mario Draghi, 26. juli 2012

 16. Vi har hjemsted i Frankfurt, Tyskland. Vi har kontorer i den nye skyskraber i Ostend samt i Eurotower og Japan Centre i finansdistriktet.
  Om ECB's hovedbygning

 17. Vi er over 3.000, som arbejder her. Vi kommer fra Europa – men også fra andre steder i verden – og taler 23 forskellige sprog.
  Jobmuligheder i ECB

 18. Vi fremmer et inklusivt arbejdsmiljø i ECB. Medarbejdernes netværk omfatter bl.a. Rainbow Network, WOW network (Women Organise Women) og Ethnic and Cultural Group.
  Diversitet og inklusion i ECB

 19. Der er falke, som jager fra toppen af ECB's 185 m høje skyskraber i Frankfurts Ostend. Vi holder dog også udkig efter høge og duer, som kunne finde på at besøge fuglehusene i haveanlægget...

 20. Og sidst, men ikke mindst: Nogle gange er vi ikke så lette at få fat i. Det ved vi godt. Men vi kunne godt tænke os høre fra dig lidt oftere. Her er siden med vores kontaktoplysninger. Vi kan også kontaktes via og LinkedIn, og skulle du komme forbi Frankfurt, er du meget velkommen til at besøge ECB's besøgscenter!