European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цифрово евро

Цифровото евро би представлявало котва на стабилност за нашите пари в цифровата епоха.

Заедно с националните централни банки от еврозоната проучваме дали да въведем цифрово евро. То би представлявало цифрова валута на централната банка – електронен еквивалент на парите в брой. Би допълвало банкнотите и монетите, предоставяйки на гражданите още един начин на плащане.

Какво трябва да знаете

Какво би представлявало?

Цифровото евро би предоставило електронно средство за плащане, достъпно за всеки в еврозоната. То би било сигурно и лесно за използване – каквито са в момента парите в брой. Като централнобанкова парична единица, емитирана от ЕЦБ, то би се различавало от „частните пари“, но за да се разплащате с него, бихте могли да използвате и карта или телефонно приложение.

Цифровото евро и значението на централнобанковите пари
Защо бихме имали нужда от цифрово евро?

Обмисляме въвеждането на централнобанкова цифрова валута в Европа, за да отговорим на нарастващото търсене на сигурни и надеждни електронни плащания. Ако имаме цифрови пари, емитирани от централната банка, те ще служат като котва на стабилност за платежната и паричната система. Освен това цифровото евро би засилило паричния суверенитет на еврозоната и би стимулирало конкуренцията и ефективността в европейския сектор на плащанията.

Основни цели и аспекти на дизайна
Какви биха били преимуществата и предизвикателствата?

Тъй като все още сме на етап проучване, не разполагаме с всички подробности по окончателното предложение. Но доста внимателно обмислихме концепцията за цифрово евро, неговите преимущества и недостатъци. Това, което вече е ясно, е, че цифровото евро трябва да бъде достъпно, стабилно, сигурно, ефективно и в съответствие със закона. Също така ще осигурим най-високо ниво на неприкосновеност на личния живот.

Доклад относно цифровото евро
Докъде сме стигнали?

Проучвателният етап започна през октомври 2021 г. и се очаква да отнеме около две години, т.е. да приключи през октомври 2023 г. Анализираме как би могло да бъде разработено и разпространявано цифровото евро и какво въздействие би могло да окаже върху пазара. След това ще решим дали реално да започнем процеса на разработването му.

График на проекта

Често задавани въпроси

Как би ми било полезно цифровото евро? С какво цифровото евро би се различавало от „стабилните валути“ и от криптоактивите? Би ли заместило парите в брой? Вижте тук отговорите на често задавани въпроси.

Вашата професия е в тази област?

Сътрудничество със заинтересованите страни

Задълбочено сътрудничество с участниците на пазара, създателите на политики и законодателните органи би гарантирало, че цифровото евро ще отговаря на нуждите на потребителите. Затова стартираме редица инициативи, с които да привлечем възможно най-много заинтересовани лица.

Управление и заинтересовани страни
Документи и експериментиране

Етапът на експериментиране с цифровото евро завърши с обстойна документация и подробни анализи на извършената работа. На страницата, посветена на темата, можете да прочетете материали по въпросите, които Ви интересуват.

За специалисти

Цифровото евро и...

... криптоактивите

Цифровото евро не би представлявало криптовалута, тъй като би било подкрепено от централна банка. Централните банки имат задача да поддържат стойността на парите, независимо дали те са във физическа или в цифрова форма. Криптоактивите не са подкрепени и не се управляват от централна институция. Нямате гаранция, че ще можете да ги размените срещу пари в брой, когато Ви се наложи.

Какво представлява биткойн?

... инвестициите

Цифровото евро трябва да се използва основно като платежно средство, а не като инструмент за финансови инвестиции. Проучваме внимателно този въпрос, за да избегнем отрицателни последствия за финансовия сектор. Цифровото евро трябва да бъде обществено благо, от което да се ползва икономиката и обществото като цяло.

Цифровото евро и развитието на финансовата система

... общоевропейските плащания

В ход е фундаментална промяна в начините на плащане и централните банки трябва да изиграят ключова роля в този процес. Европейските плащания трябва да бъдат поддържани от конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на потребителите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. За тази цел разработихме задълбочена стратегия за плащанията в цифровата епоха.

Нашата стратегия за плащанията на дребно

Подкаст

Подкаст на ЕЦБ: Цифровото евро – какво, защо, кога? (част 1)

Необходимо ли ни е цифрово евро и защо? Как би изглеждало? Как би се различавало от други платежни средства? Нашата водеща Кейти Рейнджър задава тези въпроси на експерта по цифровото евро Евелин Витлокс.

Повече информация

Всички страници в този раздел