European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Цифрово евро

Усилията ни са насочени към това в цифровата епоха гражданите и фирмите да продължат да имат достъп до най-сигурната форма на пари – централнобанковите.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Цифровото евро би било като евробанкнотите, но в цифрова форма. То би представлявало електронна форма на пари, емитирани от Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната) и би било достъпно за всички граждани и фирми.

Цифровото евро не би заменило парите в брой, а по-скоро би ги допълвало. То би дало на хората допълнителен избор как да извършват плащания и би ги улеснило, допринасяйки за достъпността и приобщаването.

Често задавани въпроси за цифровото евро


Каква е ползата от цифровото евро?

Цифровото евро би било бърз, лесен и сигурен инструмент за ежедневните Ви плащания. Една от основните цели на цифровото евро, емитирано от Евросистемата, ще бъде да осигурява парична котва в цифровата епоха, която да служи за благото на обществото. То би могло да насърчи финансовите иновации и да подобри цялостната ефективност на платежната система. 

Доклад относно цифрово евро

Как би изглеждало?

Цифровото евро може да бъде успешно само ако се използва от европейците в ежедневието им. Ето защо дизайнът на цифровото евро е много важен и трябва да добавя стойност към съществуващите възможности за извършване на плащания. Експерти от Евросистемата определиха редица основни изисквания за цифровото евро, сред които достъпност, надеждност, сигурност, ефективност, неприкосновеност на личния живот и спазване на закона. Те ще ни помогнат да определим как би могло да изглежда то. 

Основни цели и аспекти на дизайна

ЕЦБ ли ще управлява цифровото евро?

В продължение на много години централните банки осигуряват паричната база (например пари в брой), а частният сектор предоставя на клиентите варианти на плащане (например кредитни карти). Тъй като в крайна сметка ЕЦБ ще защитава цифровото евро, това би позволило да се запази този хибриден модел. Гражданите могат по всяко време да превръщат частни пари (на търговските банки) в публични (централнобанкови), като използват последните за плащания.

Технически и организационни подходи

Вашите нужди и Вашето мнение са важни за нас

Ние сме решени да привлечем обществеността за участие в разработването на цифровото евро. Проучванията показват, че основните аспекти, според клиентите, са масовото приемане, лесното използване, ниските разходи, високата скорост, сигурността и защитата на потребителите. Търговците искат ниски разходи, лесно използване и интегриране със съществуващите системи.

Публична консултация относно цифровото евро

Докъде сме напреднали?

Ще поддържаме връзка с европейските органи за вземане на решения и ще ги уведомяваме редовно за констатациите си. Гражданите, търговците и секторът на платежните услуги също ще участват.

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

В момента обсъждаме евентуалните характеристики на цифровото евро. Този проучвателен етап започна през октомври 2021 г. и ще продължи около две години, до октомври 2023 г.

Разглеждаме как може да бъде конструирано цифровото евро, как може да бъде разпространявано сред търговците и гражданите, какво въздействие би могло да окаже върху пазара и какви промени в европейското законодателство биха могли да се наложат.

След приключването на проучвателния етап ще решим дали да започнем да разработваме цифрово евро.

ВАШАТА ПРОФЕСИЯ Е В ТАЗИ ОБЛАСТ?
Научете повече за пазарните групи, експерименталната работа и техническите документи.

Анализирахме ползите и предизвикателствата, свързани с цифровото евро

Цифровото евро и криптоактивите

Криптоактивите са същностно различни от централнобанковите пари. Цените им често варират и това затруднява използването им като платежно средство или като разчетна единица. Освен това те не са подкрепени от публична институция. Хората, които използват цифрово евро, биха могли да имат същото ниво на доверие, както когато използват пари в брой, тъй като и двете форми на пари биха били подкрепени от централна банка.

Обяснителна статия: Какво представлява биткойн?

Цифровото евро и инвестициите

Цифровото евро е предназначено да бъде платежно средство, а не форма на инвестиция. Стремим се да избегнем внезапно мащабно изместване от банкови депозити към цифрово евро. То би могло да наруши ефективното предоставяне на кредити от банките на потребители и предприятия и евентуално да застраши сигурността на банковата система в трудни периоди. 

Цифровото евро и развитието на финансовата система

Нов хоризонт за общоевропейските плащания

В плащанията настъпват фундаментални промени и в този процес централните банки изпълняват ключова роля. Европейските плащания трябва да се опират на конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на потребителите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. В този контекст ние създадохме задълбочена стратегия за плащанията за цифровата епоха.

Нашата стратегия за плащанията на дребно

Подкаст

Подкаст на ЕЦБ: Време ли е за цифрово евро?

Какво е това цифрово евро? Каква би била ползата от него и как би се отразило на начина, по който плащаме? Кога би могло да бъде готово? Обсъждаме тези и други въпроси с Улрих Биндзайл, който отговаря за пазарната инфраструктура и плащанията в ЕЦБ.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

Научете повече за цифровото евро

Намерете отговори на въпросите си

Какви биха били последствията за банковия сектор от емитирането на цифрово евро? Защо ЕЦБ предлага горна граница на депозитите от „първи ред“? Отговаряме подробно на тези и много други въпроси.

Често задавани въпроси за цифровото евро

Значение на неприкосновеността на личния живот

Търсим начини да осигурим неприкосновеността на личния живот, без да допускаме компромиси със стандартите за защита срещу незаконни дейности.

Анализ на техниките за усъвършенстване на защитата на личните данни

Всички страници в този раздел