European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по


Цифрово евро

Усилията ни са насочени към това в цифровата епоха гражданите и фирмите да продължат да имат достъп до най-сигурната форма на пари – централнобанковите.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Цифровото евро би било като евробанкнотите, но в цифрова форма. То би представлявало електронна форма на пари, емитирани от Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната) и би било достъпно за всички граждани и фирми.

Цифровото евро не би заменило парите в брой, а по-скоро би ги допълвало. Евросистемата ще продължи да осигурява достъпа до пари в брой на всички граждани навсякъде в еврозоната.

Цифровото евро би дало на хората допълнителен избор как да извършват плащания и би ги улеснило, допринасяйки за достъпността и приобщаването.

Каква е ползата от цифрово евро?

Цифровото евро би било бърз, лесен и сигурен инструмент за ежедневните Ви плащания. То би подпомогнало цифровизацията на европейската икономика и би насърчило активно иновациите в плащанията на дребно. Евросистемата проучва ползите и рисковете от въвеждането на цифрово евро, така че паричната единица да продължава да задоволява потребностите на всички граждани на еврозоната.

Доклад относно цифрово евро

Благодарим, че споделихте мнението си!

Ние сме решени да привлечем обществеността за участие в разработването на цифрово евро. Затова между октомври 2020 г. и януари 2021 г. проведохме публична консултация, а между октомври и декември 2021 г. – фокусни групи във всички държави от еврозоната. Резултатите ще бъдат използвани в сегашния проучвателен етап за цифрово евро.

Цифрово евро: да чуем гражданите

Докъде сме напреднали?

Ще поддържаме връзка с европейските органи за вземане на решения и ще ги уведомяваме редовно за констатациите си. Гражданите, търговците и секторът на платежните услуги също ще участват.

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

В момента обсъждаме евентуалните характеристики на цифровото евро. Този проучвателен етап започна през октомври 2021 г. и ще продължи около две години, до октомври 2023 г.

Разглеждаме как може да бъде конструирано цифровото евро, как може да бъде разпространявано сред търговците и гражданите, какво въздействие би могло да окаже върху пазара и какви промени в европейското законодателство биха могли да се наложат.

След приключването на проучвателния етап ще решим дали да започнем да разработваме цифрово евро.

ВАШАТА ПРОФЕСИЯ Е В ТАЗИ ОБЛАСТ?
Научете повече за пазарните групи, експерименталната работа и техническите документи.

Анализирахме ползите и предизвикателствата, свързани с цифровото евро

Как би изглеждало?

Експерти от ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната определиха редица основни изисквания към цифровото евро, като например лесна достъпност, надеждност, сигурност, ефективност, неприкосновеност на личния живот и спазване на закона. Те ще ни помогнат да определим как би могло да изглежда то.

Цифровото евро би било разработено така, че да е съвместимо с частни платежни инструменти, улеснявайки предоставянето на общоевропейски решения и допълнителни услуги на потребителите.

Варианти на функционални параметри

ЕЦБ ли ще управлява цифровото евро?

ЕЦБ се грижи за еврото от името на гражданите на Европа, било то във вид на банкноти, или в цифрова форма.

Искаме да гарантираме, че стойността на нашите пари се запазва и че всякаква форма на цифрово евро в крайна сметка е защитена и регулирана от централната банка.

Технически и организационни подходи

Защо цифровото евро не би представлявало криптоактив?

Криптоактивите са същностно различни от централнобанковите пари. Цените им често варират и това затруднява използването им като платежно средство или като разчетна единица. Освен това те не са подкрепени от публична институция.

Хората, които използват цифрово евро, биха могли да имат същото ниво на доверие, както когато използват пари в брой, тъй като и двете форми на пари биха били подкрепени от централна банка.

Обяснителна статия: Какво представлява биткойн?

Нов хоризонт за общоевропейските плащания

В плащанията настъпват фундаментални промени и в този процес централните банки изпълняват ключова роля.

Европейските плащания трябва да се опират на конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на потребителите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. В този контекст ние създадохме задълбочена стратегия за плащанията за цифровата епоха.

Нашата стратегия за плащанията на дребно

Подкаст

Подкаст на ЕЦБ: Време ли е за цифрово евро?

Какво е това цифрово евро? Каква би била ползата от него и как би се отразило то на начина, по който плащаме? Кога би могло да бъде готово? Нашият водещ Майкъл Стийн обсъжда тези и други въпроси с Улрих Биндзайл, който отговаря за пазарната инфраструктура и плащанията в ЕЦБ.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

Научете повече за цифровото евро

Намерете отговори на въпросите си

Какви биха били последствията за банковия сектор от емитирането на цифрово евро? Защо предлагате горна граница на депозитите от „първи ред“? Отговаряме подробно на тези и много други въпроси.

Често задавани въпроси за цифровото евро

Значение на неприкосновеността на личния живот

В тестовете и изследванията на възможните характеристики на цифровото евро търсим начини да защитим неприкосновеността на личния живот, без да разхлабваме стандартите за защита срещу незаконни дейности.

Анализ на техниките за усъвършенстване на защитата на личните данни
ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: ВИЖТЕ ОБЯСНИТЕЛНАТА СТАТИЯ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Какво представляват парите?

Всички страници в този раздел