Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цифрово евро

Усилията ни са насочени към това в цифровата епоха гражданите и фирмите да продължат да имат достъп до най-сигурната форма на пари – централнобанковите.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Цифровизацията се разпространи във всички сфери на нашия живот и промени начина, по който плащаме.

В тази нова епоха цифровото евро би гарантирало, че гражданите в еврозоната могат да запазят безплатен достъп до прости, всеобщо приети, сигурни и надеждни платежни средства.

Цифровото евро ще си е все така евро, същото като банкнотите, но в цифрова форма. То би представлявало електронна форма на пари, емитирани от Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки) и достъпни за всички граждани и фирми.

Цифровото евро не би заменило парите в брой, а по-скоро би ги допълвало. Евросистемата ще продължи да се грижи да имате достъп до пари в брой навсякъде в еврозоната.

Цифровото евро би Ви дало допълнителен избор как да извършвате плащания и би ги улеснило, допринасяйки за достъпността и приобщаването.

Каква е ползата от цифрово евро?

Цифровото евро би било бърз, лесен и сигурен инструмент за ежедневните Ви плащания.

То би подпомогнало цифровизацията на европейската икономика и би насърчило активно иновациите в плащанията на дребно.

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната проучват ползите и рисковете, така че парите да продължат да служат добре на европейците.

Доклад относно цифрово евро

Какви други ползи би имало от цифрово евро?

Ще поддържаме връзка с Европейския парламент и с други европейски органи за вземане на решения и ще ги уведомяваме редовно за констатациите си. Гражданите, търговците и секторът на платежните услуги също ще участват.

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

То би съчетало ефективността на цифров платежен инструмент със сигурността на централнобанковите пари.

Би допринесло за справяне със ситуации, в които хората вече не предпочитат пари в брой, и би предотвратило зависимост от емитирани и контролирани извън еврозоната цифрови платежни средства, която би могла да подкопае финансовата стабилност и паричния суверенитет.

Защитата на неприкосновеността на личния живот би била ключов приоритет, така че цифровото евро да допринесе за поддържане на доверието в плащанията в цифровата епоха.

Кога ще бъде готово?

През юли 2021 г. взехме решение да стартираме проект за цифрово евро. Това не означава, че непременно ще го емитираме, а по-скоро че ще се подготвим за евентуалното му емитиране.

Прессъобщение: Евросистемата стартира проект за цифрово евро

Какво следва?

Започваме да проучваме евентуалните характеристики на цифровото евро. Този етап на проучване ще започне през октомври 2021 г. и ще продължи около две години.

Ще разгледаме как може да бъде конструирано цифровото евро, как може да бъде разпространявано сред търговците и гражданите, какво въздействие би могло да окаже върху пазара и какви промени в европейското законодателство биха могли да се наложат.

След приключването на етапа на проучване ще решим дали да започнем да разработваме цифрово евро. След това ще създадем и тестваме възможни варианти, като ще работим съвместно с банки и фирми, които биха могли да предоставят технологията и платежните услуги.

Направените досега експерименти показват, че няма сериозни технологични препятствия пред емитирането на цифрово евро и че то може да бъде конструирано по много начини.

Доклад: Обхват и основни констатации от експерименталната работа по цифрово евро

Анализирахме ползите и предизвикателствата, свързани с цифровото евро

Как би изглеждало?

Експерти от ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната определиха редица основни изисквания към цифровото евро, като например лесна достъпност, надеждност, сигурност, ефективност, неприкосновеност на личния живот и спазване на закона. Те ще ни помогнат да определим как би могло да изглежда то.

Цифровото евро би било разработено така, че да е съвместимо с частни платежни инструменти, улеснявайки предоставянето на общоевропейски решения и допълнителни услуги на потребителите.

Варианти на функционални параметри

ЕЦБ ли ще управлява цифровото евро?

ЕЦБ се грижи за еврото от името на гражданите на Европа, било то във вид на банкноти или в цифрова форма.

Искаме да гарантираме, че стойността на нашите пари се запазва и че всякаква форма на цифрово евро в крайна сметка е защитена и регулирана от централната банка.

Технически и организационни подходи

Защо цифровото евро не би представлявало криптоактив?

Криптоактивите са същностно различни от централнобанковите пари. Цените им често варират и това затруднява използването им като платежно средство или като разчетна единица. Освен това те не са подкрепени от публична институция.

Хората, които използват цифрово евро, биха могли да имат същото ниво на доверие, както към парите в брой, тъй като и двете биха били подкрепени от централна банка.

Обяснителна статия: Какво представлява биткойн?

Нов хоризонт за общоевропейските плащания

В плащанията настъпват фундаментални промени и в този процес централните банки трябва да изпълняват ключова роля.

Европейските плащания трябва да се опират на конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на потребителите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. В този контекст ние създадохме задълбочена стратегия за плащанията за цифровата епоха.

Нашата стратегия за плащанията на дребно

Цифрово евро за цифровата епоха

„Цифровото евро е цифров символ на прогреса и интеграцията в Европа,” заяви членът на Изпълнителния съвет Фабио Панета при представянето на доклада за цифровото евро.

От въвеждането на еврото насам ЕЦБ носи отговорността за запазването на доверието на гражданите в нашата валута. Наред с парите в брой цифровото евро би било достъпно за всички и би предоставяло по-голям избор на начини на плащане.

Гледайте изслушването в Европейския парламент

Благодарим, че споделихте мнението си!

Благодарим на всички участници в публичната консултация по темата за цифрово евро, която приключи на 12 януари. Получихме над 8000 коментара.

Вижте в подробности резултата от публичната консултация в нашия доклад. Коментарите са важна основа за оценката, която Евросистемата извършва в момента, и за предстоящите решения за евентуалното въвеждане на цифрово евро.

Имате въпроси? Изпратете ни имейл.

Доклад за публичната консултация относно цифрово евро

Подкаст

Подкаст на ЕЦБ: Време ли е за цифрово евро?

Какво е това цифрово евро? Каква би била ползата от него и как би се отразило на начина, по който плащаме? Кога би могло да бъде готово? Нашият водещ Майкъл Стийн обсъжда тези и други въпроси с Улрих Биндзайл, който отговаря за пазарната инфраструктура и плащанията в ЕЦБ.

Повече информация (само на английски език)
ВИЖТЕ СЪЩО

Научете повече за цифровото евро

Намерете отговори на въпросите си

Какви биха били последствията за банковия сектор от емитиране на цифрово евро? Защо предлагате горна граница на депозитите от „първи ред“? Отговаряме подробно на тези и много други въпроси.

Често задавани въпроси за цифровото евро

Значение на неприкосновеността на личния живот

В тестовете и изследванията на възможните характеристики на цифровото евро търсим начини да защитим неприкосновеността на личния живот, без да разхлабваме стандартите за защита срещу незаконни дейности.

Анализ на техниките за усъвършенстване на защитата на личните данни
ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: ВИЖТЕ ОБЯСНИТЕЛНАТА СТАТИЯ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Какво представляват парите?

Всички страници в този раздел