Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ψηφιακό ευρώ

Το έργο μας είναι να διασφαλίσουμε ότι στην ψηφιακή εποχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην ασφαλέστερη μορφή χρήματος, το χρήμα κεντρικής τράπεζας.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές.

Σε αυτήν τη νέα εποχή, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ διατηρούν πρόσβαση χωρίς κόστος σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής.

Το ψηφιακό ευρώ θα εξακολουθούσε να είναι ευρώ: όπως τα τραπεζογραμμάτια αλλά σε ψηφιακή μορφή. Θα ήταν μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από το Ευρωσύστημα (την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες) στο οποίο θα είχαν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαθιστούσε τα μετρητά, αλλά θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς αυτά. Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι έχετε πρόσβαση σε μετρητά σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα σας έδινε μια πρόσθετη και ευκολότερη επιλογή πληρωμής, συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση.

Γιατί ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα ήταν ένα γρήγορο, εύκολο και ασφαλές μέσο για τις καθημερινές πληρωμές σας.

Θα στήριζε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα ενθάρρυνε ενεργά την καινοτομία στις πληρωμές λιανικής.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ διερευνούν τα οφέλη και τους κινδύνους ώστε το νόμισμα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των Ευρωπαίων.

Έκθεση για το ψηφιακό ευρώ

Ποια άλλα οφέλη έχει το ψηφιακό ευρώ;

«Θα είμαστε σε επαφή με τους φορείς λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα τους παρέχουμε τακτική ενημέρωση σχετικά με τα ευρήματά μας. Οι πολίτες, οι έμποροι και ο κλάδος των πληρωμών θα συμμετέχουν και αυτοί.»

Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδύαζε την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά και θα απέτρεπε την εξάρτηση από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από φορείς εκτός της ζώνης του ευρώ, πράγμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αποτελούσε βασική προτεραιότητα, ούτως ώστε το ψηφιακό ευρώ να μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Πότε θα είναι έτοιμο;

Τον Ιούλιο του 2021 αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έργο για το ψηφιακό ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα εκδώσουμε ψηφιακό ευρώ, θα προετοιμαστούμε όμως για την ενδεχόμενη έκδοσή του.

Δελτίο Τύπου: Το Ευρωσύστημα ανακοινώνει την έναρξη έργου για το ψηφιακό ευρώ

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Συζητούμε προς το παρόν τι μορφή θα μπορούσε να έχει το ψηφιακό ευρώ. Αυτή η φάση διερεύνησης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και θα διαρκέσει δύο έτη περίπου.

Θα εξετάσουμε πώς το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να διανεμηθεί στους εμπόρους και το κοινό, καθώς και την επίδραση που θα είχε στην αγορά και τις αλλαγές που θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η απόφαση για το αν θα αναπτυχθεί ψηφιακό ευρώ θα ληφθεί με βάση αυτήν τη φάση διερεύνησης.

ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ;
Μάθετε περισσότερα για τις ομάδες επαφών με την αγορά, τις δοκιμές και τα τεχνικά έγγραφα

Έχουμε αναλύσει τα οφέλη και τις προκλήσεις του ψηφιακού ευρώ

Ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή του;

Εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν καθορίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις για το ψηφιακό ευρώ, όπως εύκολη πρόσβαση, σταθερότητα, ασφάλεια, αποδοτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με τον νόμο. Αυτές οι απαιτήσεις θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε και το ποια θα είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαζόταν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι θα είναι συμβατό με ιδιωτικές λύσεις πληρωμής, διευκολύνοντας την παροχή πανευρωπαϊκών λύσεων και πρόσθετων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Δυνατότητες λειτουργικής σχεδίασης

Η ΕΚΤ θα διαχειρίζεται το ψηφιακό ευρώ;

Η ΕΚΤ είναι ο θεματοφύλακας του ευρώ, είτε σε μορφή τραπεζογραμματίων είτε σε ψηφιακή μορφή, για λογαριασμό των Ευρωπαίων.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η αξία του νομίσματός μας διατηρείται και ότι κάθε μορφή ψηφιακού ευρώ διαφυλάσσεται και ρυθμίζεται τελικά από την κεντρική τράπεζα.

Τεχνικές και οργανωτικές προσεγγίσεις

Γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν ισοδυναμεί με κρυπτοστοιχείο;

Τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού διαφέρουν ουσιαστικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι συχνά ευμετάβλητες, πράγμα που καθιστά δύσκολη τη χρήση τους ως μέσου πληρωμής ή ως μονάδας μέτρησης αξίας, και δεν υποστηρίζονται από κανέναν δημόσιο οργανισμό.

Όσοι θα χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ θα μπορούν να το εμπιστεύονται όσο και τα μετρητά, δεδομένου ότι και τα δύο υποστηρίζονται από μια κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Τι είναι το bitcoin;

Ένας νέος ορίζοντας για τις πληρωμές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Στον τομέα των πληρωμών σημειώνονται ριζικές αλλαγές και οι κεντρικές τράπεζες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία.

Οι πληρωμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υποστηρίζονται από μια ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά ικανή να αντιμετωπίσει την καταναλωτική ζήτηση, διατηρώντας παράλληλα την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Σε αυτό το περιβάλλον καταρτίσαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πληρωμών για την ψηφιακή εποχή.

Η στρατηγική μας για τις πληρωμές λιανικής

Ένα ψηφιακό ευρώ για την ψηφιακή εποχή

Ένα ψηφιακό ευρώ θα αποτελούσε ψηφιακό σύμβολο προόδου και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, ανέφερε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση της έκθεσης για το ψηφιακό ευρώ.

Από την εισαγωγή του ευρώ και μετά η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νόμισμά μας. Μαζί με τα μετρητά, το ψηφιακό ευρώ θα ήταν προσβάσιμο για όλους και θα έδινε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές για το πώς θα κάνουν τις πληρωμές τους.

Παρακολουθήστε την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την άποψή σας!

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιανουαρίου με πάνω από 8.000 απαντήσεις.

Δείτε το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης με λεπτομέρειες στη σχετική έκθεσή μας. Οι απαντήσεις συνεισφέρουν σημαντικά στις τρέχουσες αξιολογήσεις και τις προσεχείς αποφάσεις του Ευρωσυστήματος για την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακού ευρώ.

Έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ

Podcast

Το Podcast της ΕΚΤ: έχει φθάσει η στιγμή για ένα ψηφιακό ευρώ;

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ; Ποια είναι τα οφέλη του και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές; Πότε θα μπορούσε να είναι έτοιμο; Ο παρουσιαστής μας, Michael Steen, συζητά αυτά και άλλα ερωτήματα με τον Ulrich Bindseil, αρμόδιο για τις υποδομές της αγοράς και τις πληρωμές στην ΕΚΤ.

Περισσότερα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για το ψηφιακό ευρώ

Βρείτε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σας

Τι συνέπειες θα είχε η έκδοση ψηφιακού ευρώ για τον τραπεζικό τομέα; Γιατί προτείνετε ανώτατο όριο για καταθέσεις της «πρώτης βαθμίδας»; Σας δίνουμε λεπτομερείς απαντήσεις σε αυτές και σε πολλές άλλες ερωτήσεις.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για το ψηφιακό ευρώ

Η σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο των δοκιμών και της αξιολόγησης όσον αφορά την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακού ευρώ, εξετάζουμε τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς να χαλαρώσουμε τους κανόνες για την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων.

Analysis of privacy-enhancing techniques
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι είναι το χρήμα;

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα