Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Een digitale euro

Ons doel is ervoor zorgen dat burgers en bedrijven in het digitale tijdperk toegang blijven hebben tot de veiligste vorm van geld, namelijk centralebankgeld.

Christine Lagarde, president van de ECB

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons leven en heeft de manier waarop we betalen veranderd.

In dit nieuwe tijdperk kan een digitale euro ervoor zorgen dat burgers in het eurogebied kosteloze toegang behouden tot een eenvoudig, universeel geaccepteerd, veilig en betrouwbaar betaalmiddel.

De digitale euro zou nog altijd een euro zijn: net zoals bankbiljetten, maar dan digitaal. Het zou een elektronische vorm van geld zijn die door het Eurosysteem (de ECB en nationale centrale banken) wordt uitgegeven en toegankelijk is voor alle burgers en bedrijven.

Een digitale euro zal contant geld niet vervangen, maar wel aanvullen. Het Eurosysteem blijft ervoor zorgen dat u in het hele eurogebied toegang hebt tot contant geld.

Een digitale euro geeft u een extra mogelijkheid om te betalen, maakt het gemakkelijker om dat te doen en draagt zo bij aan toegankelijkheid en inclusie.

Waarom een digitale euro?

Een digitale euro zou een snel, gemakkelijk en veilig instrument zijn om dagelijks mee te betalen, dat de digitalisering van de Europese economie zou ondersteunen en innovatie op het gebied van retailbetalingen actief zou aanmoedigen.

De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied onderzoeken de voordelen en risico’s, zodat de munt zijn rol voor de Europeanen kan blijven spelen.

Rapport over een digitale euro

Welke andere voordelen heeft een digitale euro?

We onderhouden contact met Europese besluitvormers en houden hen regelmatig op de hoogte van onze bevindingen. Ook burgers, winkeliers en de betalingssector worden erbij betrokken.

Fabio Panetta, directielid van de ECB

Een digitale euro koppelt de efficiëntie van een digitaal betaalinstrument aan de veiligheid van centralebankgeld.

Hij kan van pas komen in situaties waarin mensen liever niet meer contant betalen. Een digitale euro zou ook vermijden dat we afhankelijk worden van een digitaal betaalmiddel dat buiten het eurogebied wordt uitgegeven en gecontroleerd, wat de financiële stabiliteit en de monetaire soevereiniteit zou kunnen bedreigen.

De bescherming van de privacy moet daarbij centraal staan, om ervoor te zorgen dat burgers in het digitale tijdperk vertrouwen in het betalingsverkeer blijven houden.

Wanneer is het zover?

In juli 2021 hebben we besloten te starten met een project rond de digitale euro. Dat betekent niet dat we per se een digitale euro gaan uitgeven, maar vooral dat we ons voorbereiden op een mogelijke invoering.

Persbericht: Eurosysteem start met een project voor een digitale euro

Wat gebeurt er nu?

We praten nu over hoe een digitale euro eruit zou kunnen zien. Deze onderzoeksfase is in oktober 2021 begonnen en duurt twee jaar.

We gaan na hoe een digitale euro kan worden ontworpen en aan winkeliers en burgers kan worden verstrekt. Ook onderzoeken we de invloed op de betaalmarkt en welke wijzigingen eventueel nodig zijn in de Europese wetgeving.

Het besluit over de eventuele ontwikkeling van een digitale euro wordt genomen op basis van deze onderzoeksfase.

BENT U WERKZAAM OP DIT TERREIN?
Hier vindt u meer informatie over de marktgroepen, experimenten en technische documenten

We hebben de voordelen en uitdagingen van een digitale euro geanalyseerd

Hoe zou een digitale euro eruit kunnen zien?

Deskundigen van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied hebben een aantal basisvereisten voor een digitale euro vastgesteld, onder meer op het vlak van toegankelijkheid, robuustheid, veiligheid, efficiëntie, privacy en overeenstemming met het recht. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe een digitale munt eruit kan zien.

Een digitale euro moet aansluiten bij private betaaloplossingen en zo pan-Europese oplossingen en aanvullende diensten voor consumenten bevorderen.

Functioneel ontwerp

Gaat de ECB een digitale euro beheren?

De ECB is – namens de burgers van Europa – de hoedster van de euro, zowel van de bankbiljetten als van de euro in digitale vorm.

We willen ervoor zorgen dat de waarde van ons geld behouden blijft en dat een digitale euro, in welke vorm ook, uiteindelijk door de centrale bank wordt gewaarborgd en gereguleerd.

Technische en organisatorische aanpak

Waarom zou een digitale euro geen crypto zijn?

Crypto's zijn fundamenteel verschillend van centralebankgeld: met hun vaak volatiele prijzen zijn ze niet erg geschikt als betaalmiddel of als rekeneenheid, en er staat geen publieke instelling achter.

Een digitale euro kan even betrouwbaar zijn als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven.

Explainer: wat is de bitcoin?

Een nieuwe horizon voor het pan-Europese betalingsverkeer

Onze manier van betalen ondergaat een fundamentele verandering en daarbij is een sleutelrol weggelegd voor de centrale banken.

Het Europese betalingsverkeer moet berusten op een concurrerende, innovatieve markt, waar aan de vraag van de consument kan worden voldaan terwijl de Europese soevereiniteit behouden blijft. Tegen die achtergrond hebben we een uitgebreide strategie voor het betalingsverkeer in het digitale tijdperk geformuleerd.

Onze strategie voor retailbetalingen

Een digitale euro voor het digitale tijdperk

Een digitale euro zou een digitaal symbool zijn van vooruitgang en integratie in Europa, zegt Fabio Panetta, directielid van de ECB, bij de presentatie van het rapport over de digitale euro.

Sinds de invoering van de euro is het de taak van de ECB om ervoor te zorgen dat de bevolking vertrouwen in onze munt houdt. Net als contant geld moet de digitale euro er zijn voor iedereen en meer keuze bieden voor betalingen.

De hoorzitting bij het Europees Parlement bekijken

Bedankt voor het delen van uw mening!

Dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan de openbare raadpleging over een digitale euro, die op 12 januari is afgesloten met meer dan 8.000 reacties.

Ontdek alles over de uitkomsten van de openbare raadpleging in ons rapport. De reacties vormen waardevolle input voor de lopende evaluaties van het Eurosysteem en de op handen zijnde beslissingen over een eventuele digitale euro.

Rapport over de openbare raadpleging in verband met een digitale euro

Podcast

De ECB-podcast: is het tijd voor een digitale euro?

Wat is een digitale euro? Wat zijn de voordelen ervan en hoe zou de digitale euro onze betaalgewoonten veranderen? Wanneer kan het zover zijn? Gastheer Michael Steen bespreekt deze en andere vragen met Ulrich Bindseil, die bij de ECB verantwoordelijk is voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer.

Meer informatie (alleen in het Engels)
ZIE OOK

Meer informatie over de digitale euro

Uw vragen beantwoord

Wat zijn de gevolgen van een digitale euro voor de banksector? Waarom een bovengrens op deposito’s in de eerste categorie? Op deze en vele andere vragen geven we uitgebreid antwoord.

Veelgestelde vragen over de digitale euro

Het belang van privacy

Bij onze tests en analyses van een mogelijke digitale euro bekijken we hoe we de privacy kunnen beschermen zonder afbreuk te doen aan de bestrijding van illegale activiteiten.

Analyse van privacybevorderende technieken
GEEN EXPERT? DE EXPLAINER BEKIJKEN
MEER INFO
Wat is geld?

Alle pagina's in dit deel