European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Digitální euro

Digitální euro by v digitálním věku zaručilo stabilitu našich peněz.

S národními centrálními bankami eurozóny spolupracujeme na otázce, zda digitální euro zavést. Jednalo by se o digitální měnu centrální banky, elektronický ekvivalent hotovosti. Doplňovalo by bankovky a mince a lidem by tak poskytovalo další možnost, jak platit.

Co potřebujete vědět?

O co by se jednalo?

Digitální euro by bylo elektronickým platebním prostředkem, který by mohl použít kdokoli v eurozóně. Bylo by bezpečné a uživatelsky přívětivé, podobně jako v současnosti hotovost. Digitální euro jakožto peníze centrální banky vydávané ECB by se lišilo od „soukromých peněz“, ale kartu nebo aplikaci v telefonu byste při placení digitálním eurem mohli používat také.

Digitální euro a význam peněz centrální banky
Proč by mohlo být digitální euro nezbytné?

O zavedení digitální měny centrální banky v Evropě uvažujeme proto, abychom reagovali na rostoucí poptávku po bezpečných a důvěryhodných elektronických platbách. Digitální peníze vydané centrální bankou by zaručily stabilitu platebních a měnových systémů. Digitální euro by rovněž posílilo měnovou suverenitu eurozóny a podpořilo hospodářskou soutěž a efektivitu v evropském platebním sektoru.

Hlavní cíle a faktory týkající se podoby digitálního eura
Jaké by byly výhody či naopak výzvy?

Stále jsme ve fázi zkoumání a veškeré podrobnosti ohledně konečného návrhu tak zatím k dispozici nemáme. Nad konceptem digitálního eura a jeho pro a proti jsme však usilovně uvažovali a již nyní je jasné, že by mělo být přístupné, spolehlivé, bezpečné, efektivní a v souladu s právními předpisy. Zajistili bychom rovněž nejvyšší úroveň ochrany soukromí.

Zpráva o digitálním euru
Jaký je současný stav?

Fáze zkoumání začala v říjnu 2021 a měla by trvat přibližně dva roky, tedy do října 2023. V současnosti se zabýváme způsobem, jímž by mohlo být digitální euro navrženo a distribuováno, jakož i jeho potenciálním dopadem na trh. Poté rozhodneme, zda začít samotnou fázi jeho vývoje.

Harmonogram projektu

Nejčastější dotazy

Jak by mi digitální euro pomohlo? Jak by se lišilo od stablecoinů a kryptoaktiv? A nahradilo by hotovost? Odpovědi na běžné dotazy naleznete zde.

Pracujete v tomto oboru?

Spolupráce se zúčastněnými stranami

Rozsáhlá spolupráce s aktéry trhu, tvůrci politik a zákonodárci zajistí, aby digitální euro splňovalo potřeby uživatelů. Z tohoto důvodu zahajujeme soubor iniciativ, abychom tak zapojili co nejvíce zúčastněných stran.

Řízení a zúčastněné strany
Dokumentace a experimentální činnosti

V experimentální fázi digitálního eura byly vypracovány rozsáhlá dokumentace a podrobné analýzy vykonané činnosti. K tomuto tématu jsme připravili speciální stránku, na které si můžete přečíst o věcech, které vás zajímají.

Pro odbornou veřejnost

Digitální euro a...

... kryptoaktiva

Digitální euro by nebylo kryptoměnou, neboť by bylo kryto centrální bankou. Centrální banky jsou pověřeny udržováním hodnoty peněz bez ohledu na to, zda jsou fyzické či digitální. Kryptoaktiva žádnou ústřední institucí kryta ani spravována nejsou. Nikdo vám nezaručuje, že si je budete moci v případě potřeby vyměnit za hotovost.

Co je to bitcoin?

... investice

Digitální euro by mělo být používáno především jako platební prostředek, nikoli jako nástroj pro finanční investice. Touto problematikou se pozorně zabýváme, abychom se vyhnuli negativním důsledkům pro finanční sektor. Digitální euro by mělo být veřejným statkem přínosným pro hospodářství i společnost jako celek.

Digitální euro a vývoj finančního systému

... celoevropské platby

Způsob, jakým platíme, se zásadně mění a centrální banky mají v tomto procesu klíčovou úlohu. Evropské platby musí mít oporu v konkurenčním a inovativním trhu, který je schopen uspokojit spotřebitelskou poptávku při zachování evropské suverenity. Abychom tohoto cíle dosáhli, stanovili jsme komplexní platební strategii pro digitální věk.

Naše strategie pro malé platby

Podcast

Podcast ECB – Digitální euro: jaké, proč a kdy? (1. část)

Potřebujeme digitální euro? A proč? Jak by mohlo vypadat? A jak by se lišilo od jiných platebních prostředků? Naše moderátorka Katie Rangerová hovoří o těchto otázkách s odbornicí na digitální euro Evelien Witloxovou.

Více k tématu

Všechny stránky v této části