Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Digitální euro

Cílem naší práce je zajistit, aby měli občané a firmy v digitálním věku nadále přístup k nejbezpečnější formě peněz, tj. k penězům centrální banky.

Christine Lagardeová, prezidentka ECB

Digitalizace se rozšířila do všech sfér našeho života a změnila způsob, jakým platíme.

V této nové éře by digitální euro zaručilo, že si obyvatelé eurozóny mohou zachovat bezplatný přístup k jednoduchému, všeobecně přijímanému, bezpečnému a důvěryhodnému platebnímu prostředku.

Digitální euro by stále bylo eurem, jako jím jsou eurobankovky, jen by mělo digitální podobu. Jednalo by se o elektronickou formu peněz vydávanou Eurosystémem (ECB a národními centrálními bankami), dostupnou pro všechny občany a podniky.

Digitální euro by hotovost nenahrazovalo, nýbrž doplňovalo. Eurosystém bude nadále zajišťovat, abyste měli k hotovosti přístup v celé eurozóně.

Digitální euro by vám poskytlo další možnost, jak platit, a to snadněji. Přispívalo by tak k lepší dostupnosti a větší inkluzi.

Proč digitální euro?

Digitální euro by bylo rychlým, snadným a bezpečným nástrojem pro vaše každodenní platby.

Podpořilo by digitalizaci evropského hospodářství a aktivně podporovalo inovace v oblasti maloobchodních plateb.

ECB a národní centrální banky zemí eurozóny zkoumají jeho výhody a rizika, aby peníze Evropanům i nadále dobře sloužily.

Zpráva o digitálním euru

Jaké jsou další výhody digitálního eura?

„Budeme spolupracovat s Evropským parlamentem a dalšími tvůrci evropských politik a pravidelně je informovat o našich zjištěních. Zapojíme také občany, obchodníky a odvětví platebních služeb.“

Fabio Panetta, člen Výkonné rady ECB

Digitální euro by spojovalo efektivitu digitálního platebního nástroje s bezpečností peněz centrální banky.

Pomohlo by řešit situace, ve kterých lidé již neupřednostňují hotovost, a vyhnout se závislosti na digitálních platebních prostředcích emitovaných a kontrolovaných zvnějšku eurozóny, jež by mohly oslabit finanční stabilitu a měnovou suverenitu.

Jednou z nejdůležitějších priorit by byla ochrana soukromí tak, aby digitální euro mohlo v digitálním věku pomoci zachovat důvěru v platby.

Kdy jej budeme moci začít používat?

V červenci 2021 jsme se rozhodli zahájit projekt digitálního eura. Neznamená to nutně, že digitální euro určitě vydáme, nýbrž že se na eventualitu jeho vydání připravíme.

Tisková zpráva: Eurosystém zahájil projekt digitálního eura

Co bude dál?

Nyní začneme zkoumat, jak by digitální euro vypadalo. Tato fáze zkoumání začne v říjnu 2021 a potrvá přibližně dva roky.

Budeme se zabývat tím, jak by mohlo být digitální euro koncipováno a distribuováno obchodníkům a občanům, a také jeho možným dopadem na trh a případnými změnami v evropských právních předpisech.

Až fáze zkoumání skončí, rozhodneme se, zda zahájíme přípravu digitálního eura, či nikoli. Pak bychom navrhli a ověřili možná řešení ve spolupráci s bankami a společnostmi, které by mohly poskytnout technologii a platební služby.

Dosavadní experimenty ukázaly, že pro emisi digitálního eura neexistují žádná významná technologická omezení a že koncipováno by mohlo být mnoha různými způsoby.

Zpráva: Rozsah experimentů v oblasti digitálního eura a hlavní zjištění

Analyzovali jsme přínosy a výzvy digitálního eura

Jakou by mohlo mít podobu?

Odborníci z ECB a národních centrálních bank zemí eurozóny stanovili pro digitální euro řadu základních požadavků, jako je snadná dostupnost, spolehlivost, bezpečnost, efektivnost, ochrana osobních údajů a dodržování právních předpisů. Tyto požadavky nám pomohou vymezit, jak by mohlo digitální euro vypadat.

Digitální euro by bylo koncipováno tak, aby dobře fungovalo s řešeními v oblasti soukromých plateb, což by usnadňovalo poskytování celoevropských řešení a dalších služeb spotřebitelům.

Možnosti funkčního designu

Bude digitální euro spravovat ECB?

ECB je jménem evropských občanů „správkyní“ eura, ať už ve formě eurobankovek, nebo v digitální podobě.

Chceme zajistit, aby byla zachována hodnota našich peněz a aby jakákoli podoba digitálního eura byla v konečném důsledku chráněna a regulována centrální bankou.

Technické a organizační přístupy

Proč by digitální euro nebylo kryptoaktivem?

Kryptoaktiva jsou od základu odlišná od peněz centrální banky: jejich ceny často kolísají, jejich používání jakožto platebního prostředku či účetní jednotky je tudíž obtížné a nestojí za nimi žádná veřejná instituce.

Lidé používající digitální euro by k němu mohli mít stejnou míru důvěry jako k hotovosti, neboť za oběma platebními prostředky by stála centrální banka.

ECB vysvětluje: Co je to bitcoin?

Nový horizont pro celoevropské platby

Platby doznávají zásadních změn a centrální banky hrají v tomto procesu důležitou roli.

Evropské platby musí být podpořeny konkurenčním a inovativním trhem, který je schopen uspokojovat spotřebitelskou poptávku při zachování evropské suverenity. V této souvislosti jsme pro digitální věk stanovili komplexní platební strategii.

Naše strategie pro malé platby

Digitální euro pro digitální věk

Digitální euro by bylo digitálním symbolem pokroku a integrace v Evropě, uvedl člen Výkonné rady Fabio Panetta při prezentaci zprávy o digitálním euru.

Od zavedení eura je ECB odpovědná za zachování důvěry občanů v naši měnu. Digitální euro by bylo spolu s hotovostí přístupné všem a rozšířilo by možnosti, jak platit.

Sledovat slyšení v Evropském parlamentu

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili veřejné konzultace o digitálním euru, která skončila 12. ledna. Obdrželi jsme přes 8 000 odpovědí.

Podrobné výsledky veřejné konzultace si můžete přečíst v naší zprávě. Odpovědi jsou cenným podkladem pro probíhající hodnocení Eurosystému a nadcházející rozhodnutí o možném zavedení digitálního eura.

Chcete se na něco zeptat? Pošlete nám e-mail.

Zpráva o veřejné konzultaci o digitálním euru

Podcast

Podcast ECB: dozrál čas na digitální euro?

Co je to digitální euro? Jaké by byly jeho přínosy a jak by ovlivnilo způsob, kterým provádíme platby? Kdy by mohlo být k dispozici? O těchto a dalších otázkách diskutuje náš moderátor Michael Steen s Ulrichem Bindseilem, který má v ECB na starosti tržní infrastrukturu a platební styk.

Více informací
VIZ TAKÉ

Související informace o digitálním euru

Nalezněte odpovědi na všechny své dotazy

Jaké důsledky by mělo vydání digitálního eura pro bankovní sektor? Proč navrhujete zastropovat vklady spadající pod „tier 1“? Na tyto a mnohé další otázky jsme pro vás připravili podrobné odpovědi.

Nejčastější dotazy týkající se digitálního eura

Význam ochrany soukromí

V rámci našich testů a zkoumání možného zavedení digitálního eura se zaměřujeme také na to, jak chránit soukromí, aniž bychom uvolnili standardy chránící před nezákonnými činnostmi.

Analýza postupů na zlepšení ochrany soukromí
NEJSTE ODBORNÍK? PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY „ECB VYSVĚTLUJE“
VÍCE INFORMACÍ
Co jsou to peníze?

Všechny stránky v této části