SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

En digital euro

Formålet med vores arbejde er at sikre, at borgere og virksomheder fortsat har adgang til den sikreste form for penge, dvs. centralbankpenge, i den digitale tidsalder.

Christine Lagarde, formand for ECB

Digitaliseringen har spredt sig til alle områder af vores liv og forandret den måde, vi betaler på.

Vi er inde i en ny tidsalder, hvor en digital euro ville garantere, at borgerne i euroområdet fortsat – og omkostningsfrit – kan have adgang til et enkelt, universelt anerkendt, sikkert og pålideligt betalingsmiddel.

Den digitale euro ville stadig være en euro: ligesom pengesedler, men digital. Den ville være en elektronisk form for centralbankpenge, dvs. penge, som udstedes af Eurosystemet (ECB og de nationale centralbanker) og være tilgængelig for alle borgere og virksomheder.

En digital euro ville ikke erstatte kontanter, men snarere være et supplement til dem. Eurosystemet vil fortsat sikre, at folk har adgang til kontanter i hele euroområdet.

En digital euro ville give mulighed for at vælge mellem flere forskellige betalingsmåder. Den ville gøre det lettere at foretage betalinger og bidrage til tilgængelighed og inklusion.

Hvorfor lige en digital euro?

En digital euro ville være et hurtigt, let og sikkert betalingsinstrument til dine daglige betalinger.

Den ville understøtte digitaliseringen af den europæiske økonomi og aktivt tilskynde til innovation på detailbetalingsområdet.

ECB og de nationale centralbanker i euroområdet er i færd med at undersøge fordele og risici, således at penge også fremover imødekommer europæernes behov fuldt ud.

Rapport om en digital euro

Hvilke andre fordele er der ved en digital euro?

Vi vil være i kontakt med Europa-Parlamentet og andre beslutningstagere på EU-niveau og regelmæssigt oplyse dem om vores resultater. Borgere, handlende og betalingssektoren vil også blive inddraget.

Fabio Panetta, medlem af ECB's direktion

En digital euro ville kombinere effektiviteten af et digitalt betalingsinstrument og centralbankpengenes sikkerhed.

Den ville være en hjælp i situationer, hvor folk ikke længere foretrækker at betale med kontanter. Den ville også forhindre afhængighed af digitale betalingsmidler, der stilles til rådighed og kontrolleres af lande uden for euroområdet, og som eventuelt kan underminere den finansielle stabilitet og den pengepolitiske suverænitet.

Databeskyttelse ville få en høj prioritet, så den digitale euro kan bidrage til at fastholde tilliden til betalinger i den digitale tidsalder.

Hvornår er den klar?

I juli 2021 besluttede vi at iværksætte et projekt om en digital euro. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis vil udstede en digital euro, men snarere at vi forbereder os på eventuelt at udstede den.

Pressemeddelelse: Eurosystem launches a digital euro project

Hvad er næste skridt?

Vi går nu i gang med at undersøge, hvordan en digital euro eventuelt kunne udformes. Undersøgelsesfasen begynder i oktober 2021 og kommer til at vare ca. to år.

Vi vil se på, hvordan en digital euro kunne udformes, og hvordan den kunne distribueres til de handlende og borgerne, samt den effekt, den måtte have på markedet, og de ændringer, der eventuelt skal foretages i EU-lovgivningen.

Når undersøgelsesfasen er ovre, træffer vi beslutning om, hvorvidt vi vil begynde at udvikle en digital euro eller ej. Derefter vil vi udarbejde og teste mulige løsninger i samarbejde med banker og virksomheder, som eventuelt kunne stille teknologi og betalingstjenester til rådighed.

De forsøg, der er udført hidtil, har vist, at der ingen større tekniske begrænsninger er for at udstede en digital euro, og at den kunne udformes på mange måder.

Rapport: Digital euro experimentation scope and key learnings

Vi har analyseret fordelene og ulemperne ved en digital euro

Hvordan ville en digital euro blive udformet?

Eksperter fra ECB og de nationale centralbanker i euroområdet har fastsat en række grundlæggende krav til en digital euro. Den skal fx være let tilgængelig, robust, sikker og effektiv. Den skal desuden leve op til bestemmelserne om databeskyttelse og overholde loven. Disse krav vil hjælpe os til at definere, hvordan den skal være.

En digital euro ville blive udformet, så den kan arbejde sammen med private betalingsløsninger. Det vil gøre det lettere at tilbyde fælleseuropæiske løsninger og tilbyde forbrugerne yderligere tjenester.

Funktionel udformning (på engelsk)

Ville en digital euro blive forvaltet af ECB?

ECB er euroens forvalter – på vegne af hele Europas befolkning – uanset om det drejer sig om eurosedler eller euro i digital form.

Vi vil gerne sikre, at vores penge bevarer deres værdi, og at enhver form for digital euro i sidste instans beskyttes og reguleres af centralbanken.

Tekniske og organisatoriske tilgange (på engelsk)

Hvorfor ville en digital euro ikke være et kryptoaktiv?

Kryptoaktiver er grundlæggende forskellige fra centralbankpenge. Prisen på dem svinger meget, hvilket gør det svært at bruge dem som betalingsmiddel eller regnskabsenhed, og der er ikke en offentlig institution, som står bag dem.

Folk, der anvender digitale euro, ville kunne have samme tillid til dem som til kontanter, fordi der er en centralbank, som står bag dem begge.

Explainer: Hvad er bitcoin?

Nye horisonter for europæiske betalinger

Der er grundlæggende ændringer på vej på betalingsområdet, og centralbankerne spiller en vigtig rolle i denne proces.

Grundlaget for europæiske betalinger skal være et konkurrencedygtigt og innovativt marked, som lever op til det, forbrugerne efterspørger, og bevarer europæisk suverænitet. Det er baggrunden for, at vi har udviklet en omfattende betalingsstrategi for den digitale tidsalder.

Vores detailbetalingsstrategi

En digital euro til den digitale tidsalder

En digital euro ville være et digitalt symbol på fremskridt og integration i Europa, udtalte direktionsmedlem Fabio Panetta, da han præsenterede rapporten om en digital euro.

Det har siden euroens indførelse været ECB's opgave at bevare borgernes tillid til vores fælles valuta. En digital euro ville – ligesom eurosedler og euromønter – være tilgængelig for alle og give folk et større udvalg af betalingsmidler.

Se høringen i Europa-Parlamentet

Tak fordi I gav jeres mening til kende!

Tak til alle, som deltog i den offentlige høring om en digital euro, der sluttede 12. januar 2021. Vi modtog over 8.000 svar.

Se nærmere på resultatet af den offentlige høring i vores rapport. Svarene giver et værdifuldt input til Eurosystemets igangværende vurderinger og kommende beslutninger om en mulig digital euro.

Har du spørgsmål? Send os en e-mail.

Rapport om den offentlige høring om en digital euro

Podcast

ECB's podcast: Er tiden inde til en digital euro?

Hvad er en digital euro? Hvilke fordele ville den have, og hvordan ville den påvirke den måde, vi betaler på? Hvornår er den klar? Podcastens vært Michael Steen drøfter disse og andre spørgsmål med Ulrich Bindseil, som er ansvarlig for markedsinfrastruktur og betalinger i ECB.

Læs mere
SE OGSÅ

Mere om den digitale euro

Find svarene på alle dine spørgsmål

Hvilke konsekvenser ville udstedelsen af en digital euro have for banksektoren? Hvorfor foreslår ECB et loft over "gruppe 1"-indskud? Vi besvarer disse og mange andre spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål om den digitale euro

Vigtigheden af privatlivets fred

I forbindelse med vores test og undersøgelser af en eventuel digital euro undersøger vi også måder, hvorpå vi kan beskytte privatlivets fred uden at slække på de krav, der er indført for at beskytte mod ulovlige aktiviteter.

Analyse af teknikker, der fremmer privatlivets fred (på engelsk)
VIL DU VIDE MERE? SÅ LÆS VORES EXPLAINER
FÅ MERE AT VIDE
Hvad er penge?

Alle sider i dette afsnit