European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Cyfrowe euro

Cyfrowe euro powinno być fundamentem stabilności naszego pieniądza w dobie cyfryzacji

EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro analizują, czy wprowadzić cyfrowe euro. Byłoby ono cyfrowym pieniądzem banku centralnego – elektronicznym odpowiednikiem gotówki. Obok banknotów i monet byłoby dodatkową formą pieniądza, dającą ludziom większy wybór metod płatności.

Niezbędne informacje

Czym ma być cyfrowe euro?

Cyfrowe euro ma być ogólnodostępnym elektronicznym środkiem płatniczym w strefie euro. Ma być bezpieczne i łatwe w użyciu, jak obecnie gotówka. Jako pieniądz banku centralnego emitowany przez EBC różniłoby się od tzw. pieniądza prywatnego, ale także mogłoby być używane w płatnościach za pomocą karty lub aplikacji telefonicznej.

Cyfrowe euro i istotne znaczenie pieniądza banku centralnego
Dlaczego cyfrowe euro jest potrzebne?

Rozważamy wprowadzenie w Europie cyfrowego pieniądza banku centralnego, żeby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne i wiarygodne płatności elektroniczne. Taki pieniądz pełniłby rolę kotwicy stabilności w systemie płatności i systemie pieniężnym. Wzmacniałby także niezależność monetarną strefy euro oraz zwiększał konkurencję i efektywność w europejskim sektorze płatności.

Główne cele i kwestie konstrukcyjne
Korzyści i wyzwania

Wciąż prowadzimy prace badawcze i nie mamy jeszcze wszystkich szczegółów ostatecznej propozycji. Mimo to zbadaliśmy już dokładnie koncepcję cyfrowego euro oraz jego zalety i wady. Z tej analizy jasno wynika, że cyfrowe euro powinno się cechować dostępnością, solidną konstrukcją, bezpieczeństwem, skutecznością i zgodnością z prawem. Powinno także zapewniać najwyższy poziom ochrony prywatności.

Raport na temat cyfrowego euro
Co teraz?

Etap prac analitycznych rozpoczął się w październiku 2021 i ma trwać mniej więcej dwa lata, do października 2023. Teraz zastanawiamy się, jaka może być konstrukcja cyfrowego euro i jak można je rozpowszechniać, a także jak jego wprowadzenie wpłynęłoby na rynek. Następnie podejmiemy decyzję, czy rozpocząć proces jego faktycznego tworzenia.

Harmonogram

Częste pytania

W czym cyfrowe euro może być pomocne? Czym różniłoby się od stablecoinów i kryptoaktywów? Czy ma zastąpić gotówkę? Tu znajdziesz odpowiedzi na częste pytania.

JESTEŚ SPECJALISTĄ W TEJ DZIEDZINIE?

Współpraca z zainteresowanymi stronami

Intensywna współpraca między uczestnikami rynku, decydentami i ustawodawcami sprawi, że cyfrowe euro zaspokoi potrzeby użytkowników. Dlatego uruchamiamy inicjatywy na rzecz zaangażowania jak największej liczby podmiotów.

Zarządzanie wewnętrzne i zainteresowane strony
Dokumentacja i prace eksperymentalne

Na etapie prac eksperymentalnych nad tym projektem powstały szczegółowe analizy i obszerna dokumentacja. Na specjalnej stronie EBC można znaleźć odpowiednie materiały.

Dla specjalistów

Cyfrowe euro a...

…kryptoaktywa

Cyfrowe euro nie będzie kryptowalutą, ponieważ będzie gwarantowane przez bank centralny. Banki centralne mają obowiązek chronić wartość pieniądza – niezależnie od tego, czy jest on w formie fizycznej czy cyfrowej. Za kryptoaktywami nie stoi ani nimi nie zarządza żadna instytucja centralna. Nie ma żadnej gwarancji, że będzie można je w dowolnym momencie wymienić na gotówkę.

Co to jest bitcoin?

...inwestycje

Cyfrowe euro ma być przede wszystkim środkiem płatniczym, a nie instrumentem inwestycyjnym. Analizujemy tę kwestię starannie, żeby uniknąć negatywnych skutków dla sektora finansowego. Cyfrowe euro powinno być dobrem publicznym, korzystnym dla gospodarki i całego społeczeństwa.

Cyfrowe euro a rozwój systemu finansowego

...płatności paneuropejskie

Sposób dokonywania płatności obecnie fundamentalnie się zmienia. Banki centralne powinny odgrywać w tym procesie kluczową rolę. Podstawą rozwiązań płatniczych w Europie musi być konkurencyjny i innowacyjny rynek, zdolny z jednej strony sprostać oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej – chronić niezależność Europy. W tym celu określiliśmy kompleksową strategię dla płatności w epoce cyfrowej.

Nasza strategia wobec płatności detalicznych

Podcast

Podcast EBC – Cyfrowe euro: co, dlaczego, kiedy? (część 1)

Czy cyfrowe euro jest potrzebne? Dlaczego? Jaką formę może przybrać? Czym różniłoby się od innych środków płatniczych? Prowadząca Katie Ranger omawia te kwestie z ekspertką ds. cyfrowego euro Evelien Witlox.

Więcej

Wszystkie strony w tej sekcji