European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność


Cyfrowe euro

Pracujemy nad tym, żeby w dobie cyfryzacji ludzie i firmy nadal mieli dostęp do najbezpieczniejszej formy pieniądza, jaką jest pieniądz emitowany przez bank centralny.

Christine Lagarde, prezes EBC

Cyfrowe euro miałoby ten sam status co banknoty, tylko inną postać – zapisu elektronicznego. Też byłoby emitowane przez Eurosystem (czyli EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro) i dostępne dla wszystkich ludzi i firm.

Cyfrowe euro nie miałoby zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkową formę pieniądza. Eurosystem będzie dbać o to, żeby w strefie euro wszyscy obywatele nadal mieli dostęp do banknotów i monet.

Wprowadzenie cyfrowego euro zwiększy wybór metod płatności i ułatwi ich dokonywanie, dzięki czemu poprawi dostępność usług płatniczych i pomoże przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu.

Po co wprowadzać cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej pozwoliłoby szybciej, łatwiej i bezpieczniej dokonywać codziennych płatności. Wspomogłoby też proces cyfryzacji gospodarki europejskiej i stanowiło zachętę do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie płatności detalicznych. Eurosystem chce, żeby wspólna waluta nadal spełniała potrzeby wszystkich obywateli strefy euro, więc analizuje korzyści i zagrożenia związane z cyfrowym euro.

Raport na temat cyfrowego euro

Dziękujemy za nadesłane uwagi!

Zależy nam, żeby społeczeństwo było zaangażowane w proces tworzenia cyfrowego euro. Dlatego zorganizowaliśmy konsultacje publiczne, które trwały od października 2020 do stycznia 2021, i od października do grudnia 2021 prowadziliśmy we wszystkich krajach strefy euro badania fokusowe. Wyniki zostaną uwzględnione w trwających obecnie pracach analitycznych.

Cyfrowe euro: interesuje nas opinia publiczna

Co teraz?

Pozostaniemy w kontakcie z decydentami unijnymi i będziemy ich regularnie informować o naszych ustaleniach. Będziemy także rozmawiać ze społeczeństwem oraz przedstawicielami branży handlowej i płatniczej.

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC

Teraz rozważamy, jaki może być docelowy kształt cyfrowego euro. Etap prac analitycznych rozpoczął się w październiku 2021 i potrwa mniej więcej dwa lata, do listopada 2023.

Zastanawiamy się, jaka może być konstrukcja cyfrowego euro i jak można by je dostarczać do placówek handlowych i konsumentów, a także jak jego wprowadzenie wpłynęłoby na rynek oraz jakie zmiany trzeba by wprowadzić w unijnych przepisach.

Kiedy ten etap się skończy, podejmiemy decyzję, czy przystąpić do tworzenia cyfrowego euro.

JESTEŚ SPECJALISTĄ W TEJ DZIEDZINIE?
Dowiedz się więcej o grupach rynkowych, pracach eksperymentalnych i dokumentacji technicznej.

Przeanalizowaliśmy korzyści i wyzwania związane z cyfrowym euro

Jaki może być ostateczny kształt cyfrowego euro?

Eksperci z EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro określili podstawowe wymagania, jakie ma spełniać cyfrowe euro. Należą do nich: łatwość dostępu, solidna konstrukcja, bezpieczeństwo, skuteczność, ochrona prywatności oraz zgodność z prawem. Pomogą nam one określić docelowy kształt cyfrowego euro.

Cyfrowe euro musiałoby także działać w rozwiązaniach płatniczych prowadzonych przez operatorów prywatnych, tak aby umożliwić dostarczanie rozwiązań płatniczych i dodatkowych usług na rzecz konsumentów w skali ogólnoeuropejskiej.

Możliwe koncepcje funkcjonalne

Czy cyfrowym euro będzie zarządzać EBC?

EBC stoi na straży euro – czy to w formie banknotów, czy w postaci cyfrowej – w interesie europejskiego społeczeństwa.

Chcemy mieć pewność, że nic nie zaszkodzi wartości naszej waluty, a euro w wybranej postaci cyfrowej będzie chronione i regulowane przez bank centralny.

Kwestie techniczne i organizacyjne

Dlaczego cyfrowe euro nie zaliczałoby się do kryptoaktywów?

Kryptoaktywa różnią się zasadniczo od pieniądza banku centralnego: z powodu dużej zmienności cen nie bardzo nadają się do płacenia i rozliczeń oraz nie stoi za nimi żadna instytucja publiczna.

Natomiast do cyfrowego euro można by mieć takie samo zaufanie jak do gotówki, ponieważ za obie te postaci odpowiadałby bank centralny.

Objaśniamy: Co to jest bitcoin?

Nowe horyzonty dla płatności paneuropejskich

Sposób dokonywania płatności obecnie fundamentalnie się zmienia. Banki centralne powinny odgrywać w tym procesie kluczową rolę.

Podstawą rozwiązań płatniczych w Europie musi być konkurencyjny i innowacyjny rynek, zdolny z jednej strony sprostać oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej – utrzymać niezależność Europy. W takim kontekście określiliśmy kompleksową strategię dla płatności w epoce cyfrowej.

Nasza strategia wobec płatności detalicznych

Podcast

Podcast EBC: czy nadszedł czas na cyfrowe euro?

Co to znaczy „cyfrowe euro”? Jakie dawałoby korzyści i jak mogłoby wpłynąć na sposób dokonywania płatności? Kiedy może się pojawić? Te i inne zagadnienia porusza Michael Steen w rozmowie z Ulrichem Bindseilem – szefem działu infrastruktur rynku i płatności w EBC.

Więcej
POLECAMY TAKŻE

Więcej o cyfrowym euro

Odpowiedzi na Wasze pytania

Jakie konsekwencje dla sektora bankowego miałaby emisja cyfrowego euro? Dlaczego proponuje się limit depozytów „kategorii pierwszej”? Szczegółowo odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Częste pytania na temat cyfrowego euro

Znaczenie prywatności

Podczas testowania i badania możliwych rozwiązań cyfrowego euro rozważamy, jak chronić prywatność bez łagodzenia standardów ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Analiza technik wzmacniających ochronę prywatności
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Czym jest pieniądz?

Wszystkie strony w tej sekcji