European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Cyfrowe euro

Pracujemy nad tym, żeby w dobie cyfryzacji ludzie i firmy nadal mieli dostęp do najbezpieczniejszej formy pieniądza, jaką jest pieniądz emitowany przez bank centralny.

Christine Lagarde, prezes EBC

Cyfrowe euro miałoby ten sam status co banknoty, tylko inną postać – zapisu elektronicznego. Też byłoby emitowane przez Eurosystem (czyli EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro) i dostępne dla wszystkich ludzi i firm.

Cyfrowe euro nie miałoby zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkową formę pieniądza. Wprowadzenie cyfrowego euro zwiększy wybór metod płatności i ułatwi ich dokonywanie, dzięki czemu poprawi dostępność usług płatniczych i pomoże przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu.

Częste pytania na temat cyfrowego euro


Po co wprowadzać cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej pozwoliłoby szybciej, łatwiej i bezpieczniej dokonywać codziennych płatności. Jednym z głównych celów cyfrowego euro emitowanego przez Eurosystem byłoby zapewnienie w epoce cyfrowej monetarnej „kotwicy”, jako dobro publiczne. Cyfrowe euro mogłoby pobudzić innowacje finansowe i poprawić ogólną efektywność systemu płatniczego. 

Raport na temat cyfrowego euro

Jaki może być ostateczny kształt cyfrowego euro?

Powodzenie cyfrowego euro zależałoby od tego, czy byłoby ono wykorzystywane przez Europejczyków w codziennym życiu. Dlatego jego cechy konstrukcyjne mają bardzo duże znaczenie i muszą wnosić wartość dodaną do istniejących rozwiązań płatniczych. Eksperci z Eurosystemu określili podstawowe wymagania, jakie ma spełniać cyfrowe euro. Należą do nich: dostępność, solidna konstrukcja, bezpieczeństwo, skuteczność, ochrona prywatności oraz zgodność z prawem. Pomogą nam one określić docelowy kształt cyfrowego euro. 

Główne cele i kwestie konstrukcyjne

Czy cyfrowym euro będzie zarządzać EBC?

Od wielu lat banki centralne zapewniają bazę monetarną (np. gotówkę), a sektor prywatny – rozwiązania płatnicze dla klientów (np. karty kredytowe). Ten hybrydowy model można by zachować po wprowadzeniu cyfrowego euro, ponieważ w ostatecznym rozrachunku ręczyłby za nie EBC. Obywatele mogą w dowolnym momencie wymienić pieniądz prywatny (emitowany przez banki komercyjne) na pieniądz publiczny (emitowany przez bank centralny), wykorzystując do płatności pieniądz emitowany przez bank centralny.

Kwestie techniczne i organizacyjne

Wasze potrzeby i opinie są dla nas ważne

Zależy nam, żeby społeczeństwo było zaangażowane w proces tworzenia cyfrowego euro. Z badań wynika, że najważniejszymi kwestiami dla klientów są: powszechna akceptacja, łatwość użytkowania, niskie koszty, szybkość, bezpieczeństwo i ochrona konsumentów. Natomiast dla przedstawicieli sektora handlowego liczą się niskie koszty, łatwość stosowania i możliwość włączenia do istniejących systemów.

Konsultacje publiczne w sprawie cyfrowego euro

Co teraz?

Pozostaniemy w kontakcie z decydentami unijnymi i będziemy ich regularnie informować o naszych ustaleniach. Będziemy także rozmawiać ze społeczeństwem oraz przedstawicielami branży handlowej i płatniczej.

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC

Teraz rozważamy, jaki może być docelowy kształt cyfrowego euro. Etap prac analitycznych rozpoczął się w październiku 2021 i potrwa mniej więcej dwa lata, do października 2023.

Zastanawiamy się, jaka może być konstrukcja cyfrowego euro i jak można by je dostarczać do placówek handlowych i konsumentów, a także jak jego wprowadzenie wpłynęłoby na rynek oraz jakie zmiany trzeba by wprowadzić w unijnych przepisach.

Kiedy etap prac analitycznych się skończy, podejmiemy decyzję, czy przystąpić do tworzenia cyfrowego euro.

JESTEŚ SPECJALISTĄ W TEJ DZIEDZINIE?
Dowiedz się więcej o grupach rynkowych, pracach eksperymentalnych i dokumentacji technicznej.

Przeanalizowaliśmy korzyści i wyzwania związane z cyfrowym euro

Cyfrowe euro a kryptoaktywa

Kryptoaktywa różnią się zasadniczo od pieniądza banku centralnego: z powodu dużej zmienności cen nie bardzo nadają się do płacenia i rozliczeń oraz nie stoi za nimi żadna instytucja publiczna. Natomiast do cyfrowego euro można by mieć takie samo zaufanie jak do gotówki, ponieważ za obie te postaci odpowiadałby bank centralny.

Objaśniamy: Co to jest bitcoin?

Cyfrowe euro a inwestycje

Cyfrowe euro ma być środkiem płatniczym, a nie formą inwestycji. Chcemy uniknąć nagłego i masowego przejścia z depozytów bankowych na cyfrowe euro. W przeciwnym razie mogłoby dojść do zakłócenia skutecznego kredytowania przez banki konsumentów i firm, co potencjalnie osłabiłoby system bankowy w trudnych czasach. 

Cyfrowe euro a rozwój systemu finansowego

Nowe horyzonty dla płatności paneuropejskich

Sposób dokonywania płatności obecnie fundamentalnie się zmienia. Banki centralne powinny odgrywać w tym procesie kluczową rolę. Podstawą rozwiązań płatniczych w Europie musi być konkurencyjny i innowacyjny rynek, zdolny z jednej strony sprostać oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej – utrzymać niezależność Europy. W takim kontekście określiliśmy kompleksową strategię dla płatności w epoce cyfrowej.

Nasza strategia wobec płatności detalicznych

Podcast

Podcast EBC: Czy nadszedł czas na cyfrowe euro?

Co to znaczy „cyfrowe euro”? Jakie dawałoby korzyści i jak mogłoby wpłynąć na sposób dokonywania płatności? Kiedy może się pojawić? Te i inne zagadnienia poruszamy w rozmowie z Ulrichem Bindseilem – szefem działu infrastruktur rynku i płatności w EBC.

Więcej
POLECAMY TAKŻE

Więcej o cyfrowym euro

Odpowiedzi na Wasze pytania

Jakie konsekwencje dla sektora bankowego miałaby emisja cyfrowego euro? Dlaczego EBC proponuje limit depozytów „kategorii pierwszej”? Szczegółowo odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Częste pytania na temat cyfrowego euro

Znaczenie prywatności

Rozważamy, jak chronić prywatność bez łagodzenia standardów ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Analiza technik wzmacniających ochronę prywatności
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Czym jest pieniądz?

Wszystkie strony w tej sekcji