Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Cyfrowe euro

Pracujemy nad tym, żeby w dobie cyfryzacji ludzie i firmy nadal mieli dostęp do najbezpieczniejszej formy pieniądza, jaką jest pieniądz emitowany przez bank centralny.

Christine Lagarde, prezes EBC

Cyfryzacja dosięgła wszystkich aspektów naszego życia. Zmieniła także sposób dokonywania płatności.

Wprowadzenie cyfrowego euro zapewniłoby mieszkańcom strefy euro darmowy dostęp do prostego, powszechnie akceptowanego, bezpiecznego i wiarygodnego środka płatniczego.

Cyfrowe euro miałoby ten sam status co banknoty, tylko inną postać – zapisu elektronicznego. Też byłoby emitowane przez Eurosystem (czyli EBC i krajowe banki centralne) i dostępne dla wszystkich ludzi i firm.

Cyfrowe euro nie miałoby zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkową formę pieniądza. Eurosystem będzie dbać o to, żeby w strefie euro wszyscy nadal mieli dostęp do banknotów i monet.

Wprowadzenie cyfrowego euro zwiększy wybór metod płatności i ułatwi ich dokonywanie, dzięki czemu poprawi dostępność usług płatniczych i pomoże przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu.

Po co wprowadzać cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej pozwoliłoby szybciej, łatwiej i bezpieczniej dokonywać codziennych płatności.

Wspomogłoby też proces cyfryzacji gospodarki europejskiej i stanowiło zachętę do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie płatności detalicznych.

EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro chcą, żeby pieniądz nadal dobrze służył Europejczykom, więc analizują związane z nim korzyści i zagrożenia.

Raport na temat cyfrowego euro

Jakie jeszcze zalety miałoby cyfrowe euro?

Pozostaniemy w kontakcie z Parlamentem Europejskim i innymi decydentami unijnymi i będziemy ich regularnie informować o naszych ustaleniach. Będziemy także rozmawiać ze społeczeństwem oraz przedstawicielami branży handlowej i płatniczej.

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC

Euro w postaci cyfrowej łączyłoby w sobie wygodę, jaką dają elektroniczne instrumenty płatnicze, z bezpieczeństwem cechującym pieniądz emitowany przez bank centralny.

Byłoby zwłaszcza przydatne w sytuacjach, kiedy gotówka nie będzie już preferowanym sposobem płacenia. Jednocześnie uniezależniałoby nas od cyfrowych instrumentów płatniczych emitowanych i kontrolowanych przez podmioty spoza strefy euro, mogących potencjalnie zagrozić stabilności finansowej i niezależności monetarnej całej strefy.

Ponieważ priorytetową cechą cyfrowego euro musi być ochrona prywatności, pozwoliłoby ono z ufnością podchodzić do płatności także w obecnej epoce cyfrowej.

Kiedy będzie gotowe?

W lipcu 2021 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu poświęconego cyfrowemu euro. To nie znaczy jeszcze, że na pewno je wyemitujemy, tylko że przygotujemy się na potencjalną emisję.

Komunikat prasowy: Eurosystem uruchamia projekt poświęcony cyfrowemu euro

Co teraz?

Teraz zaczynamy rozważać, jaki może być docelowy kształt cyfrowego euro. Ten etap zacznie się w październiku 2021 i potrwa mniej więcej dwa lata.

Zastanowimy się, jaka może być konstrukcja cyfrowego euro i jak można by je dostarczać do placówek handlowych i konsumentów, a także jak jego wprowadzenie wpłynęłoby na rynek oraz jakie zmiany trzeba by wprowadzić w unijnych przepisach.

Kiedy ten etap się skończy, podejmiemy decyzję, czy przystąpić do tworzenia cyfrowego euro. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, zaczniemy opracowywać i testować możliwe rozwiązania. Będziemy to robić we współpracy z bankami i firmami mogącymi zapewnić rozwiązania techniczne i usługi płatnicze.

Dotychczasowe prace eksperymentalne pokazały, że nie ma poważnych przeszkód technicznych dla emisji cyfrowego euro oraz że można je zaprojektować na wiele sposobów.

Raport: Zakres eksperymentów nad cyfrowym euro i główne wnioski

Przeanalizowaliśmy korzyści i wyzwania związane z cyfrowym euro

Jaki może być ostateczny kształt cyfrowego euro?

Eksperci z EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro określili podstawowe wymagania, jakie ma spełniać cyfrowe euro. Należą do nich: łatwość dostępu, solidna konstrukcja, bezpieczeństwo, skuteczność, ochrona prywatności oraz zgodność z prawem. Pomogą nam one określić docelowy kształt cyfrowego euro.

Musiałoby ono także działać w rozwiązaniach płatniczych prowadzonych przez operatorów prywatnych, tak aby umożliwić dostarczanie rozwiązań płatniczych i dodatkowych usług na rzecz konsumentów w skali ogólnoeuropejskiej.

Możliwe koncepcje funkcjonalne

Czy cyfrowym euro będzie zarządzać EBC?

EBC stoi na straży euro – czy to w formie banknotów, czy w postaci cyfrowej – w interesie europejskiego społeczeństwa.

Chcemy mieć pewność, że nic nie zaszkodzi wartości naszej waluty, a euro w wybranej postaci cyfrowej będzie chronione i regulowane przez bank centralny.

Kwestie techniczne i organizacyjne

Dlaczego cyfrowe euro nie zaliczałoby się do kryptoaktywów?

Kryptoaktywa różnią się zasadniczo od pieniądza banku centralnego: z powodu dużej zmienności cen nie bardzo nadają się do płacenia i rozliczeń oraz nie stoi za nimi żadna instytucja publiczna.

Natomiast do cyfrowego euro można by mieć takie samo zaufanie jak do gotówki, ponieważ za obie te postaci odpowiadałby bank centralny.

Objaśniamy: Co to jest bitcoin?

Nowe horyzonty dla płatności paneuropejskich

Sposób dokonywania płatności obecnie fundamentalnie się zmienia. Banki centralne powinny odgrywać w tym procesie kluczową rolę.

Podstawą rozwiązań płatniczych w Europie musi być konkurencyjny i innowacyjny rynek, zdolny z jednej strony sprostać oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej – utrzymać niezależność Europy. W takim kontekście określiliśmy kompleksową strategię dla płatności w epoce cyfrowej.

Nasza strategia wobec płatności detalicznych

Cyfrowe euro na cyfrowe czasy

Przedstawiając raport na temat cyfrowego euro, członek Zarządu EBC Fabio Panetta powiedział, że byłoby ono niematerialnym symbolem postępu i integracji Europy.

Odkąd wprowadzono euro, EBC dba o utrzymanie zaufania społecznego do naszej waluty. Cyfrowe euro, z którego wszyscy będą mogli korzystać, zapewni w połączeniu z pieniądzem gotówkowym większy wybór sposobów płacenia.

Obejrzyj wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim

Dziękujemy za nadesłane uwagi!

Do 12 stycznia trwały konsultacje publiczne w sprawie cyfrowego euro. Otrzymaliśmy ponad 8000 uwag – za wszystkie dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem z konsultacji. Otrzymane odpowiedzi stanowią dla Eurosystemu cenny materiał wyjściowy do obecnych analiz i przyszłych decyzji w sprawie cyfrowego euro.

Zapraszamy do zadawania pytań drogą mejlową.

Raport z konsultacji publicznych na temat cyfrowego euro

Podcast

Podcast EBC: czy nadszedł czas na cyfrowe euro?

Co to znaczy „cyfrowe euro”? Jakie dawałoby korzyści i jak mogłoby wpłynąć na sposób dokonywania płatności? Kiedy może się pojawić? Te i inne zagadnienia porusza Michael Steen w rozmowie z Ulrichem Bindseilem – szefem działu infrastruktur rynku i płatności w EBC.

Więcej
POLECAMY TAKŻE

Więcej o cyfrowym euro

Odpowiedzi na Wasze pytania

Jakie konsekwencje dla sektora bankowego miałaby emisja cyfrowego euro? Dlaczego proponuje się limit depozytów „kategorii pierwszej”? Szczegółowo odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Częste pytania na temat cyfrowego euro

Znaczenie prywatności

Podczas testowania i badania możliwych rozwiązań cyfrowego euro rozważamy, jak chronić prywatność bez łagodzenia standardów ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Analiza technik wzmacniających ochronę prywatności
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Czym jest pieniądz?

Wszystkie strony w tej sekcji