European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Digitálne euro

Snažíme sa zabezpečiť, aby mali občania a podniky v digitálnom veku aj naďalej prístup k najbezpečnejšej forme peňazí – k peniazom centrálnej banky.

Christine Lagardová, prezidentka ECB

Digitálne euro by bolo ako eurové bankovky, len v digitálnej podobe. Išlo by o elektronickú formu peňazí vydávanú Eurosystémom (ECB a národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny), dostupnú všetkým občanom a podnikom.

Digitálne euro by nenahradilo hotovosť; bolo by jej doplnkom. Eurosystém bude i naďalej zabezpečovať prístup k hotovosti pre všetkých občanov eurozóny.

Digitálne euro by rozšírilo a zjednodušilo možnosti realizácie platieb a prispelo by k dostupnosti a inklúzii.

Prečo digitálne euro?

Digitálne euro by predstavovalo rýchly, jednoduchý a bezpečný nástroj na realizáciu každodenných platieb. Podporovalo by digitalizáciu európskeho hospodárstva a aktívne podnecovalo inovácie v oblasti maloobchodných platieb. Eurosystém skúma výhody a riziká spojené s digitálnym eurom, aby naša mena i naďalej spĺňala potreby všetkých občanov eurozóny.

Správa o digitálnom eure

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Považujeme za dôležité do vývoja digitálneho eura zapojiť i verejnosť. V období od októbra 2020 do januára 2021 sme preto uskutočnili verejnú konzultáciu a v októbri a decembri 2021 prieskum účelových skupín vo všetkých krajinách eurozóny. Ich výsledky budú použité ako podklad v prebiehajúcej fáze skúmania projektu digitálneho eura.

Digitálne euro: zaujíma nás názor verejnosti

V akom štádiu sa v súčasnosti nachádzame?

Nadviažeme dialóg s tvorcami politík v Európe a budeme ich pravidelne informovať o svojich zisteniach. Zapojíme aj občanov, obchodníkov a platobný sektor.

Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB

V súčasnosti diskutujeme o možnej podobe digitálneho eura. Fáza skúmania sa začala v októbri 2021 a potrvá približne dva roky do októbra 2023.

Skúmame koncepčné možnosti digitálneho eura a spôsob jeho distribúcie maloobchodníkom a verejnosti, ako aj jeho potenciálny vplyv na trh a prípadnú potrebu zmien európskej legislatívy.

Po skončení tejto fázy sa rozhodneme, či začneme s vývojom digitálneho eura.

STE ODBORNÍKOM V DANEJ OBLASTI?
Získajte bližšie informácie o trhových skupinách, experimentálnej činnosti a technických dokumentoch.

Vykonali sme analýzu prínosov a ťažkostí spojených s digitálnym eurom.

Ako môže vyzerať?

Odborníci z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny stanovili viacero základných požiadaviek, ktoré musí digitálne euro spĺňať, napr. jednoduchá dostupnosť, odolnosť, bezpečnosť, efektívnosť, ochrana súkromia a súlad s právnymi predpismi. Tieto požiadavky nám pomôžu pri definovaní jeho možnej podoby.

Digitálne euro by bolo navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné so súkromnými platobnými riešeniami a umožňovalo tak poskytovať spotrebiteľom celoeurópske riešenia a dodatočné služby.

Možnosti funkčného dizajnu

Bude digitálne euro spravovať ECB?

ECB spravuje euro, či už v podobe bankoviek alebo v digitálnej podobe, v mene občanov Európy.

Chceme zabezpečiť, aby bola zachovaná hodnota našich peňazí a aby akákoľvek forma digitálneho eura bola v konečnom dôsledku chránená a regulovaná centrálnou bankou.

Technické a organizačné riešenia

Prečo by digitálne euro nebolo kryptoaktívom?

Kryptoaktíva sa zásadným spôsobom líšia od peňazí centrálnej banky: ich ceny sú nestále, preto sa ťažko dajú používať ako platobný prostriedok alebo účtovná jednotka. Okrem toho za nimi nestojí žiadna verejná inštitúcia.

Digitálnemu euru by ľudia mohli dôverovať rovnako ako hotovosti, pretože obe formy by boli kryté centrálnou bankou.

ECB vysvetľuje: Čo je to bitcoin?

Nové obzory pre celoeurópske platby

Platobný styk v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami a centrálne banky v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu.

Platobný styk v Európe sa musí opierať o konkurenčný a inovatívny trh, ktorý dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľov a zároveň zachovávať európsku suverenitu. Vzhľadom na tieto okolnosti sme vypracovali komplexnú stratégiu platieb v digitálnom veku.

Naša stratégia v oblasti retailových platieb

Podcast

Podcast ECB: prišiel čas zaviesť digitálne euro?

Čo je to digitálne euro? Aké by boli jeho výhody a ako by ovplyvnilo spôsob, akým realizujeme platby? Kedy by mohlo byť pripravené? Moderátor Michael Steen o týchto otázkach diskutuje s Ulrichom Bindseilom, ktorý je v ECB zodpovedný za odbor trhových infraštruktúr a platobného styku.

Viac (len v angličtine)
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Viac informácií o digitálnom eure

Odpovede na vaše otázky

Ako by vydanie digitálneho eura ovplyvnilo bankový sektor? Prečo navrhujete limit na vklady „prvej úrovne“? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v sekcii s najčastejšími otázkami.

Najčastejšie otázky o digitálnom eure

Dôležitosť ochrany súkromia

V rámci testovania a posudzovania možných koncepcií digitálneho eura vyhodnocujeme spôsoby, ako zabezpečiť ochranu súkromia bez uvoľnenia štandardov prevencie nezákonných činností.

Analýza techník na zvýšenie ochrany súkromia
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Čo sú to peniaze?

Všetky stránky v tejto sekcii