Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Digitálne euro

Snažíme sa zabezpečiť, aby mali občania a podniky v digitálnom veku aj naďalej prístup k najbezpečnejšej forme peňazí – k peniazom centrálnej banky.

Christine Lagardová, prezidentka ECB

Digitalizácia sa rozšírila do všetkých oblastí nášho života a zmenila spôsob, akým platíme.

V tejto novej ére by digitálne euro občanom v eurozóne naďalej zaručovalo beznákladový prístup k jednoduchému, všeobecne akceptovanému, bezpečnému a dôveryhodnému platobnému prostriedku.

Digitálne euro by bolo aj naďalej eurom: ako bankovky, len v digitálnej podobe. Išlo by o elektronickú formu peňazí vydávanú Eurosystémom (ECB a národnými centrálnymi bankami), dostupnú všetkým občanom a podnikom.

Digitálne euro by nenahradilo hotovosť; bolo by jej doplnkom. Eurosystém bude naďalej zabezpečovať prístup k hotovosti pre všetkých v celej eurozóne.

Digitálne euro by rozšírilo a zjednodušilo možnosti realizácie platieb a prispelo by k dostupnosti a inklúzii.

Prečo digitálne euro?

Digitálne euro by predstavovalo rýchly, jednoduchý a bezpečný nástroj na realizáciu každodenných platieb.

Podporovalo by digitalizáciu európskeho hospodárstva a aktívne podnecovalo inovácie v oblasti maloobchodných platieb.

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny posudzujú jeho prínosy a riziká, aby peniaze Európanom i naďalej dobre slúžili.

Správa o digitálnom eure

Aké sú ďalšie výhody digitálneho eura?

„Nadviažeme dialóg s tvorcami politík v Európe a budeme ich pravidelne informovať o svojich zisteniach. Zapojíme aj občanov, obchodníkov a platobný sektor.“

Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB

Digitálne euro by spájalo efektívnosť digitálneho platobného prostriedku s bezpečnosťou peňazí centrálnej banky.

Pomohlo by v situáciách, v ktorých ľudia prestali uprednostňovať hotovosť, a zabránilo by závislosti na digitálnych platobných prostriedkoch vydávaných a riadených z oblastí mimo eurozóny, ktoré môžu narušovať finančnú stabilitu a menovú suverenitu.

Jednou z hlavných priorít by bola ochrana súkromia, aby digitálne euro pomáhalo zachovať dôveru v spoľahlivosť platieb v digitálnom veku.

Kedy bude digitálne euro pripravené?

V júli 2021 sme sa rozhodli projekt digitálneho eura spustiť. To síce neznamená, že digitálne euro naozaj vydáme, ale že sa na možnosť jeho vydania pripravíme.

Tlačová správa: Eurosystém spúšťa projekt digitálneho eura

Aký je ďalší postup?

V súčasnosti diskutujeme o možnej podobe digitálneho eura. Táto fáza výskumu sa začala v októbri 2021 a potrvá dva roky.

Preskúmame koncepčné možnosti digitálneho eura a spôsob jeho distribúcie maloobchodníkom a verejnosti, ako aj jeho potenciálny vplyv na trh a prípadnú potrebu zmien európskej legislatívy.

Na základe záverov tejto výskumnej fázy bude prijaté rozhodnutie o prípadnom vývoji digitálneho eura.

STE ODBORNÍKOM V DANEJ OBLASTI?
Získajte bližšie informácie o trhových skupinách, experimentálnej činnosti a technických dokumentoch.

Vykonali sme analýzu prínosov a ťažkostí spojených s digitálnym eurom.

Ako môže vyzerať?

Odborníci z ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny stanovili viacero základných požiadaviek, ktoré musí digitálne euro spĺňať, napr. jednoduchá dostupnosť, odolnosť, bezpečnosť, efektívnosť, ochrana súkromia a súlad s právnymi predpismi. Tieto požiadavky nám pomôžu pri definovaní jeho možnej podoby.

Digitálne euro by bolo navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné so súkromnými platobnými riešeniami a umožňovalo tak poskytovať spotrebiteľom celoeurópske riešenia a dodatočné služby.

Možnosti funkčného dizajnu

Bude digitálne euro spravovať ECB?

ECB spravuje euro, či už v podobe bankoviek alebo v digitálnej podobe, v mene občanov Európy.

Chceme zabezpečiť, aby bola zachovaná hodnota našich peňazí a aby akákoľvek forma digitálneho eura bola v konečnom dôsledku chránená a regulovaná centrálnou bankou.

Technické a organizačné riešenia

Prečo by digitálne euro nebolo kryptoaktívom?

Kryptoaktíva sa zásadným spôsobom líšia od peňazí centrálnej banky: ich ceny sú nestále, takže je ťažké ich používať ako platobný prostriedok alebo účtovnú jednotku. Okrem toho za nimi nestojí žiadna verejná inštitúcia.

Pri používaní digitálneho eura by ľudia mohli mať rovnakú mieru dôvery ako pri hotovosti, pretože obe formy by boli kryté centrálnou bankou.

ECB vysvetľuje: Čo je to bitcoin?

Nové obzory pre celoeurópske platby

Platobný styk v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami a centrálne banky v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu.

Platobný styk v Európe sa musí opierať o konkurenčný a inovatívny trh, ktorý dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľov a zároveň zachovávať európsku suverenitu. Vzhľadom na tieto okolnosti sme vypracovali komplexnú stratégiu platieb v digitálnom veku.

Naša stratégia v oblasti retailových platieb

Digitálne euro pre digitálny vek

Digitálne euro by bolo digitálnym symbolom napredovania a integrácie v Európe, uviedol pri prezentácii správy o digitálnom eure člen Výkonnej rady Fabio Panetta.

ECB od zavedenia eura zodpovedá za udržiavanie dôvery verejnosti v menu. Digitálne euro by bolo spolu s hotovosťou prístupné všetkým a prinieslo by viac možností realizácie platieb.

Pozrite si vystúpenie v Európskom parlamente

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do 12. januára zapojili do verejnej konzultácie o digitálnom eure – prijali sme viac ako 8 000 pripomienok.

Nižšie nájdete odkaz na správu s podrobnými výsledkami verejnej konzultácie. Prijaté odpovede sú pre Eurosystém cenným podkladom prebiehajúcich hodnotení a nadchádzajúceho rozhodovania o možnosti vydania digitálneho eura.

Správa z verejnej konzultácie o digitálnom eure

Podcast

Podcast ECB: prišiel čas zaviesť digitálne euro?

Čo je to digitálne euro? Aké by boli jeho výhody a ako by ovplyvnilo spôsob, akým realizujeme platby? Kedy by mohlo byť pripravené? Diskusiu s Ulrichom Bindseilom, ktorý je v ECB zodpovedný za odbor trhových infraštruktúr a platobného styku, moderuje Michael Steen.

Viac (len v angličtine)
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Viac informácií o digitálnom eure

Odpovede na vaše otázky

Ako by vydanie digitálneho eura ovplyvnilo bankový sektor? Prečo navrhujete limit na vklady „prvej úrovne“? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v sekcii s najčastejšími otázkami.

Najčastejšie otázky o digitálnom eure

Dôležitosť ochrany súkromia

V rámci testovania a posudzovania možných koncepcií digitálneho eura vyhodnocujeme spôsoby, ako zabezpečiť ochranu súkromia bez uvoľnenia štandardov prevencie nezákonných činností.

Analýza techník na zvýšenie ochrany súkromia
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Čo sú to peniaze?

Všetky stránky v tejto sekcii