European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro

„Meie töö eesmärk on tagada, et ka digiajastul oleks inimestel ja ettevõtetel jätkuv juurdepääs kõige turvalisemale rahavormile – keskpangarahale.”

EKP president Christine Lagarde

Digitaalne euro oleks samaväärne europangatähtedega, kuid digitaalsel kujul. See oleks eurosüsteemi (EKP ja euroala riikide keskpankade) emiteeritav elektrooniline raha, mis on kättesaadav kõigile elanikele ja ettevõtetele.

Digitaalse euro eesmärk on sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada. Eurosüsteem tagab kogu euroalal kõigile elanikele jätkuvalt sularaha kättesaadavuse.

Digitaalne euro pakub maksete tegemisel täiendavat valikuvõimalust ja muudab selle lihtsamaks, parandades kättesaadavust ja suurendades kaasatust.

Milleks on vaja digitaalset eurot?

Digitaalne euro oleks kiire, lihtne ja turvaline vahend igapäevaste maksete tegemiseks. See toetaks Euroopa majanduse digiteerimist ja edendaks aktiivselt innovatsiooni jaemaksete valdkonnas. Eurosüsteem analüüsib digitaalse euro kasutuselevõtust saadavaid eeliseid ja sellega kaasneda võivaid riske, et vääring teeniks euroala inimeste huve ka edaspidi hästi.

Aruanne digitaalse euro kohta

Täname, et jagasite meiega oma arvamust!

Oleme seadnud eesmärgiks võtta digitaalse euro väljatöötamisel arvesse üldsuse arvamust. Seepärast korraldasime 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta jaanuarini avaliku konsultatsiooni ning 2021. aasta oktoobrist detsembrini küsitluse kõigi euroala riikide fookusrühmadele. Neid tulemusi võetakse arvesse digitaalse euro käimasolevas uurimisetapis.

Digitaalne euro: laiema üldsuse arvamuste kuulamine

Kuhu oleme praeguseks jõudnud?

„Teeme koostööd Euroopa otsusetegijatega ning teavitame neid korrapäraselt oma töö tulemustest. Kaasame ka tavakodanikud, kaupmehed ja makseteenuste sektori.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

Nüüd analüüsime, kuidas digitaalne euro võiks toimida. Projekti uurimisetapp algas 2021. aasta oktoobris ja kestab ligikaudu kaks aastat kuni 2023. aasta oktoobrini.

Arutame, millisel kujul võiks digitaalse euro kavandada ning kuidas anda jaemüüjatele ja tavakasutajatele juurdepääs digirahale. Samuti uurime, millist mõju avaldaks digitaalne euro turgudele ning milliseid muudatusi võib olla vaja teha Euroopa õigusaktides.

Pärast uurimisetapi lõppu teeme otsuse, kas hakata digitaalset eurot välja töötama.

OLED ASJATUNDJA?
Vaata lähemalt tururühmade, katsetegevuse ja tehniliste dokumentide kohta

Oleme analüüsinud digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid hüvesid ja probleeme

Milline võiks digitaalne euro olla?

EKP ja euroala riikide keskpankade eksperdid on sõnastanud mitu olulist põhikriteeriumit, mida digitaalne euro peab täitma. See peab olema lihtsalt juurdepääsetav, stabiilne, turvaline, tõhus ning vastama andmekaitse- ja õigusnõuetele. Neist kriteeriumitest lähtudes saame digitaalset eurot edasi arendada.

Digitaalne euro võimaldaks koostööd erasektori makselahendustega ning hõlbustaks tarbijatele üleeuroopaliste lahenduste ja lisateenuste pakkumist.

Funktsionaalse lahenduse võimalused

Kas EKP hakkab digitaalset eurot haldama?

EKP on Euroopa elanike nimel tegutsev euro haldaja. See hõlmab nii europangatähti kui ka eurot digitaalsel kujul.

Soovime tagada, et ühisraha väärtus säilib ning et keskpank kaitseb ja reguleerib mis tahes kujul digitaalset eurot.

Tehnilised ja organisatsioonilised lähenemisviisid

Miks ei oleks digitaalse euro puhul tegu krüptovaraga?

Krüptovarad on keskpangarahast põhimõtteliselt erinevad: nende hinnad kõiguvad sageli ja seetõttu on nende kasutamine maksevahendi või arvestusühikuna keeruline; samuti ei toeta neid ükski avaliku sektori asutus.

Digitaalne euro seevastu oleks kasutajate jaoks sama usaldusväärne kui sularaha, sest need mõlemad on keskpanga poolt tagatud.

Mis on bitcoin?

Uued väljavaated üleeuroopaliste maksete tegemisel

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll.

Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide nõudlust, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digiajastu põhjaliku maksestrateegia.

Meie jaemakseteenuste strateegia

Taskuhääling

EKP taskuhääling: kas on aeg võtta kasutusele digitaalne euro?

Mida kujutab endast digitaalne euro? Mis oleksid selle eelised ja kuidas mõjutaks see maksete tegemist? Millal saaks digitaalne euro valmis? Saatejuht Michael Steen arutab neid ja muidki küsimusi Ulrich Bindseiliga, kes vastutab EKPs turuinfrastruktuuride ja maksete eest.

Vaata lähemalt
VAATA LISAKS

Lähemalt digitaalse euro kohta

Leia vastused oma küsimustele

Millist mõju võib digitaalse euro emiteerimine avaldada pangandussektorile? Miks soovitate kehtestada piirmäära esimese taseme hoiustele? Neile ja paljudele muudele küsimustele leiab vastused korduma kippuvatest küsimustest.

Korduma kippuvad küsimused digitaalse euro kohta

Privaatsuse olulisus

Digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu testimisel ja analüüsimisel püüame leida võimalused privaatsuse kaitseks, leevendamata nõudeid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks.

Privaatsuse tõhustamise meetodite analüüs
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Mis on raha?

Kõik selle jaotise teemad