European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro

„Meie töö eesmärk on tagada, et ka digiajastul oleks inimestel ja ettevõtetel jätkuv juurdepääs kõige turvalisemale rahavormile – keskpangarahale.”

EKP president Christine Lagarde

Digitaalne euro oleks samaväärne europangatähtedega, kuid digitaalsel kujul. See oleks eurosüsteemi (EKP ja euroala riikide keskpankade) emiteeritav elektrooniline raha, mis on kättesaadav kõigile elanikele ja ettevõtetele.

Digitaalse euro eesmärk on sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada. Digitaalne euro pakub maksete tegemisel täiendavat valikuvõimalust ja muudab selle lihtsamaks, parandades kättesaadavust ja suurendades kaasatust.

Korduma kippuvad küsimused digitaalse euro kohta


Milleks on vaja digitaalset eurot?

Digitaalne euro oleks kiire, lihtne ja turvaline vahend igapäevaste maksete tegemiseks. Eurosüsteemi emiteeritava digitaalse euro üks põhieesmärke on tagada digiajastul rahapoliitiline tugisammas, toimides avaliku hüvena. See edendaks finantsuuendusi ja suurendaks maksesüsteemi üldist tõhusust. 

Aruanne digitaalse euro kohta

Milline võiks digitaalne euro olla?

Digitaalne euro saab olla edukas vaid siis, kui eurooplased seda igapäevaelus kasutavad. Seetõttu on selle omadused ja funktsioonid väga tähtsad ning peavad andma lisaväärtust võrreldes olemasolevate lahendustega. Eurosüsteemi eksperdid on sõnastanud mitu põhikriteeriumit, nagu juurdepääsetavus, stabiilsus, turvalisus, tõhusus ning vastavus andmekaitse- ja õigusnõuetele. Neist lähtudes saame digitaalset eurot edasi arendada. 

Põhieesmärgid ja funktsioonidega seotud kaalutlused

Kas EKP hakkab digitaalset eurot haldama?

Pikka aega on keskpankade ülesanne olnud tagada baasraha (st sularaha) ja erasektor on pakkunud klientidele makselahendusi (nt krediitkaardid). Kuna digitaalset eurot kaitseb EKP, võib selline hübriidmudel jätkuda. Inimesed saavad igal ajal konverteerida erasektori raha (kommertspangaraha) avaliku sektori rahaks (keskpangarahaks) ja kasutada maksete tegemiseks keskpangaraha.

Tehnilised ja organisatsioonilised lähenemisviisid

Inimeste vajadused ja arvamused on olulised

Oleme seadnud eesmärgi võtta digitaalse euro väljatöötamisel arvesse üldsuse arvamust. Uuringud näitavad, et tarbijad väärtustavad peamiselt digitaalse euro ulatuslikku aktsepteeritavust ning lihtsat ja soodsat kasutamist, maksete kiirust ja turvalisust ning tarbijakaitset. Kaupmeeste jaoks on olulised lihtsad ja soodsad kasutustingimused ning võimalus lõimida digitaalne euro olemasolevate süsteemidega.

Digitaalset eurot käsitlev avalik konsultatsioon

Kuhu oleme praeguseks jõudnud?

„Teeme koostööd Euroopa otsusetegijatega ning teavitame neid korrapäraselt oma töö tulemustest. Kaasame ka tavakodanikud, kaupmehed ja makseteenuste sektori.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

Nüüd analüüsime, kuidas digitaalne euro võiks toimida. Projekti uurimisetapp algas 2021. aasta oktoobris ja kestab ligikaudu kaks aastat kuni 2023. aasta oktoobrini.

Arutame, millisel kujul võiks digitaalse euro kavandada ning kuidas anda jaemüüjatele ja tavakasutajatele juurdepääs digirahale. Samuti uurime, millist mõju avaldaks digitaalne euro turgudele ning milliseid muudatusi võib olla vaja teha Euroopa õigusaktides.

Pärast uurimisetapi lõppu teeme otsuse, kas hakata digitaalset eurot välja töötama.

OLED ASJATUNDJA?
Vaata lähemalt tururühmade, katsetegevuse ja tehniliste dokumentide kohta

Oleme analüüsinud digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid hüvesid ja probleeme

Digitaalne euro ja krüptovarad

Krüptovarad on keskpangarahast põhimõtteliselt erinevad: nende hinnad kõiguvad sageli ja seetõttu on nende kasutamine maksevahendi või arvestusühikuna keeruline; samuti ei toeta neid ükski avaliku sektori asutus. Digitaalne euro seevastu oleks kasutajate jaoks sama usaldusväärne kui sularaha, sest need mõlemad on keskpanga poolt tagatud.

Mis on bitcoin?

Digitaalne euro ja investeeringud

Digitaalse euro näol on tegemist maksevahendiga, mitte investeerimisvormiga. Püüame vältida ulatuslikku järsku üleminekut pangahoiustelt digitaalsele eurole. See võib häirida pankade tõhusat laenuandmist tarbijatele ja ettevõtetele, mis omakorda võib rasketel aegadel pangandussüsteemi ohustada. 

Digitaalne euro ja finantssüsteemi areng

Uued väljavaated üleeuroopaliste maksete tegemisel

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll. Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide nõudlust, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digiajastu põhjaliku maksestrateegia.

Meie jaemakseteenuste strateegia

Taskuhääling

EKP taskuhääling: kas on aeg võtta kasutusele digitaalne euro?

Mida kujutab endast digitaalne euro? Mis oleksid selle eelised ja kuidas mõjutaks see maksete tegemist? Millal saaks digitaalne euro valmis? Arutame neid ja muidki küsimusi Ulrich Bindseiliga, kes vastutab EKPs turuinfrastruktuuride ja maksete eest.

Vaata lähemalt
VAATA LISAKS

Lähemalt digitaalse euro kohta

Leia vastused oma küsimustele

Millist mõju võib digitaalse euro emiteerimine avaldada pangandussektorile? Miks soovitab EKP kehtestada piirmäära esimese taseme hoiustele? Neile ja paljudele muudele küsimustele leiab vastused korduma kippuvatest küsimustest.

Korduma kippuvad küsimused digitaalse euro kohta

Privaatsuse olulisus

Püüame leida võimalusi privaatsuse kaitseks, leevendamata nõudeid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks.

Privaatsuse tõhustamise meetodite analüüs
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Mis on raha?

Kõik selle jaotise teemad