Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro

„Meie töö eesmärk on tagada, et ka digiajastul oleks inimestel ja ettevõtetel jätkuv juurdepääs kõige turvalisemale rahavormile – keskpangarahale.”

EKP president Christine Lagarde

Digitehnoloogia on juba haaranud kõiki eluvaldkondi ning puudutab muu hulgas makseviise, mida kasutame.

Sellel uuel ajajärgul tagaks digitaalne euro euroala elanikele tasuta juurdepääsu üleilmselt tunnustatud lihtsale, turvalisele ja usaldusväärsele maksevahendile.

Digitaalne euro oleks samaväärne europangatähtedega, kuid digitaalsel kujul. See oleks eurosüsteemi (EKP ja riikide keskpankade) emiteeritav elektrooniline raha, mis on kättesaadav kõigile elanikele ja ettevõtetele.

Digitaalse euro eesmärk on sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada. Eurosüsteem tagab kogu euroalal kõigile elanikele jätkuvalt sularaha kättesaadavuse.

Digitaalne euro pakub maksete tegemisel täiendavat valikuvõimalust ja muudab selle lihtsamaks, parandades kättesaadavust ja suurendades kaasatust.

Milleks on vaja digitaalset eurot?

Digitaalne euro oleks kiire, lihtne ja turvaline vahend igapäevaste maksete tegemiseks.

See toetaks Euroopa majanduse digiteerimist ja edendaks aktiivselt innovatsiooni jaemaksete valdkonnas.

EKP ja euroala riikide keskpangad analüüsivad kaasnevaid hüvesid ja riske, et ühisvääring teeniks eurooplaste huve ka edaspidi hästi.

Aruanne digitaalse euro kohta

Millised on digitaalse euro muud eelised?

„Teeme koostööd Euroopa otsusetegijatega ning teavitame neid korrapäraselt oma töö tulemustest. Kaasame ka tavakodanikud, kaupmehed ja makseteenuste sektori.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

Digitaalne euro ühendaks endas digitaalse maksevahendi tõhususe ja keskpangaraha turvalisuse.

See aitaks toime tulla juhul, kus inimesed ei eelista enam kasutada sularaha. Ühtlasi väldiks see sõltumist väljaspool euroala emiteeritavatest ja kontrollitavatest digitaalsetest maksevahenditest, mis võib kahjustada euroala finantsstabiilsust ja rahapoliitilist suveräänsust.

Olulisel kohal on privaatsuse kaitse, et digitaalne euro aitaks ka digiajastul säilitada maksete usaldusväärsuse.

Millal saab digitaalne euro valmis?

2021. aasta juulis tegime otsuse digitaalse euro projekt käivitada. See ei tähenda tingimata, et digitaalne euro võetakse kasutusele, vaid me pigem valmistume selle võimalikuks kasutuselevõtuks.

Pressiteade: Eurosüsteem käivitab digitaalse euro projekti

Mis saab edasi?

Nüüd analüüsime, kuidas digitaalne euro võiks toimida. See uurimisetapp algas 2021. aasta oktoobris ja kestab kaks aastat.

Arutame, millisel kujul võiks digitaalse euro kavandada ning kuidas anda jaemüüjatele ja tavakasutajatele juurdepääs digirahale. Samuti uurime, millist mõju avaldaks digitaalne euro turgudele ning milliseid muudatusi võib olla vaja teha Euroopa õigusaktides.

Uurimisetapi põhjal teeme otsuse, kas hakata digitaalset eurot välja töötama.

OLED ASJATUNDJA?
Vaata lähemalt tururühmade, katsetegevuse ja tehniliste dokumentide kohta

Oleme analüüsinud digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid hüvesid ja probleeme

Milline võiks digitaalne euro olla?

EKP ja euroala riikide keskpankade eksperdid on sõnastanud mitu olulist põhikriteeriumit, mida digitaalne euro peab täitma. See peab olema lihtsalt juurdepääsetav, stabiilne, turvaline, tõhus ning vastama andmekaitse- ja õigusnõuetele. Neist kriteeriumitest lähtudes saame digitaalset eurot edasi arendada.

Digitaalne euro võimaldaks koostööd erasektori makselahendustega ning hõlbustaks tarbijatele üleeuroopaliste lahenduste ja lisateenuste pakkumist.

Funktsionaalse lahenduse võimalused

Kas EKP hakkab digitaalset eurot haldama?

EKP on Euroopa elanike nimel tegutsev euro haldaja. See hõlmab nii europangatähti kui ka eurot digitaalsel kujul.

Soovime tagada, et ühisraha väärtus säilib ning et keskpank kaitseks ja reguleeriks mis tahes kujul digitaalset eurot.

Tehnilised ja organisatsioonilised lähenemisviisid

Miks ei oleks digitaalse euro puhul tegu krüptovaraga?

Krüptovarad on keskpangarahast põhimõtteliselt erinevad: nende hinnad kõiguvad sageli ja seetõttu on nende kasutamine maksevahendi või arvestusühikuna keeruline; samuti ei toeta neid ükski avaliku sektori asutus.

Digitaalne euro seevastu oleks kasutajate jaoks sama usaldusväärne kui sularaha, sest need mõlemad on keskpanga poolt tagatud.

Mis on bitcoin?

Uued väljavaated üleeuroopaliste maksete tegemisel

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll.

Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide nõudlust, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digiajastu põhjaliku maksestrateegia.

Meie jaemakseteenuste strateegia

Digitaalne euro digiajastul

Digitaalse euro aruannet esitledes märkis EKP juhatuse liige Fabio Panetta, et digitaalne euro oleks Euroopa edukuse ja lõimumise sümbol.

Alates euro kasutuselevõtust on EKP ülesandeks olnud säilitada inimeste usaldus ühisvääringu suhtes. Nii nagu sularaha oleks ka digitaalne euro kättesaadav kõigile ning pakuks maksete tegemisel rohkem valikuid.

Kuulamine Euroopa Parlamendis

Täname, et jagasite meiega oma arvamust!

Täname kõiki, kes osalesid digitaalse euroga seotud avalikus konsultatsioonis, mis jõudis lõpule 12. jaanuaril. Selle käigus laekus rohkem kui 8000 vastust.

Üksikasjalikud tulemused on avaldatud avaliku konsultatsiooni aruandes. Vastused annavad väärtusliku panuse eurosüsteemi käimasolevatesse hindamistesse ja tulevastesse otsustesse digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu kohta.

Digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni aruanne

Taskuhääling

EKP taskuhääling: kas on aeg võtta kasutusele digitaalne euro?

Mida kujutab endast digitaalne euro? Mis oleksid selle eelised ja kuidas mõjutaks see maksete tegemist? Millal saaks digitaalne euro valmis? Saatejuht Michael Steen arutab neid ja muidki küsimusi Ulrich Bindseiliga, kes vastutab EKPs turuinfrastruktuuride ja maksete eest.

Vaata lähemalt
VAATA LISAKS

Lähemalt digitaalse euro kohta

Leia vastused oma küsimustele

Millist mõju võib digitaalse euro emiteerimine avaldada pangandussektorile? Miks soovitate kehtestada piirmäära esimese taseme hoiustele? Neile ja paljudele muudele küsimustele leiab vastused korduma kippuvatest küsimustest.

Korduma kippuvad küsimused digitaalse euro kohta

Privaatsuse olulisus

Digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu testimisel ja analüüsimisel püüame leida võimalused privaatsuse kaitseks, leevendamata nõudeid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks.

Privaatsuse tõhustamise meetodite analüüs
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Mis on raha?

Kõik selle jaotise teemad