European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro

Digitaalne euro tagaks praegusel digiajastul meie vääringu stabiilsuse.

Teeme koostööd euroala riikide keskpankadega, et uurida digitaalse euro kasutuselevõtu võimalusi. Digitaalne euro oleks keskpanga digiraha, mis on samaväärne europangatähtedega, kuid elektroonilisel kujul. See täiendaks pangatähti ja münte ning pakuks maksete tegemisel veel ühe valikuvõimaluse.

Oluline teada

Milline võiks digitaalne euro olla?

Digitaalne euro oleks elektrooniline maksevahend, mida saaksid kasutada kõik euroala elanikud. See oleks sama turvaline ja kasutajasõbralik nagu sularaha. EKP emiteeritud keskpangarahana erineb see erasektori rahast, kuid digitaalse euroga makseid tehes võib samuti kasutada maksekaarti või telefonirakendust.

Digitaalne euro ja keskpangaraha tähtsus
Milleks on digitaalne euro vajalik?

Kaalume keskpanga digiraha kasutuselevõttu Euroopas, et vastata üha suuremale nõudlusele turvaliste ja usaldusväärsete elektrooniliste maksete järele. Keskpanga emiteeritav digiraha tagaks makse- ja rahasüsteemide stabiilsuse. Ühtlasi tugevdaks digitaalne euro euroala rahapoliitilist suveräänsust ning edendaks konkurentsi ja tõhusust Euroopa maksesektoris.

Põhieesmärgid ja funktsioonidega seotud kaalutlused
Millised oleksid digitaalse euro eelised ja võimalikud puudused?

Kuna uurimisetapp on praegu pooleli, ei ole lõpliku ettepaneku kõik üksikasjad veel selgunud. Oleme kaalunud põhjalikult digitaalse euro kontseptsiooni ning sellega seonduvaid eeliseid ja puudusi. Kahtlemata peab digitaalne euro olema lihtsalt juurdepääsetav, stabiilne, turvaline, tõhus ning vastama andmekaitse- ja õigusnõuetele. Tagame ka isikuandmete kaitse kõrgeimal tasemel.

Aruanne digitaalse euro kohta
Millises etapis on projekt praegu?

Projekti uurimisetapp algas 2021. aasta oktoobris ja peaks kestma ligikaudu kaks aastat kuni 2023. aasta oktoobrini. Arutame, millisel kujul võiks digitaalse euro kavandada, kuidas teha see kättesaadavaks ning millist mõju avaldaks see turgudele. Seejärel otsustame, kas alustada digitaalse euro tegelikku väljatöötamist.

Projekti ajakava

Korduma kippuvad küsimused

Millist kasu toob digitaalne euro? Mille poolest erineks digitaalne euro stabiilsetest krüptovääringutest ja krüptovaradest? Kas digitaalne euro asendaks sularaha? Kliki lingile ja loe lähemalt.

Oled asjatundja?

Koostöö sidusrühmadega

Ulatuslik koostöö turuosaliste, poliitikakujundajate ja seadusandjatega aitab tagada, et digitaalne euro vastab kasutajate vajadustele. Seepärast käivitame mitu algatust, et kaasata võimalikult palju sidusrühmi.

Juhtimine ja sidusrühmad
Dokumendid ja katsetegevus

Digitaalse euro katseetapis tehtud töö kohta on koostatud põhjalikud dokumendid ja üksikasjalikud analüüsid. Lähemat teavet saab veebilehe seonduvast rubriigist.

Ekspertidele

Digitaalne euro ja...

... krüptovarad

Digitaalne euro ei ole krüptovääring, kuna see on keskpanga poolt tagatud. Keskpanga ülesanne on säilitada raha väärtus olenemata sellest, kas tegemist on füüsilise või digitaalse rahaga. Krüptovarad ei ole tagatud ega reguleeritud ühegi keskasutuse poolt. Puudub kindlus, et neid saab vajaduse korral sularaha vastu vahetada.

Mis on bitcoin?

... investeeringud

Digitaalset eurot tuleks kasutada peamiselt maksevahendina, mitte finantsinvesteeringu instumendina. Analüüsime seda teemat hoolikalt, et vältida negatiivseid tagajärgi finantssektorile. Digitaalne euro oleks avalik hüve, mis tooks kasu majandusele ja ühiskonnale tervikuna.

Digitaalne euro ja finantssüsteemi areng

... üleeuroopalised maksed

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll. Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide vajadusi, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digiajastu põhjaliku maksestrateegia.

Meie jaemakseteenuste strateegia

Taskuhääling

EKP taskuhääling – Digitaalne euro: mis, miks, millal? (1. osa)

Kas ja milleks on digitaalne euro vajalik? Milline võiks see välja näha? Ja mille poolest erineks see muudest maksevahenditest? Saatejuht Katie Ranger arutab neid küsimusi digitaalse euro eksperdi Evelien Witloxiga.

Vaata lähemalt

Kõik selle jaotise teemad