European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

En digital euro

”Vi arbetar för att invånare och företag i den digitala tidsåldern ska ha fortsatt tillgång till den säkraste formen av pengar – centralbankspengar”.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

En digital euro skulle fortfarande vara en euro, fast digital. Den skulle bli en elektronisk version av de pengar som ges ut av Eurosystemet (ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet) och vara tillgänglig för alla invånare och företag.

En digital euro skulle inte ersätta kontanter – utan vara ett komplement. Den skulle med andra ord utgöra ytterligare ett betalningsalternativ som förenklar betalningar och bidrar till tillgänglighet och inkludering.

Vanliga frågor om en digital euro


Varför en digital euro?

En digital euro skulle vara ett snabbt, enkelt och säkert instrument för dagliga betalningar. Ett av huvudmålen med en digital euro som ges ut av Eurosystemet skulle vara att tillhandahålla ett monetärt ankare i den digitala tidsåldern. Den skulle fungera som en kollektiv nyttighet. En digital euro skulle kunna främja finansiell innovation och förbättra betalningssystemets övergripande effektivitet. 

Rapport om en digital euro

Hur skulle den se ut?

Om den digitala euron ska lyckas måste den bli en del av européernas vardag. Det har därför stor betydelse hur den digitala euron är utformad – och den måste tillföra ett mervärde i förhållande till de lösningar som finns idag. Experter från Eurosystemet har fastställt ett antal grundläggande krav för den digitala euron. Den ska vara tillgänglig, stabil, säker, effektiv, säkerställa integritet och vara i linje med lagstiftningen. Dessa krav kommer att hjälpa oss att fastställa hur en digital euro kan se ut. 

Huvudmål och överväganden om utformningen

Kommer ECB att förvalta en digital euro?

Under många år har det varit centralbankerna som har tillhandahållit den monetära basen (t.ex. kontanter) och den privata sektorn som har försett kunderna med betalningslösningar (t.ex. kreditkort). Eftersom det i slutänden är ECB som skyddar den digitala euron, skulle denna hybridmodell kunna fortsätta. Invånarna kan när som helst omvandla privata pengar (affärsbankspengar) till offentliga (centralbankspengar) genom att använda centralbankspengar när de betalar.

Tekniska och organisatoriska tillvägagångssätt

Dina behov och åsikter är viktiga för oss

Vi vill involvera allmänheten i arbetet med att utveckla en digital euro. Forskning visar att kundernas viktigaste överväganden är bred acceptans, användarvänlighet, låga kostnader samt en hög nivå vad gäller hastighet, säkerhet och konsumentskydd. Näringsidkarna vill se låga kostnader, användarvänlighet och integration med befintliga system.

Offentligt samråd om en digital euro

Var står vi idag?

Vi kommer att stå i förbindelse med andra beslutsfattare i Europa och fortlöpande informera dem om vad vi kommer fram till. Även invånare, affärsidkare och betalningsindustrin kommer att involveras.

Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion

Vi diskuterar nu hur en digital euro skulle kunna se ut. Den här undersökningsfasen inleddes i oktober 2021 och kommer att pågå i cirka två år, fram till oktober 2023.

Vi tittar närmare på hur en digital euro skulle kunna se ut och distribueras till affärsidkare och allmänheten, hur den skulle påverka marknaden samt vilka ändringar som kan behöva göras i EU-lagstiftningen.

Efter undersökningsfasen beslutar vi om en digital euro ska utvecklas.

ARBETAR DU YRKESMÄSSIGT INOM OMRÅDET?
Få reda på mer om marknadsgrupper, experimentellt arbete och tekniska dokument

Vi har analyserat fördelar och utmaningar med en digital euro

Digital euro och kryptotillgångar

Kryptotillgångar skiljer sig fundamentalt från centralbankspengar: priserna på dessa tillgångar är ofta volatila, vilket gör det svårt att använda dem som betalningsmedel eller beräkningsenhet, och de backas inte upp av någon offentlig institution. Personer som använder en digital euro kan se den som lika tillförlitlig som kontanter eftersom euron stöds av en centralbank, oavsett i vilken form den har getts ut.

Förklaring: Vad är bitcoin?

Digital euro och investeringar

Den digitala euron är tänkt att vara ett betalningsmedel – inte en form av investering. Vi strävar efter att undvika plötsliga stora omflyttningar från bankinlåning till en digital euro. Detta skulle kunna störa en effektiv bankutlåning till konsumenter och företag, vilket skulle kunna undergräva banksystemet i dåliga tider. 

Den digitala euron och det finansiella systemets evolution

Nya möjligheter för alleuropeiska betalningar

Betalningar genomgår en genomgripande förändring och centralbankerna spelar en avgörande roll i den processen. Europeiska betalningar måste stå på en stabil grund i form av en nydanande och konkurrenskraftig marknad som tillgodoser konsumenternas behov och samtidigt bevarar europeisk självständighet. Följaktligen har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Vår strategi för massbetalningar

Podcast

ECB:s podcast: Är det dags för en digital euro?

Vad är en digital euro? Vilka skulle fördelarna vara och hur skulle den påverka vårt sätt att göra betalningar? När kan den vara klar? Detta är några av de frågor som vi diskuterar med Ulrich Bindseil, ansvarig för marknadsinfrastruktur och betalningar på ECB.

Mer (finns endast på engelska)
SE ÄVEN

Läs mer om den digitala euron

Få svar på alla dina frågor

Hur skulle utgivningen av en digital euro påverka banksektorn? Varför föreslår ECB ett tak för ”grupp ett”-inlåning? Vi svarar på dessa och många andra frågor.

Vanliga frågor om den digitala euron

Varför är integritetsskydd viktigt?

Vi undersöker olika sätt att säkerställa integritet utan att frångå olika krav som skyddar mot olaglig verksamhet.

Analys av teknik för att stärka integritet
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Vad är pengar?

Alla sidor i detta avsnitt