European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Digital euro

En digital euro skulle utgöra ett stabiliserande ankare för våra pengar i den digitala tidsåldern.

Vi samarbetar med de nationella centralbankerna i euroområdet för att undersöka om en digital euro ska införas. Den skulle vara en digital centralbanks­valuta, en elektronisk motsvarighet till kontanter. Dessutom skulle den komplettera sedlar och mynt och ge människor en ytterligare betalningsmöjlighet.

Vad du behöver veta

Vad skulle en digital euro vara?

En digital euro skulle erbjuda ett elektroniskt betalningsmedel för alla i euroområdet. Den skulle vara säker och användarvänlig, precis som kontanter är idag. Som centralbanks­pengar utgivna av ECB skulle de skilja sig från ”privata pengar”, men du skulle också kunna använda ett kort eller en telefonapp för att betala med digitala euro.

Den digitala euron och vikten av centralbankspengar
Varför skulle vi behöva en digital euro?

Vi överväger att lansera en digital centralbanksvaluta i Europa som svar på den ökande efterfrågan på säkra och tillförlitliga elektroniska betalningar. Att ha digitala pengar utgivna av centralbanken skulle skapa ett ankare för stabilitet i betalnings­systemet och det monetära systemet. En digital euro skulle också stärka euroområdets monetära suveränitet samt främja konkurrens och effektivitet i den europeiska betalningssektorn.

Utformning – huvudmål och överväganden
Vilka fördelar och utmaningar skulle detta innebära?

Vi håller fortfarande på att utreda frågan och har alltså ännu inte alla detaljer i det slutliga förslaget. Vi har reflekterat ganska mycket om idén med en digital euro och dess för- och nackdelar. Klart står redan att en digital euro bör vara tillgänglig, robust, säker, effektiv och i linje med lagstiftningen. Vi skulle också säkerställa högsta möjliga integritet.

Rapport om digital euro
Var står vi?

Den här undersökningsfasen inleddes i oktober 2021 och beräknas pågå i cirka två år, fram till oktober 2023. Vi tittar på hur en digital euro skulle kunna utformas och distribueras och på hur den skulle kunna påverka marknaden. Sedan kommer vi att besluta om vi ska inleda processen för att faktiskt utveckla den.

Projektets tidsplan

Vanliga frågor

Hur skulle en digital euro hjälpa mig? Hur skulle en digital euro vara annorlunda än stablecoins och kryptotillgångar? Skulle en digital euro ersätta kontanter? Läs svaren på vanliga frågor här.

Arbetar du yrkesmässigt inom området?

Samarbete med berörda parter

Ett omfattande samarbete med marknadsaktörer, beslutsfattare och lagstiftare kommer att säkerställa att en digital euro tillgodoser användarnas behov. Därför lanserar vi en rad initiativ för att samarbeta med så många berörda aktörer som möjligt.

Ledning och berörda aktörer
Dokument och experiment

Under experimentfasen för den digitala euron producerades omfattande dokumentation och detaljerade analyser av det arbete som ägde rum. Titta på vår särskilda sida för att läsa om ämnen som intresserar dig.

För yrkesmässig användning

Den digitala euron i förhållande till ...

... kryptotillgångar

En digital euro skulle inte vara en kryptovaluta eftersom den backas upp av en centralbank. Centralbanker har mandat att upprätthålla värdet på pengarna, oavsett om de är fysiska eller digitala. Kryptotillgångar backas varken upp eller förvaltas av någon central institution. Du har ingen garanti för att du kan växla kryptotillgångar mot pengar vid behov.

Vad är bitcoin?

... investeringar

En digital euro bör främst användas som betalningsmedel och inte som ett instrument för finansiella investeringar. Vi undersöker denna fråga noga för att undvika negativa konsekvenser för den finansiella sektorn. En digital euro bör vara en kollektiv nyttighet som gagnar ekonomin och samhället som helhet.

Den digitala euron och det finansiella systemets evolution

... paneuropeiska betalningar

Våra betalningsmönster genomgår en genomgripande förändring och central­bankerna har en nyckelroll i den här processen. Europeiska betalningar måste stå på en stabil grund i form av en nydanande och konkurrenskraftig marknad som kan tillgodose konsumenternas behov och samtidigt bevara europeisk själv­ständighet. För att realisera detta har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Vår strategi för massbetalningar

Podcast

ECB:s podcast: – En digital euro: vad, varför, när? (del 1)

Behöver vi en digital euro – och i så fall, varför? Hur skulle den se ut? Och på vilket sätt skulle den skilja sig från andra betalningsmedel? Vår värd Katie Ranger ställer dessa frågor till Evelien Witlox, vår expert på den digitala euron.

Mer

Alla sidor i detta avsnitt