Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

En digital euro

Vi arbetar för att invånare och företag i den digitala tidsåldern ska ha fortsatt tillgång till den säkraste formen av pengar – centralbankspengar.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

Digitaliseringen har spridit sig till alla delar av våra liv och förändrat vårt sätt att betala.

I denna nya era skulle en digital euro innebära att invånarna i euroområdet har fortsatt kostnadsfri tillgång till enkla, allmänt accepterade, säkra och tillförlitliga betalningsmedel.

En digital euro är fortfarande en euro, bara att den är digital. Det betyder att den blir en elektronisk version av de pengar som ges ut av Eurosystemet (ECB och de nationella centralbankerna) och är tillgänglig för alla invånare och företag.

En digital euro skulle inte ersätta kontanter utan vara ett komplement. Eurosystemet kommer att fortsätta att se till att du har tillgång till kontanter i hela euroområdet.

En digital euro skulle med andra ord utgöra ytterligare ett betalningsalternativ vid sidan av kontanter och bidra till tillgänglighet och inkludering.

Varför en digital euro?

En digital euro skulle vara ett snabbt, enkelt och säkert instrument för dina dagliga betalningar.

Den skulle stödja digitalisering av den europeiska ekonomin och aktivt främja innovation i fråga om massbetalningar.

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet undersöker fördelarna och riskerna för att säkerställa att pengarna fortsätter att tjäna européerna väl.

Rapport om en digital euro

Vilka andra fördelar finns det med en digital euro?

Vi kommer att stå i förbindelse med andra beslutsfattare i Europa och fortlöpande informera dem om vad vi kommer fram till. Även invånare, affärsidkare och betalningsindustrin kommer att involveras.

Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion

En digital euro skulle kombinera ett digitalt betalningsinstruments effektivitet med centralbankspengars säkerhet.

Den skulle underlätta i situationer där människor inte längre vill använda kontanter och samtidigt bidra till att digitala betalningsmedel som ges ut och kontrolleras utanför euroområdet inte behövs, då sådana kan försvaga den finansiella stabiliteten och den monetära suveräniteten.

Skydd av personuppgifter är en nyckelprioritet så att den digitala euron kan hjälpa till att upprätthålla förtroendet för betalningar i den digitala tidsåldern.

När kommer en digital euro att vara klar?

I juli 2021 beslutade vi om att inleda ett projekt för en digital euro. Detta innebär inte nödvändigtvis att vi ska ge ut en digital euro, utan snarare att vi gör oss redo för en eventuell utgivning.

Pressmeddelande: Eurosystemet inleder ett projekt för en digital euro

Vad händer härnäst?

Vi talar nu om hur en digital euro skulle kunna se ut. Den här undersökningsfasen inleds i oktober 2021 och kommer att ta två år.

Vi kommer att titta närmare på hur en digital euro kan utformas och distribueras till affärsidkare och allmänheten, hur den skulle påverka marknaden samt vilka ändringar som kan behöva göras i EU-lagstiftningen.

Ett beslut om huruvida en digital euro ska tas fram kommer att fattas baserat på denna utredningsfas.

ARBETAR DU YRKESMÄSSIGT INOM OMRÅDET?
Få reda på mer om marknadsgrupper, experimentellt arbete och tekniska dokument

Vi har analyserat fördelar och utmaningar med en digital euro

Hur skulle den se ut?

Experter från ECB och euroområdets nationella centralbanker har fastställt ett antal grundläggande krav som en digital euro ska uppfylla – den ska vara lättillgänglig, stabil, säker, effektiv, ha integritet och vara rättsenlig. Dessa krav kommer att hjälpa oss att fastställa hur en digital euro kan se ut.

Den skulle utformas för att fungera tillsammans med privata betalningslösningar och därigenom underlätta heltäckande europeiska lösningar och tilläggstjänster för konsumenter.

Funktionell utformning

Kommer ECB att förvalta en digital euro?

ECB är förvaltare av euron för det europeiska folkets räkning, oavsett om det rör sig om vanliga sedlar eller euro i digital form.

Vi vill se till att värdet på våra pengar bevaras och att alla former av digital euro i slutänden skyddas och regleras av centralbanken.

Tekniska och organisatoriska tillvägagångssätt

Varför skulle en digital euro inte vara en kryptotillgång?

Kryptotillgångar skiljer sig fundamentalt från centralbankspengar: priserna på dessa tillgångar är ofta volatila, vilket gör det svårt att använda dem som betalningsmedel eller beräkningsenhet, och de backas inte upp av någon offentlig institution.

Personer som använder en digital euro kan se den som lika tillförlitlig som kontanter eftersom båda skulle ha centralbanksstöd.

Förklaring: Vad är bitcoin?

Nya möjligheter för alleuropeiska betalningar

Betalningar genomgår en genomgripande förändring och centralbankerna spelar en avgörande roll i den processen.

Europeiska betalningar måste byggas på en innovativ och konkurrenskraftig marknad som tillgodoser konsumenternas krav och samtidigt bevarar europeisk suveränitet. Följaktligen har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Vår strategi för massbetalningar

En digital euro för den digitala eran

En digital euro skulle vara en digital symbol för integration i Europa, sade Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion, när han presenterade rapporten om en digital euro.

Sedan eurons införande är det ECB som har ansvaret för att invånarna har förtroende för vår valuta. Precis som kontanter skulle en digital euro vara tillgänglig för alla, vilket innebär att människor får fler betalsätt att välja mellan.

Se utfrågningen i Europaparlamentet

Tack för era synpunkter!

Tack till alla som deltog i det offentliga samrådet om en digital euro. Det avslutades den 12 januari och fick över 8 000 svar.

I vår rapport kan du läsa mer om resultaten av det offentliga samrådet. Svaren är viktiga för Eurosystemets pågående utvärdering och för kommande beslut om en eventuell digital euro.

Rapport om det offentliga samrådet om en digital euro

Podcast

ECB:s podcast: Är det dags för en digital euro?

Vad är en digital euro? Vilka skulle fördelarna vara och hur skulle den påverka vårt sätt att göra betalningar? När kan den vara klar? Detta är några av de frågor som vår värd Michael Steen diskuterar med Ulrich Bindseil, ansvarig för marknadsinfrastruktur och betalningar på ECB.

Mer
SE ÄVEN

Läs mer om den digitala euron

Få svar på alla dina frågor

Hur skulle utgivningen av en digital euro påverka banksektorn? Varför föreslår ni ett tak för ”grupp ett”-inlåning? Vi svarar på dessa och fler frågor.

Vanliga frågor om en digital euro

Varför är integritet viktigt

I våra tester och undersökningar av en eventuell digital euro tittar vi på hur vi kan skydda integriteten utan att släppa på regelverket som skyddar mot otillåten verksamhet.

Analys av teknik för att stärka integritet
VILL DU VETA MER? LÄS FÖRKLARINGEN
TA REDA PÅ MER
Vad är pengar?

Alla sidor i detta avsnitt