European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

En digital euro

”Vi arbetar för att invånare och företag i den digitala tidsåldern ska ha fortsatt tillgång till den säkraste formen av pengar – centralbankspengar”.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

En digital euro skulle fortfarande vara en euro, fast digital. Den skulle bli en elektronisk version av de pengar som ges ut av Eurosystemet (ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet) och vara tillgänglig för alla invånare och företag.

En digital euro skulle inte ersätta kontanter utan vara ett komplement. Eurosystemet kommer fortsatt att säkra tillgången till kontanter i hela euroområdet.

En digital euro skulle med andra ord utgöra ytterligare ett betalningsalternativ som förenklar betalningar och bidrar till ekonomisk inkludering.

Varför en digital euro?

En digital euro skulle vara ett snabbt, enkelt och säkert instrument för dagliga betalningar. Den skulle stödja digitalisering av den europeiska ekonomin och aktivt främja framsteg för massbetalningar. För att valutan också framöver ska kunna tillgodose alla euroinvånares behov undersöker Eurosystemet fördelar och risker med en digital euro.

Rapport om en digital euro

Tack för era synpunkter!

Vi vill involvera allmänheten i arbetet med att utveckla en digital euro. Därför höll vi ett offentligt samråd mellan oktober 2020 och januari 2021 och genomförde fokusgrupper i samtliga euroländer mellan oktober och december 2021. Resultaten utgör underlag för den pågående undersökningsfasen om en digital euro.

Digital euro – lyssna på allmänheten

Var står vi idag?

Vi kommer att stå i förbindelse med andra beslutsfattare i Europa och fortlöpande informera dem om vad vi kommer fram till. Även invånare, affärsidkare och betalningsindustrin kommer att involveras.

Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion

Vi diskuterar nu hur en digital euro skulle kunna se ut. Den här undersökningsfasen inleddes i oktober 2021 och kommer att pågå i cirka två år och avslutas i oktober 2023.

Vi tittar närmare på hur en digital euro skulle kunna se ut och distribueras till affärsidkare och allmänheten, hur den skulle påverka marknaden samt vilka ändringar som kan behöva göras i EU-lagstiftningen.

Efter undersökningsfasen beslutar vi om en digital euro ska utvecklas.

ARBETAR DU YRKESMÄSSIGT INOM OMRÅDET?
Få reda på mer om marknadsgrupper, experimentellt arbete och tekniska dokument

Vi har analyserat fördelar och utmaningar med en digital euro

Hur skulle den se ut?

Experter från ECB och euroområdets nationella centralbanker har fastställt ett antal baskrav för en digital euro – den ska vara lättillgänglig, stabil, säker, effektiv, uppfylla krav på personlig integritet och vara rättsenlig. Dessa krav kommer att hjälpa oss att fastställa hur en digital euro kan se ut.

Den skulle utformas för att fungera tillsammans med privata betalningslösningar och därigenom underlätta heltäckande europeiska lösningar och tilläggstjänster för konsumenter.

Funktionell utformning

Kommer ECB att förvalta en digital euro?

ECB är förvaltare av euron för det europeiska folkets räkning, oavsett om det rör sig om vanliga sedlar eller euro i digital form.

Vi vill se till att värdet på våra pengar bevaras och att alla former av digital euro i slutänden skyddas och regleras av centralbanken.

Tekniska och organisatoriska tillvägagångssätt

En digital euro skulle inte vara en kryptotillgång – varför?

Kryptotillgångar skiljer sig fundamentalt från centralbankspengar: priserna på dessa tillgångar är ofta volatila, vilket gör det svårt att använda dem som betalningsmedel eller beräkningsenhet, och de backas inte upp av någon offentlig institution.

Personer som använder en digital euro kan se den som lika tillförlitlig som kontanter eftersom euron stöds av en centralbank, oavsett i vilken form den har getts ut.

Förklaring: Vad är bitcoin?

Nya möjligheter för alleuropeiska betalningar

Betalningar genomgår en genomgripande förändring och centralbankerna spelar en avgörande roll i den processen.

Europeiska betalningar måste stå på en stabil grund i form av en nydanande och konkurrenskraftig marknad som tillgodoser konsumenternas behov och samtidigt bevarar europeisk självständighet. Följaktligen har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Vår strategi för massbetalningar

Podcast

ECB:s podcast: Är det dags för en digital euro?

Vad är en digital euro? Vilka skulle fördelarna vara och hur skulle den påverka vårt sätt att göra betalningar? När kan den vara klar? Detta är några av de frågor som vår värd Michael Steen diskuterar med Ulrich Bindseil, ansvarig för marknadsinfrastruktur och betalningar på ECB.

Mer (finns endast på engelska)
SE ÄVEN

Läs mer om den digitala euron

Få svar på alla dina frågor

Hur skulle utgivningen av en digital euro påverka banksektorn? Varför föreslår ni ett tak för ”grupp ett”-inlåning? Vi svarar på dessa och många andra frågor.

Vanliga frågor om den digitala euron

Varför är integritetsskydd viktigt?

I våra tester och undersökningar av en eventuell digital euro tittar vi på hur vi kan skydda den personliga integriteten utan att släppa på regelverket som skyddar mot otillåten verksamhet.

Analys av teknik för att stärka integritet
VILL DU VETA MER? LÄS FÖRKLARINGEN
LÄS MER
Vad är pengar?

Alla sidor i detta avsnitt