Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Euro diġitali

Ix-xogħol tagħna għandu l-għan li jiżgura li fl-era diġitali ċ-ċittadini u l-impriżi jibqa’ jkollhom aċċess għall-iktar forma sigura ta’ flus, il-flus tal-bank ċentrali.

Christine Lagarde, President tal-BĊE

Id-diġitalizzazzjoni nfirxet f’kull rokna ta’ ħajjitna u ttrasformat kif inħallsu.

F’din l-era ġdida, euro diġitali jiggarantixxi li ċ-ċittadini fiż-żona tal-euro jistgħu jżommu aċċess mingħajr ħlas għal mezz ta’ ħlas sempliċi, aċċettat universalment, sigur u affidabbli.

L-euro diġitali xorta jibqa’ euro: bħall-karti tal-flus imma diġitali. Ikun forma elettronika ta’ flus maħruġa mill-Eurosistema (il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali) u aċċessibbli għaċ-ċittadini u d-ditti kollha.

L-euro diġitali ma jieħux post il-flus kontanti, iżda pjuttost jikkomplimentah. L-Eurosistema se tkompli tiżgura li jkollok aċċess għall-flus kontanti fiż-żona tal-euro kollha.

Euro diġitali jagħtik għażla addizzjonali dwar kif tħallas u tagħmilha aktar faċli biex tagħmel dan, u dan jikkontribwixxi għall-aċċessibbiltà u l-inklużjoni.

Għaliex euro diġitali?

Euro diġitali jkun strument veloċi, faċli u sigur għall-ħlasijiet ta’ kuljum tiegħek.

Dan jista’ jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea u jinkoraġġixxi b’mod attiv l-innovazzjoni fil-ħlasijiet bl-imnut.

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro qed jesploraw il-benefiċċji u r-riskji sabiex il-flus ikomplu jservu tajjeb lill-Ewropej.

Rapport dwar euro diġitali

X’inhuma l-benefiċċji l-oħra ta’ euro diġitali?

Aħna se naħdmu mal-Parlament Ewropew u ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet Ewropej l-oħra u ninfurmawhom regolarment dwar is-sejbiet tagħna. Iċ-ċittadini, in-negozjanti u l-industrija tal-ħlasijiet se jkunu involuti wkoll.”

Fabio Panetta, Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Euro diġitali jgħaqqad l-effiċjenza ta’ strument ta’ ħlas diġitali mas-sigurtà tal-flus tal-bank ċentrali.

Dan jgħin biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet li fihom in-nies ma jibqgħux jippreferu l-flus kontanti u jevita d-dipendenza fuq mezzi diġitali ta’ ħlas maħruġa u kkontrollati minn barra ż-żona tal-euro, li jistgħu jdgħajfu l-istabbiltà finanzjarja u s-sovranità monetarja.

Il-protezzjoni tal-privatezza tkun prijorità ewlenija, sabiex l-euro diġitali jista’ jgħin biex tinżamm il-fiduċja fil-ħlasijiet fl-era diġitali.

Meta se jkun lest?

F’Lulju 2021 iddeċidejna li nniedu proġett diġitali tal-euro. Dan ma jfissirx li neċessarjament se noħorġu euro diġitali, iżda pjuttost li se nitħejjew biex forsi noħorġuh.

Stqarrija għall-istampa: L-eurosistema tniedi proġett ta’ euro diġitali

Xi jmiss?

Issa qed nibdew ninvestigaw kif jista’ jkun l-euro diġitali. Din il-fażi ta’ investigazzjoni se tibda f’Ottubru 2021 u ddum madwar sentejn.

Se nħarsu lejn kif jista’ jkun iddisinjat euro diġitali u kif jista’ jitqassam lin-negozjanti u liċ-ċittadini, kif ukoll l-impatt li jkollu fuq is-suq u l-bidliet fil-leġiżlazzjoni Ewropea li jista’ jkun hemm bżonn.

Ladarba tintemm il-fażi tal-investigazzjoni, aħna niddeċiedu jekk nibdewx niżviluppaw euro diġitali jew le. Imbagħad noħolqu u nittestjaw soluzzjonijiet possibbli, billi naħdmu flimkien ma’ banek u kumpaniji li jistgħu jipprovdu t-teknoloġija u s-servizzi ta’ ħlas.

Ix-xogħol sperimentali li sar sa issa wera li m'hemmx restrizzjonijiet teknoloġiċi kbar għall-ħruġ ta’ euro diġitali u li hemm ħafna modi kif jista’ jkun iddisinjat.

Rapport Ambitu tal-isperimentazzjoni diġitali tal-euro u tagħlim ewlieni

Analizzajna l-benefiċċji u l-isfidi ta’ euro diġitali

Kif jista’ jkun?

L-esperti mill-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro stabbilixxew għadd ta’ rekwiżiti bażiċi għal euro diġitali, bħall-aċċessibbiltà faċli, ir-robustezza, is-sigurtà, l-effiċjenza, il-privatezza u l-konformità mal-liġi. Dawn se jgħinuna niddefinixxu kif x’jista’ jkun euro diġitali.

Euro diġitali jkun iddisinjat biex jaħdem flimkien ma’ soluzzjonijiet ta’ ħlas privati, li jiffaċilita l-provvista ta’ soluzzjonijiet pan-Ewropej u servizzi addizzjonali lill-konsumaturi.

Possibbiltajiet ta’ disinn funzjonali

Il-BĊE se jieħu ħsieb l-euro diġitali?

Il-BĊE huwa l-kustodju tal-euro, kemm bħala karti tal-flus kif ukoll f’forma diġitali, f’isem il-poplu tal-Ewropa.

Irridu niżguraw li l-valur ta’ flusna jiġi ppreservat u li kwalunkwe forma ta’ euro diġitali fl-aħħar mill-aħħar tiġi ssalvagwardjata u rregolata mill-bank ċentrali.

Approċċi tekniċi u organizzattivi

Għaliex l-euro diġitali ma jkunx kriptoassi?

Il-kriptoassi huma fundamentalment differenti mill-flus tal-bank ċentrali: il-prezzijiet tagħhom spiss huma volatili, u dan jagħmilhom diffiċli biex jintużaw bħala mezzi ta’ ħlas jew unitajiet ta’ kont, u m’hemm l-ebda istituzzjoni pubblika li tappoġġjahom.

In-nies li jużaw euro diġitali jista’ jkollhom l-istess livell ta’ fiduċja bħall-flus kontanti, peress li t-tnejn huma appoġġati minn bank ċentrali.

Niċċaraw: X'inhi l-bitcoin?

Orizzont ġdid għall-ħlasijiet pan-Ewropej

Il-ħlasijiet għaddejjin minn bidla fundamentali, u l-banek ċentrali għandhom rwol ewlieni x’jaqdu f’dan il-proċess.

Il-ħlasijiet Ewropej għandhom ikunu sostnuti minn suq kompetittiv u innovattiv li kapaċi jissodisfa d-domanda tal-konsumatur filwaqt li jippreserva s-sovranità Ewropea. F’dan il-kuntest stabbilixxejna strateġija komprensiva ta’ ħlasijiet għall-era diġitali.

L-istrateġija tal-ħlasijiet bl-imnut tagħna

Euro diġitali għal era diġitali

Euro diġitali jkun simbolu diġitali tal-progress u l-integrazzjoni fl-Ewropa, qal il-membru tal-Bord Eżekuttiv Fabio Panetta meta ppreżenta r-rapport dwar euro diġitali.

Mill-introduzzjoni tal-euro, il-BĊE kien responsabbli għall-preservazzjoni tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-munita tagħna. Flimkien mal-flus kontanti, euro diġitali jkun aċċessibbli għal kulħadd u joffri lin-nies għażla akbar dwar kif inħallsu.

Ara s-seduta tal-Parlament Ewropew

Grazzi talli taqsam l-opinjoni tiegħek magħna!

Grazzi lil kull min ipparteċipa fil-konsultazzjoni pubblika, fuq l-euro diġitali, li ntemmet fit-12 ta’ Jannar b’aktar minn 8000 risposta.

Esplora r-riżultat tal-konsultazzjoni pubblika fid-dettall fir-rapport tagħna. It-tweġibiet jipprovdu kontribut siewi għall-valutazzjonijiet kontinwi tal-Eurosistema u d-deċiżjonijiet li ġejjin dwar euro diġitali possibbli.

Għandek iktar mistoqsijiet? Ibgħatilna email.

Rapport tal-konsultazzjoni pubblika tal-euro diġitali

Podcast

Il-Podcast tal-BĊE: wasal iż-żmien għal euro diġitali?

X’inhu euro diġitali? X’inhuma l-benefiċċji tiegħu u kif jaffettwa l-mod kif nagħmlu l-ħlasijiet? Meta se jkun lest? L-ospitant tagħna Michael Steen jiddiskuti dawn il-mistoqsijiet u aktar ma’ Ulrich Bindseil, li huwa responsabbli għall-infrastrutturi tas-suq u l-ħlasijiet fil-BĊE.

Aktar (bl-Ingliż biss)
ARA WKOLL

Skopri aktar dwar l-euro diġitali

Skopri t-tweġibiet għall-mistoqsijiet kollha tiegħek

X’konsegwenzi jkollu ħruġ ta’ euro diġitali għas-settur bankarju? Għaliex tissuġġerixxi limitu fuq id-depożiti ta’ “livell wieħed”? Aħna nwieġbu dawn il-mistoqsijiet u ħafna oħrajn għalik fid-dettall.

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) fuq l-euro diġitali

L-importanza tal-privatezza

Fl-ittestjar u l-eżami tagħna ta’ euro diġitali possibbli qed inħarsu lejn modi kif nipproteġu l-privatezza mingħajr ma nillaxkaw l-istandards li jipproteġu kontra attivitajiet illeċiti.

Analiżi tat-tekniki li jsaħħu l-privatezza
M’INTIX ESPERT? IĊĊEKKJA L-ISPJEGAZZJONI
TGĦALLEM IŻJED
X’inhuma l-flus?

Il-paġni kollha f’din it-taqsima