European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont


Euro diġitali

Ix-xogħol tagħna għandu l-għan li jiżgura li fl-era diġitali ċ-ċittadini u l-impriżi jibqa’ jkollhom aċċess għall-iktar forma sigura ta’ flus, il-flus tal-bank ċentrali.

Christine Lagarde, President tal-BĊE

L-euro diġitali jkun bħall-karti tal-flus tal-euro, imma diġitali. Ikun forma elettronika ta’ flus maħruġa mill-Eurosistema (il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro) u aċċessibbli għaċ-ċittadini u d-ditti kollha.

L-euro diġitali ma jieħux post il-flus kontanti, iżda pjuttost jikkomplimentahom. L-Eurosistema se tkompli tiżgura li ċ-ċittadini kollha fiż-żona tal-euro jkollhom aċċess għall-flus kontanti.

Euro diġitali jagħti lin-nies għażla addizzjonali dwar kif tħallas u jagħmilha aktar faċli biex dan iseħħ, biex b’hekk jikkontribwixxi għall-aċċessibbiltà u l-inklużjoni.

Għaliex euro diġitali?

Euro diġitali jkun strument veloċi, faċli u sigur għall-ħlasijiet ta’ kuljum tiegħek. Dan jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea u jinkoraġġixxi b’mod attiv l-innovazzjoni fil-pagamenti bl-imnut. L-Eurosistema qed tesplora l-benefiċċji u r-riskji ta’ euro diġitali, sabiex il-munita tkompli tissodisfa l-ħtiġijiet taċ-ċittadini kollha taż-żona tal-euro.

Rapport dwar euro diġitali

Grazzi talli taqsam l-opinjoni tiegħek magħna!

Aħna impenjati li ninvolvu lill-pubbliku fl-iżvilupp ta’ euro diġitali. Huwa għalhekk li għamilna konsultazzjoni pubblika bejn Ottubru 2020 u Jannar 2021 u għamilna gruppi fokali fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro bejn Ottubru u Diċembru 2021. Ir-riżultati se jiddaħħlu fil-fażi ta’ investigazzjoni tal-euro diġitali li għaddejja bħalissa.

Euro diġitali: nisimgħu lill-pubbliku

Fejn qegħdin bħalissa?

Aħna se nikkomunikaw ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet Ewropej u ninfurmawhom regolarment dwar is-sejbiet tagħna. Iċ-ċittadini, in-negozjanti u l-industrija tal-ħlasijiet se jkunu involuti wkoll.

Fabio Panetta, Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Issa qed nitkellmu dwar kif jista’ jidher l-euro diġitali. Din il-fażi ta’ investigazzjoni se tibda f’Ottubru 2021 u ddum madwar sentejn, u tispiċċa f’Ottubru 2023.

Qegħdin naraw kif jista’ jkun iddisinjat euro diġitali u kif jista’ jitqassam lill-bejjiegħa bl-imnut u lill-pubbliku, kif ukoll l-impatt li jkollu fis-suq u l-bidliet fil-leġiżlazzjoni Ewropea li jista’ jkun hemm bżonn.

Ladarba titlesta l-fażi tal-investigazzjoni, se niddeċiedu jekk nibdewx niżviluppaw euro diġitali.

INTI PROFESSJONIST F’DAN IL-QASAM?
Skopri aktar dwar il-gruppi tas-suq, xogħol sperimentali u dokumenti tekniċi

Analizzajna l-benefiċċji u l-isfidi ta’ euro diġitali

Kif jista’ jkun?

L-esperti mill-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro stabbilixxew għadd ta’ rekwiżiti bażiċi għal euro diġitali, bħall-aċċessibbiltà faċli, ir-robustezza, is-sigurtà, l-effiċjenza, il-privatezza u l-konformità mal-liġi. Dawn se jgħinuna niddefinixxu kif jista’ jkun euro diġitali.

Euro diġitali jkun iddisinjat biex jaħdem flimkien ma’ soluzzjonijiet ta’ ħlas privati, li jiffaċilita l-provvista ta’ soluzzjonijiet pan-Ewropej u servizzi addizzjonali lill-konsumaturi.

Possibbiltajiet ta’ disinn funzjonali

Il-BĊE se jieħu ħsieb l-euro diġitali?

Il-BĊE huwa l-kustodju tal-euro, kemm bħala karti tal-flus kif ukoll f’forma diġitali, f’isem il-poplu tal-Ewropa.

Irridu niżguraw li l-valur ta’ flusna jiġi ppreservat u li kwalunkwe forma ta’ euro diġitali fl-aħħar mill-aħħar tiġi ssalvagwardjata u rregolata mill-bank ċentrali.

Approċċi tekniċi u organizzattivi

Għaliex l-euro diġitali ma jkunx kriptoassi?

Il-kriptoassi huma fundamentalment differenti mill-flus tal-bank ċentrali: il-prezzijiet tagħhom spiss huma volatili, u dan jagħmilhom diffiċli biex jintużaw bħala mezzi ta’ ħlas jew unitajiet ta’ kont, u m’hemm l-ebda istituzzjoni pubblika li tappoġġjahom.

In-nies li jużaw euro diġitali jista’ jkollhom l-istess livell ta’ fiduċja li jkollhom meta jużaw il-flus kontanti, peress li ż-żewġ tipi ta’ munita jkunu appoġġati minn bank ċentrali.

Niċċaraw: X'inhi l-bitcoin?

Orizzont ġdid għall-ħlasijiet pan-Ewropej

Il-ħlasijiet għaddejjin minn bidla fundamentali, u l-banek ċentrali għandhom rwol ewlieni x’jaqdu f’dan il-proċess.

Il-ħlasijiet Ewropej għandhom ikunu sostnuti minn suq kompetittiv u innovattiv li kapaċi jissodisfa d-domanda tal-konsumatur filwaqt li jippreserva s-sovranità Ewropea. F’dan il-kuntest stabbilixxejna strateġija komprensiva ta’ ħlasijiet għall-era diġitali.

L-istrateġija tal-ħlasijiet bl-imnut tagħna

Podcast

Il-Podcast tal-BĊE: wasal iż-żmien għal euro diġitali?

X’inhu euro diġitali? X'inhuma l-benefiċċji tiegħu u kif jaffettwa l-mod kif nagħmlu l-ħlasijiet? Meta se jkun lest? L-ospitant tagħna Michael Steen jiddiskuti dawn il-mistoqsijiet u aktar ma’ Ulrich Bindseil, li huwa responsabbli għall-infrastrutturi tas-suq u l-ħlasijiet fil-BĊE.

Aktar (bl-Ingliż biss)
ARA WKOLL

Skopri iktar dwar l-euro diġitali

Skopri t-tweġibiet għall-mistoqsijiet kollha tiegħek

X’konsegwenzi jkollu ħruġ ta’ euro diġitali għas-settur bankarju? Għaliex tissuġġerixxi limitu fuq id-depożiti ta’ “livell wieħed”? Aħna nwieġbu dawn il-mistoqsijiet u ħafna oħrajn għalik fid-dettall.

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) fuq l-euro diġitali

L-importanza tal-privatezza

Fl-ittestjar u l-eżami tagħna ta’ euro diġitali possibbli qed inħarsu lejn modi kif nipproteġu l-privatezza mingħajr ma nillaxkaw l-istandards li jipproteġu kontra attivitajiet illeċiti.

Analiżi tat-tekniki li jsaħħu l-privatezza
M’INTIX ESPERT? IĊĊEKKJA L-ISPJEGAZZJONI
TGĦALLEM IŻJED
X’inhuma l-flus?

Il-paġni kollha f’din it-taqsima