European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Euro diġitali

Ix-xogħol tagħna għandu l-għan li jiżgura li fl-era diġitali ċ-ċittadini u l-impriżi jibqa’ jkollhom aċċess għall-iktar forma sigura ta’ flus, il-flus tal-bank ċentrali.

Christine Lagarde, President tal-BĊE

L-euro diġitali jkun bħall-karti tal-flus tal-euro, imma diġitali. Ikun forma elettronika ta’ flus maħruġa mill-Eurosistema (il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro) u aċċessibbli għaċ-ċittadini u d-ditti kollha.

L-euro diġitali ma jieħux post il-flus kontanti, iżda pjuttost jikkomplimentahom. Euro diġitali jagħti lin-nies għażla addizzjonali dwar kif tħallas u jagħmilha aktar faċli biex dan iseħħ, biex b’hekk jikkontribwixxi għall-aċċessibbiltà u l-inklużjoni.

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) fuq l-euro diġitali


Għaliex euro diġitali?

Euro diġitali jkun strument veloċi, faċli u sigur għall-ħlasijiet ta’ kuljum tiegħek. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ euro diġitali maħruġ mill-Eurosistema jkun li jipprovdi ankra monetarja fl-era diġitali, li jservi ta’ ġid pubbliku. Jista’ jrawwem l-innovazzjoni finanzjarja u jtejjeb l-effiċjenza ġenerali tas-sistema tal-ħlasijiet. 

Rapport dwar euro diġitali

Kif jista’ jkun?

L-euro diġitali jista’ jirnexxi biss jekk jintuża mill-Ewropej fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Id-disinn tal-euro diġitali huwa għalhekk importanti ħafna u għandu jżid il-valur tas-soluzzjonijiet ta’ ħlasijiet eżistenti. Esperti mill-Eurosistema stabbilixxew għadd ta’ rekwiżiti bażiċi għall-euro diġitali, bħall-aċċessibbiltà, ir-robustezza, is-sikurezza, l-effiċjenza, il-privatezza, u l-konformità mal-liġi. Dawn se jgħinuna niddefinixxu kif jista’ jkun euro diġitali. 

L-għanijiet ewlenin u l-kunsiderazzjonijiet tad-disinn

Il-BĊE se jieħu ħsieb l-euro diġitali?

Għal ħafna snin il-banek ċentrali pprovdew il-bażi monetarja (eż. flus kontanti) u s-settur privat ipprovda lill-klijenti b’soluzzjonijiet ta’ ħlas (eż. karti ta’ kreditu). Peress li euro diġitali fl-aħħar mill-aħħar jiġi salvagwardjat mill-BĊE, dan jippermetti li dan il-mudell ibridu jkompli. Iċ-ċittadini jistgħu jikkonvertu l-flus privati (tal-bank kummerċjali) fi flus pubbliċi (tal-bank ċentrali) fi kwalunkwe ħin, billi jużaw il-flus tal-bank ċentrali għall-ħlasijiet.

Approċċi tekniċi u organizzattivi

Il-ħtiġijiet u l-opinjonijiet tiegħek huma importanti għalina

Aħna impenjati li ninvolvu lill-pubbliku fl-iżvilupp ta’ euro diġitali. Ir-riċerka turi li l-kunsiderazzjonijiet ewlenin tal-klijenti huma l-aċċettazzjoni wiesgħa, il-faċilità tal-użu, l-ispejjeż baxxi, il-veloċità għolja, is-sigurtà u l-protezzjoni tal-konsumatur. In-negozjanti qed ifittxu spejjeż baxxi, faċilità ta’ użu u integrazzjoni ma’ sistemi eżistenti.

Konsultazzjoni pubblika dwar l-euro diġitali

Fejn qegħdin bħalissa?

Aħna se nikkomunikaw ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet Ewropej u ninfurmawhom regolarment dwar is-sejbiet tagħna. Iċ-ċittadini, in-negozjanti u l-industrija tal-ħlasijiet se jkunu involuti wkoll.

Fabio Panetta, Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Issa qed nitkellmu dwar kif jista’ jidher l-euro diġitali. Din il-fażi ta’ investigazzjoni se tibda f’Ottubru 2021 u ddum madwar sentejn, u tispiċċa f’Ottubru 2023.

Qegħdin naraw kif jista’ jkun iddisinjat euro diġitali u kif jista’ jitqassam lill-bejjiegħa bl-imnut u lill-pubbliku, kif ukoll l-impatt li jkollu fis-suq u l-bidliet fil-leġiżlazzjoni Ewropea li jista’ jkun hemm bżonn.

Ladarba titlesta l-fażi tal-investigazzjoni, se niddeċiedu jekk nibdewx niżviluppaw euro diġitali.

INTI PROFESSJONIST F’DAN IL-QASAM?
Skopri aktar dwar il-gruppi tas-suq, xogħol sperimentali u dokumenti tekniċi

Analizzajna l-benefiċċji u l-isfidi ta’ euro diġitali

L-euro diġitali u l-kriptoassi

Il-kriptoassi huma fundamentalment differenti mill-flus tal-bank ċentrali: il-prezzijiet tagħhom spiss huma volatili, u dan jagħmilhom diffiċli biex jintużaw bħala mezzi ta’ ħlas jew unitajiet ta’ kont, u m’hemm l-ebda istituzzjoni pubblika li tappoġġjahom. In-nies li jużaw euro diġitali jista’ jkollhom l-istess livell ta’ fiduċja li jkollhom meta jużaw il-flus kontanti, peress li ż-żewġ tipi ta’ munita jkunu appoġġati minn bank ċentrali.

Niċċaraw: X'inhi l-bitcoin?

L-euro diġitali u l-investimenti

L-euro diġitali huwa maħsub li jkun mezz ta’ pagament u mhux forma ta’ investiment. Qed nippruvaw nevitaw ċaqliq kbir f’daqqa mid-depożiti bankarji għall-euro diġitali. Inkella dan jista’ jfixkel is-self effiċjenti mill-banek lill-konsumaturi u lill-kumpaniji, u potenzjalment jimmina s-sistema bankarja fi żminijiet diffiċli. 

L-euro diġitali u l-evoluzzjoni tas-sistema finanzjarja

Orizzont ġdid għall-ħlasijiet pan-Ewropej

Il-ħlasijiet għaddejjin minn bidla fundamentali, u l-banek ċentrali għandhom rwol ewlieni x’jaqdu f’dan il-proċess. Il-ħlasijiet Ewropej għandhom ikunu sostnuti minn suq kompetittiv u innovattiv li kapaċi jissodisfa d-domanda tal-konsumatur filwaqt li jippreserva s-sovranità Ewropea. F’dan il-kuntest stabbilixxejna strateġija komprensiva ta’ ħlasijiet għall-era diġitali.

L-istrateġija tal-ħlasijiet bl-imnut tagħna

Podcast

Il-Podcast tal-BĊE: wasal iż-żmien għal euro diġitali?

X’inhu euro diġitali? X'inhuma l-benefiċċji tiegħu u kif jaffettwa l-mod kif nagħmlu l-ħlasijiet? Meta se jkun lest? Niddiskutu dawn il-mistoqsijiet u aktar ma’ Ulrich Bindseil, li huwa responsabbli għall-infrastrutturi tas-suq u l-ħlasijiet fil-BĊE.

Aktar (bl-Ingliż biss)
ARA WKOLL

Skopri iktar dwar l-euro diġitali

Skopri t-tweġibiet għall-mistoqsijiet kollha tiegħek

X’konsegwenzi jkollu ħruġ ta’ euro diġitali għas-settur bankarju? Għaliex il-BĊE jissuġġerixxi limitu fuq id-depożiti ta’ “livell wieħed”? Aħna nwieġbu dawn il-mistoqsijiet u ħafna oħrajn għalik fid-dettall.

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) fuq l-euro diġitali

L-importanza tal-privatezza

Qed inħarsu lejn modi kif niżguraw il-privatezza mingħajr ma nikkompromettu l-istandards li jipproteġu kontra l-attivitajiet illeċiti.

Analiżi tat-tekniki li jsaħħu l-privatezza
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
X’inhuma l-flus?

Il-paġni kollha f’din it-taqsima