Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Podvod – zneužití názvu a loga ECB

Je si ECB vědoma podvodných systémů, které zneužívají její název či logo?

Ano. Občané pravidelně oznamují podvodné programy, v nichž je jméno nebo logo ECB zneužito, jakož i programy, v nichž se podvodníci vydávají za zaměstnance ECB. Pachatelé trestných činů mohou rovněž využívat telefonní čísla napodobňující formát užívaný ECB.

Pokud e-mail, který obdržíte, působí podezřele, neklikejte na žádný v něm obsažený odkaz, neotevírejte žádnou z jeho příloh a nereagujte na žádné výzvy ani nabídky.

Pokud vás někdo kontaktuje s tím, že pracuje pro ECB a má peníze, které patří vám, jedná se o podvod. Nejsme komerční banka, a nevedeme proto účty pro veřejnost.

Pokud obdržíte nevyžádaný telefonát z telefonního čísla, které připomíná telefonní číslo ECB (tj. +49 69 1344 XXXX), neposkytujte žádné osobní ani finanční údaje. 

ECB vás o vaše osobní údaje prostřednictvím e-mailu, telefonu, textové zprávy nebo služby pro okamžité zasílání zpráv nikdy nepožádá. Členové Výkonné rady vás nikdy nebudou kontaktovat ohledně osobního majetku nebo finančních záležitostí.

Jaké jsou nejčastější druhy podvodů?

Nejčastěji podvodníci:

 • lidem namlouvají, že ECB vybírá poplatky za přeshraniční převody

 • tvrdí, že ECB je komerční bankou poskytující služby on-line bankovnictví
 • žádají o provedení platby prostřednictvím falešných internetových stránek ECB nebo falešného oddělení ECB pro služby zákazníkům
 • žádají o provedení platby, protože ECB blokuje převod peněz
 • žádají o platbu, protože ECB přijímá vklady nebo platby na nákup bitcoinů nebo jiných kryptoaktiv či jejich převod na hotovost, nebo proto, že získává zpět finanční prostředky pro oběti podvodů
 • vybízejí, aby si lidé půjčovali od ECB za velmi atraktivních podmínek
 • volají z telefonního čísla, které připomíná telefonní číslo ECB (tj. +49 69 1344 XXXX), bez zjevného důvodu nebo bez předchozí komunikace

Pokud vás někdo kdykoli požádá o cokoli z výše uvedeného nebo učiní takový návrh, jedná se o podvod.

Jak mohu rozpoznat podvodný systém zahrnující název či logo ECB?

Podvodné systémy často vypadají tak, jako by pocházely od ECB, ale obvykle obsahují chyby. Následuje několik tipů, které vám pomohou podvod rozpoznat:

 • Zkontrolujte odesílatele e-mailu: pokud byl e-mail odeslán z ECB, jeho adresa vždy končí @ecb.europa.eu nebo @ecb.int. Nikdy nevěřte přeposílanému e-mailu.
 • Zkontrolujte, zda text neobsahuje neobvyklé formulace a pravopisné či typografické chyby.
 • Zkontrolujte odkazy v e-mailu: umístěte kurzor na odkaz (ale neklikejte na něj). Tím se zobrazí celý text odkazu. Některé e-mailové programy text zobrazí v dolní části obrazovky. Pokud odkaz neobsahuje „ecb.europa.eu“, pravděpodobně se jedná o podvodný e-mail.
 • Obecně platí, že na neočekávané e-maily, které vás žádají, abyste přijali okamžitá opatření (např. rychle převedli peníze), nebo které vypadají příliš dobře na to, aby byly pravdivé, je třeba pohlížet jako na podezřelé.
 • Zkontrolujte telefonní číslo nevyžádaného volajícího: pokud připomíná telefonní číslo ECB (+49 69 1344 XXXX), může se jednat o tzv. spoofing. Jedná se o podvodné jednání, kdy volající záměrně falšuje přenášené informace a maskuje tak své telefonní číslo.

Co můžete udělat pro svou ochranu?

Nikdy nepřevádějte žádné peníze bez vědomí toho, kdo je obdrží, a nikdy nezveřejňujte informace, jako je číslo vašeho bankovního účtu, podrobnosti z průkazu totožnosti nebo jakékoli jiné osobní údaje.

ECB nenese odpovědnost za zneužití svého názvu, loga či adresy nebo telefonních čísel podvodníky, jejichž cílem je podvést veřejnost. Případy podvodného jednání doporučujeme oznámit místním orgánům činným v trestním řízení nebo požádat o radu vnitrostátní příslušné orgány.

Chcete se dozvědět více o vyloučení odpovědnosti ECB a její politice v oblasti autorských práv?

Zjistit více