European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Макроикономически прогнози

Целта на макроикономическите прогнози е да предвидят и обяснят бъдещото състояние на икономиката в широк мащаб. Те включват информация за икономическия растеж, инфлацията, заплатите, безработицата и търговията.

Експерти на Евросистемата и ЕЦБ изготвят макроикономически прогнози, които представят перспективите за еврозоната и за световната икономика като цяло. Те се използват в оценката, която Управителният съвет на ЕЦБ прави на икономическата динамика и рисковете за ценовата стабилност.

Публикуват се четири пъти в годината – през март, юни, септември и декември.

Декември 2022 г.
Накратко

Перспектива за инфлацията

Инфлацията ще остане висока в краткосрочен план, но ще спадне рязко до 3,6% в края на 2023 г. До втората половина на 2025 г. отслабващият натиск от енергийните цени и другите разходи наред с мерките на ЕЦБ по паричната политика би трябвало да върнат инфлацията към целевото равнище от 2%.

Повече информация
Перспектива за брутния вътрешен продукт

Високата инфлация, несигурността и слабото доверие на потребителите и бизнеса ще забавят икономическия растеж от 3,4% през 2022 г. до 0,5% през 2023 г. С възстановяването на баланса на енергийните пазари, премахването на затрудненията във веригите на доставка и засилването на външното търсене растежът ще се възстанови до 1,9% през 2024 г. и 1,8% през 2025 г.

Повече информация

Пълен текст на доклада

В пълния текст на доклада се съдържа подробна оценка на перспективата за икономиката на еврозоната.

Прочетете доклада

Текущи и минали прогнози

Сравнете предишни наши прогнози за инфлацията и икономическото развитие. Предишните прогнози за еврозоната и държавите в нея са налични за изтегляне.

Всички наши макроикономически прогнози

Анализирайте резултатите

Всички страници в този раздел