European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Макроикономически прогнози

Целта на макроикономическите прогнози е да предвидят и обяснят бъдещото състояние на икономиката в широк мащаб. Те включват информация за икономическия растеж, инфлацията, заплатите, безработицата и търговията.

Експерти на Евросистемата и ЕЦБ изготвят макроикономически прогнози, които представят перспективите за еврозоната и за световната икономика като цяло. Те се използват в оценката, която Управителният съвет на ЕЦБ прави на икономическата динамика и рисковете за ценовата стабилност.

Публикуват се четири пъти в годината – през март, юни, септември и декември.

Март 2022 г.

Накратко

Перспектива за инфлацията

Войната в Украйна доведе до нови резки покачвания на енергийните цени и това ще поддържа общата инфлация много висока през идните месеци. Прогнозата е след това инфлацията да спадне плавно до целевото равнище. Очаква се нейните средни нива да бъдат 5,1% през 2022 г., 2,1% през 2023 г. и 1,9% през 2024 г.

Повече информация
Перспектива за брутния вътрешен продукт

Перспективата за растежа отслабна и стана по-несигурна, тъй като войната тласка нагоре енергийните цени, подкопава доверието и нарушава търговията. Независимо от това растежът на икономиката би трябвало да продължи благодарение на отварянето ѝ. Прогнозира се реалният БВП да нарасне с 3,7% през 2022 г., с 2,8% през 2023 г. и с 1,6% през 2024 г.

Повече информация

Пълен текст на доклада

Перспективата за икономическата активност и инфлацията в еврозоната стана много несигурна поради руската война в Украйна. Все пак икономиката би трябвало да отбележи стабилен растеж през 2022 г. с постепенното отзвучаване на неблагоприятното въздействие на пандемията и затрудненията във веригите на доставка.

Прочетете доклада

Текущи и минали прогнози

Сравнете предишни наши прогнози за инфлацията и икономическото развитие. Предишните прогнози за еврозоната и държавите в нея са налични за изтегляне.

Всички наши макроикономически прогнози

Анализирайте резултатите

Всички страници в този раздел