European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Réamh-mheastacháin mhaicreacnamaíocha

Tá sé d’aidhm ag na réamh-mheastacháin mhaicreacnamaíocha staid fhoriomlán an gheilleagair a thuar agus a thuiscint. Tá faisnéis iontu a bhaineann leis an bhfás eacnamaíoch, boilsciú, pá, dífhostaíocht agus trádáil.

Cruthaíonn baill foirne an Eurochórais agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh réamh-mheastacháin mhaicreacnamaíocha ina gcumhdaítear an t‑ionchas don limistéar euro agus don gheilleagar domhanda. Úsáidtear na réamh‑mheastacháin seo chun cur le measúnú Chomhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar fhorbairtí eacnamaíocha agus ar rioscaí cobhsaíochta praghsanna.

Foilsítear iad ceithre huaire sa bhliain (i mí an Mhárta, mí an Mheithimh, mí Mheán Fómhair agus mí na Nollag).

Nollaig 2022
Achoimre

Ionchas boilscithe

Fanfaidh boilsciú ard sa ghearrthéarma ach titfidh sé go géar go dtí 3.6% faoi dheireadh na bliana 2023. Ba chóir go dtabharfadh brúnna ó phraghsanna fuinnimh agus costais eile a bheith ag maolú, mar aon le bearta beartais airgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh, boilsciú ar ais go dtí an sprioc bhoilscithe 2% faoin dara leath de 2025.

Léigh tuilleadh
An t‑ionchas olltáirgeachta intíre

Cuirfidh boilsciú ard, neamhchinnteacht agus muinín íseal tomhaltóirí agus lucht gnó moill ar fhás eacnamaíoch ó 3.4% in 2022 go dtí 0.5% in 2023. De réir mar a bheidh margaí fuinnimh ag athchothromú, baic soláthair ag maolú agus éileamh eachtrach ag neartú, téarnóidh fás go dtí 1.9% in 2024 agus go dtí 1.8% in 2025.

Léigh tuilleadh

An tuarascáil iomlán

Tá measúnú mionsonraithe sa tuarscáil fhoriomlán ar an ionchas do gheilleagar an limistéir euro.

Léigh an tuarascáil ina hiomláine

Réamh-mheastacháin reatha agus san am atá caite

Déan comparáid idir ár réamh-mheastacháin boilscithe agus fáis eacnamaíoch roimhe seo. Is féidir réamh-mheastacháin roimhe seo don limistéar euro agus do thíortha sa limistéar euro a íoslódáil anseo.

Na réamh-mheastacháin uile uainn

Gach leathanach sa rannóg seo