European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Makroekonomiskās iespēju aplēses

Makroekonomiskās iespēju aplēses sagatavo, lai plašā mērogā prognozētu un izprastu tautsaimniecības stāvokli nākotnē. Tās ietver ar ekonomisko izaugsmi, inflāciju, atalgojumu, bezdarbu un tirdzniecību saistītu informāciju.

Eurosistēmas un ECB speciālisti sagatavo makroekonomiskās iespēju aplēses, kas aptver euro zonas un plašākas pasaules tautsaimniecības perspektīvu. Šīs aplēses izmanto ECB Padomes vērtējumam par tautsaimniecības attīstību un cenu stabilitātes riskiem.

Tās publicē četras reizes gadā (martā, jūnijā, septembrī un decembrī).

2022. gada decembris
Īss pārskats

Inflācijas perspektīva

Inflācija īstermiņā saglabāsies augsta, bet līdz 2023. gada beigām krasi saruks, sasniedzot 3.6%. Enerģijas cenu un citu izmaksu spiediena izzušanai kopā ar ECB monetārās politikas pasākumiem vajadzētu līdz 2025. gada 2. pusgadam likt inflācijai atkal atgriezties 2% inflācijas mērķa līmenī.

Vairāk
Iekšzemes kopprodukta perspektīva

Augstās inflācijas, nenoteiktības un vājās patērētāju un uzņēmumu konfidences dēļ tautsaimniecības izaugsme palēnināsies no 3.4% 2022. gadā līdz 0.5% 2023. gadā. Līdz ar enerģijas tirgus līdzsvara atjaunošanos, piegādes problēmu atrisināšanu un ārējā pieprasījuma nostiprināšanos izaugsme atkal kļūs straujāka, sasniedzot 1.9 % 2024. gadā un 1.8% 2025. gadā.

Vairāk

Viss pārskats

Lasiet visu pārskatu, kurā sniegts detalizēts novērtējums par euro zonas tautsaimniecības perspektīvu.

Lasīt pārskatu

Jaunākās un iepriekšējās iespēju aplēses

Salīdziniet mūsu agrākās inflācijas un tautsaimniecības izaugsmes iespēju aplēses. Iepriekšējās euro zonas un euro zonas valstu iespēju aplēses pieejamas lejupielādei.

Visas makroekonomiskās iespēju aplēses

Visas šīs sadaļas lapas