European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Makroekonomiskās iespēju aplēses

Makroekonomiskās iespēju aplēses sagatavo, lai plašā mērogā prognozētu un izprastu tautsaimniecības stāvokli nākotnē. Tās ietver ar ekonomisko izaugsmi, inflāciju, atalgojumu, bezdarbu un tirdzniecību saistītu informāciju.

Eurosistēmas un ECB speciālisti sagatavo makroekonomiskās iespēju aplēses, kas aptver euro zonas un plašākas pasaules tautsaimniecības perspektīvu. Šīs aplēses izmanto ECB Padomes vērtējumam par tautsaimniecības attīstību un cenu stabilitātes riskiem.

Tās publicē četras reizes gadā (martā, jūnijā, septembrī un decembrī).

2023. gada marts
Īss pārskats

Inflācijas perspektīva

2023. gadā inflācijai jāturpina samazināties – to noteiks enerģijas cenu inflācijas kritums. Sarūkot izmaksu spiedienam un pakāpeniski iedarbojoties ECB monetārās politikas pasākumiem, inflācijai 2025. gada 2. pusgadā būtu jāatgriežas 2 % mērķa līmenī.

Vairāk
Iekšzemes kopprodukta perspektīva

Sarūkot inflācijai, atveseļojoties mājsaimniecību ienākumiem un nostiprinoties ārējam pieprasījumam, turpmākajos ceturkšņos izaugsme kļūs straujāka. Neraugoties uz stingrākiem finansēšanas nosacījumiem, euro zonas tautsaimniecībai 2023. gadā būtu jāpieaug par 1.0 % un 2024. un 2025. gadā – par 1.6%.

Vairāk

Viss pārskats

Lasiet visu pārskatu, kurā sniegts detalizēts novērtējums par euro zonas tautsaimniecības perspektīvu.

Lasīt pārskatu

Jaunākās un iepriekšējās iespēju aplēses

Salīdziniet mūsu agrākās inflācijas un tautsaimniecības izaugsmes iespēju aplēses. Iepriekšējās euro zonas un euro zonas valstu iespēju aplēses pieejamas lejupielādei.

Visas makroekonomiskās iespēju aplēses

Visas šīs sadaļas lapas