European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Talousnäkymiä koskevat asiantuntija-arviot

Talousnäkymiä koskevien asiantuntija-arvioiden tavoitteena on ennakoida ja hahmottaa talouden tulevaa kehitystä. Arvioissa tarkastellaan talouskasvua, inflaatiota, palkkakehitystä, työllisyyttä ja kaupankäyntiä.

Eurojärjestelmän ja EKP:n asiantuntijoiden laatimissa arvioissa käsitellään paitsi euroalueen myös koko maailman talousnäkymiä. EKP:n neuvosto laatii asiantuntija-arvioiden pohjalta oman arvionsa talouden kehityksestä ja hintavakautta uhkaavista riskeistä.

Asiantuntija-arviot julkaistaan neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Maaliskuun 2022 arviot

lyhyesti

Inflaationäkymät

Sota Ukrainassa on kiihdyttänyt energian hinnannousua entisestään, joten kokonaisinflaatio pysyy lähikuukaudet hyvin nopeana. Sen jälkeen inflaation arvioidaan vaimenevan ja asettuvan taas lähemmäksi tavoitetta. Inflaation arvioidaan olevan keskimäärin 5,1 % vuonna 2022 ja 2,1 % vuonna 2023 sekä 1,9 % vuonna 2024.

Lue lisää
Talousnäkymät

Talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet ja muuttuneet epävarmemmiksi, kun sota nostaa energian hintaa, murentaa luottamusta ja vähentää kaupankäyntiä. Taloudellinen toiminta kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, joten talous kasvaa todennäköisesti edelleen. BKT:n arvioidaan kasvavan 3,7 % vuonna 2022 ja 2,8 % vuonna 2023 sekä 1,6 % vuonna 2024.

Lue lisää

Tuoreimmat asiantuntija-arviot

Sota Ukrainassa on lisännyt huomattavasti epävarmuutta euroalueen tulevasta talous- ja inflaatiokehityksestä. Vuonna 2022 talouskasvu kuitenkin jatkunee vankkana, sillä pandemian ja tarjontakapeikkojen vaikutus pienenee vähitellen.

Tutustu asiantuntija-arvioihin

Asiantuntija-arvioiden kehitys

Asiantuntija-arvioita euroalueen ja sen maiden inflaatiosta ja talouskasvusta on laadittu jo pitkään. Kaikki arviot ja niiden pohjana olevat tilastotiedot ovat edelleen saatavilla, ja tärkeimmät luvut on koottu vertailun vuoksi yhdelle sivulle.

Kaikki talousnäkymiä koskevat arviot

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut