European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Talousnäkymiä koskevat asiantuntija-arviot

Talousnäkymiä koskevien asiantuntija-arvioiden tavoitteena on ennakoida ja hahmottaa talouden tulevaa kehitystä. Arvioissa tarkastellaan talouskasvua, inflaatiota, palkkakehitystä, työllisyyttä ja kaupankäyntiä.

Eurojärjestelmän ja EKP:n asiantuntijoiden laatimissa arvioissa käsitellään paitsi euroalueen myös koko maailman talousnäkymiä. EKP:n neuvosto laatii asiantuntija-arvioiden pohjalta oman arvionsa talouden kehityksestä ja hintavakautta uhkaavista riskeistä.

Asiantuntija-arviot julkaistaan neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Joulukuu 2022
lyhyesti

Inflaatiokehitys

Inflaatiovauhti on vielä alkuvuodesta nopea mutta loppuvuodesta enää 3,6 %. EKP:n rahapolitiikan myötä se palautuu todennäköisesti tavoitteen mukaiseksi vuoden 2025 jälkipuoliskolla, kun kustannusten nousu lakkaa vaikuttamasta hinnoitteluun.

Lue lisää
Talouskehitys

Talous kasvoi 3,4 % vuonna 2022, mutta kun inflaatio on nopeaa ja maailmantilanne muutenkin epävarma, kuluttajien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen heikkenee ja vuonna 2023 kasvuvauhdin arvioidaan olevan vain 0,5 %. Talous kasvaa taas 1,9 % vuonna 2024 ja 1,8 % vuonna 2025, kun toimitushäiriöt vähenevät, tilanne energiamarkkinoilla vakaantuu ja euroalueen vientikysyntä vahvistuu.

Lue lisää

Tuoreimmat asiantuntija-arviot

Arvioissa tarkastellaan euroalueen talousnäkymiä yksityiskohtaisesti.

Tutustu asiantuntija-arvioihin

Asiantuntija-arvioiden kehitys

Asiantuntija-arvioita euroalueen ja sen maiden inflaatiosta ja talouskasvusta on laadittu jo pitkään. Kaikki arviot ja niiden pohjana olevat tilastotiedot ovat edelleen saatavilla, ja tärkeimmät luvut on koottu vertailun vuoksi yhdelle sivulle.

Kaikki talousnäkymiä koskevat arviot

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut