European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Talousnäkymiä koskevat asiantuntija-arviot

Talousnäkymiä koskevissa asiantuntija-arvioissa pyritään ennakoimaan ja hahmottamaan talouskehitystä. Arvioissa tarkastellaan talouskasvua, inflaatiota, palkkakehitystä, työllisyyttä ja kaupankäyntiä.

Eurojärjestelmän ja EKP:n asiantuntijoiden laatimissa arvioissa käsitellään paitsi euroalueen myös koko maailman talousnäkymiä. EKP:n neuvosto laatii asiantuntija-arvioiden pohjalta oman arvionsa talouden kehityksestä ja hintavakautta uhkaavista riskeistä.

Asiantuntija-arviot julkaistaan neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Syyskuu 2023
lyhyesti

Inflaatiokehitys

Inflaation arvioidaan hidastuvan edelleen lähivuosien aikana, kun kustannuspaineet laskevat ja EKP:n rahapoliittiset toimet välittyvät vähitellen talouteen. Tänä vuonna inflaatio on vielä 5,6 % mutta vuonna 2024 sen odotetaan hidastuvan 3,2 prosenttiin ja edelleen 2,1 prosenttiin vuonna 2025.

Lue lisää
Talouskehitys

Talouskasvu on loppuvuoden verkkaista, kun rahoitusolot kiristyvät ja euroalueen ulkoinen kysyntä on vaimeaa. Inflaation hidastuessa kotitalouksien tulot alkavat taas kasvaa ja ulkoinen kysyntä vahvistuu. Euroalueen talouden odotetaan kasvavan 0,7 % vuonna 2023 ja 1,0 % vuonna 2024 sekä 1,5 % vuonna 2025.

Lue lisää

Tuoreimmat asiantuntija-arviot

Arvioissa käydään läpi mahdollista talouskehitystä euroalueella ja myös muualla maailmassa.

Tutustu asiantuntija-arvioihin

Asiantuntija-arvioiden kehitys

Asiantuntija-arvioita euroalueen ja sen maiden inflaatiosta ja talouskasvusta on laadittu jo pitkään. Kaikki arviot ja niiden pohjana olevat tilastotiedot ovat edelleen saatavilla, ja tärkeimmät luvut on koottu vertailun vuoksi yhdelle sivulle.

Kaikki talousnäkymiä koskevat arviot

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut