European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Makroøkonomiske fremskrivninger

De makroøkonomiske fremskrivninger udarbejdes for at forudsige og forstå, hvordan økonomien i bred forstand vil se ud i fremtiden. De indeholder oplysninger, der vedrører økonomisk vækst, inflation, lønninger, arbejdsløshed og handel.

Eurosystemets og ECB's stab udarbejder makroøkonomiske fremskrivninger, der beskriver udsigterne for økonomien i euroområdet og på globalt plan. De bidrager til ECB's styrelsesråds vurdering af den økonomiske udvikling og de risici, der knytter sig til prisstabiliteten.

De offentliggøres fire gange om året (i marts, juni, september og december).

Marts 2022

Et hurtigt overblik

Inflationsudsigterne

Krigen i Ukraine har ført til yderligere stigninger i energipriserne. Derfor bliver den samlede inflation meget høj i de kommende måneder. Derefter ventes inflationen at aftage og igen bevæge sig i retning af målet. Den gennemsnitlige inflation ventes at blive på 5,1 pct. i 2022, 2,1 pct. i 2023 og 1,9 pct. i 2024.

Mere
Udsigterne for bruttonationalproduktet

Vækstudsigterne er blevet svagere og mere usikre, idet krigen får energipriserne til at stige, lægger en dæmper på tilliden og påvirker handelen. Økonomien ventes dog stadig at vokse, efterhånden som genåbningen fortsætter. Ifølge fremskrivningerne vil realt BNP vokse med 3,7 pct. i 2022, 2,8 pct. i 2023 og 1,6 pct. i 2024.

Mere

Hele rapporten

På grund af Ruslands krig i Ukraine er udsigterne for aktiviteten og inflationen i euroområdet blevet meget usikre. Den robuste økonomiske vækst ventes dog at fortsætte i 2022, i takt med at opbremsningen, der skyldes pandemien og flaskehalsene på udbudssiden, gradvis aftager.

Læs rapporten

Aktuelle og tidligere fremskrivninger

Sammenlign vores tidligere fremskrivninger af inflationen og den økonomiske vækst. Tidligere fremskrivninger for euroområdet og landene i euroområdet kan downloades.

Alle vores makroøkonomiske fremskrivninger

Alle sider i dette afsnit