European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Makroekonomiska prognoser

Syftet med makroekonomiska prognoser är att förutsäga och förstå hur ekonomin kommer att se ut i stort. De innehåller information rörande ekonomisk tillväxt, inflation, löner, arbetslöshet och handel.

Experter från Eurosystemet och ECB tar fram makroekonomiska prognoser för den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och omvärlden. Dessa prognoser utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska utvecklingen och riskerna för prisstabiliteten.

De publiceras fyra gånger om året (i mars, juni, september och december).

Mars 2022

I korthet

Inflationsutsikter

Kriget i Ukraina har lett till ytterligare kraftiga energiprishöjningar, som håller kvar den totala inflationen på mycket höga nivåer under de kommande månaderna. Därefter bedöms inflationen lätta och återgå till målet. Inflationen beräknas vara i genomsnitt 5,1 procent 2022, 2,1 procent 2023 och 1,9 procent 2024.

Mer
BNP-utsikter

Tillväxtutsikterna har försvagats och blivit mer osäkra i och med att kriget driver upp energipriserna, dämpar framtidstron och påverkar handeln. Detta till trots bör ekonomin fortsätta att växa allt eftersom den åter öppnas upp. Real BNP beräknas öka med 3,7 procent 2022, 2,8 procent 2023 och 1,6 procent 2024.

Mer

Hela rapporten

Rysslands krig i Ukraina har lett till stor osäkerhet kring utsikterna för euroområdets ekonomiska aktivitet och inflation. Ekonomin bör dock fortfarande växa stadigt under 2022 i och med att motvind från pandemin och flaskhalsar på utbudssidan gradvis avtar.

Läs rapporten

Senaste och tidigare prognoser

Jämför våra historiska prognoser (framtidsbedömningar) för inflation och ekonomisk tillväxt. Tidigare prognoser för euroområdet och länder i euroområdet kan laddas ner.

Alla våra makroekonomiska prognoser

Analysera resultaten

Alla sidor i detta avsnitt