European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Makroekonomiska prognoser

Syftet med makroekonomiska prognoser är att förutsäga och förstå hur ekonomin kommer att se ut i stort. De innehåller information om ekonomisk tillväxt, inflation, löner, arbetslöshet och handel.

Experter från Eurosystemet och ECB tar fram makroekonomiska prognoser för den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och omvärlden. Dessa prognoser utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska utvecklingen och riskerna för prisstabiliteten.

De publiceras fyra gånger om året (i mars, juni, september och december).

December 2022
I korthet

Inflationsutsikter

Inflationen kommer att förbli hög på kort sikt, men falla kraftigt till 3,6 procent fram till slutet av 2023. Avtagande tryck från energipriser och andra kostnader i kombination med ECB:s penningpolitiska åtgärder torde föra inflationen tillbaka till 2-procentsmålet senast andra halvåret 2025.

Mer
BNP-utsikter

Hög inflation och osäkerhet samt svagt konsument- och företagsförtroende gör att den ekonomiska tillväxten tappar fart från 3,4 procent 2022 till 0,5 procent 2023. När energimarknaderna åter kommer i balans, flaskhalsarna på utbudssidan försvinner och den utländska efterfrågan stärks kommer tillväxten att öka till 1,9 procent 2024 och till 1,8 procent 2025.

Mer

Hela rapporten

Hela rapporten innehåller en ingående bedömning av de ekonomiska utsikterna för euroområdet.

Läs rapporten

Senaste och tidigare prognoser

Jämför våra historiska prognoser (framtidsbedömningar) för inflation och ekonomisk tillväxt. Tidigare prognoser för euroområdet och länder i euroområdet kan laddas ner.

Alla våra makroekonomiska prognoser

Analysera resultaten

Alla sidor i detta avsnitt