European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Makroekonomiska prognoser

Syftet med makroekonomiska prognoser är att förutsäga och förstå hur ekonomin kommer att se ut i stort. De innehåller information om ekonomisk tillväxt, inflation, löner, arbetslöshet och handel.

Experter från Eurosystemet och ECB tar fram makroekonomiska prognoser för den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och omvärlden. Dessa prognoser utgör underlag för ECB-rådets bedömning av den ekonomiska utvecklingen och riskerna för prisstabiliteten.

De publiceras fyra gånger om året (i mars, juni, september och december).

September 2023
I korthet

Inflationsutsikter

Inflation bör fortsätta ner under de kommande åren i och med att kostnadstrycket lätter och ECB:s penningpolitiska åtgärder gradvis slår igenom. Den totala inflationen väntas minska från en genomsnittlig tillväxttakt på 5,6 procent i år till 3,2 procent 2024 och 2,1 procent 2025.

Mer
BNP-utsikter

Tillväxten kommer att vara trög under resten av 2023 mot bakgrund av stramare finansieringsförhållanden och svag utländsk efterfrågan. När inflationen går ner, hushållens inkomster återhämtar sig och den utländsk efterfrågan stärks bör ekonomin i euroområdet växa med 0,7 procent 2023, 1,0 procent 2024 och 1,5 procent 2025.

Mer

Hela rapporten

Hela rapporten innehåller en ingående bedömning av utsikterna för euroområdet.

Läs rapporten

Senaste och tidigare prognoser

Jämför våra historiska prognoser (framtidsbedömningar) för inflation och ekonomisk tillväxt. Tidigare prognoser för euroområdet och länder i euroområdet kan laddas ner här.

Alla våra makroekonomiska prognoser

Analysera resultaten

Alla sidor i detta avsnitt