European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Projekcje makroekonomiczne

Celem projekcji makroekonomicznych jest przewidywanie i objaśnianie przyszłego stanu gospodarki w szerokim ujęciu. Zawierają one informacje na temat wzrostu gospodarczego, inflacji, płac, bezrobocia i wymiany handlowej.

W projekcjach makroekonomicznych eksperci Eurosystemu i EBC opisują perspektywy gospodarcze w strefie euro i na świecie. Rada Prezesów EBC uwzględnia te projekcje przy ocenie sytuacji gospodarczej i zagrożeń dla stabilności cen.

Projekcje ukazują się cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

Marzec 2023
W skrócie

Perspektywy inflacji

Inflacja w 2023 powinna dalej spadać, pod wpływem obniżania się cen energii. W miarę jak presja kosztowa będzie wygasać, a środki polityki pieniężnej EBC będą stopniowo oddziaływać, inflacja powinna powrócić do docelowego poziomu 2% w drugiej połowie 2025.

Więcej
Perspektywy produktu krajowego brutto

Dynamika wzrostu w nadchodzących kwartałach będzie rosnąć w warunkach zmniejszającej się inflacji, odbicia dochodów gospodarstw domowych i wzmacniania się popytu zewnętrznego. Pomimo zacieśnienia warunków finansowania gospodarka strefy euro w 2023 powinna wzrosnąć o 1,0%, a w 2024 i 2025 – o 1,6%.

Więcej

Pełny raport

W projekcjach makroekonomicznych przedstawiono szczegółową ocenę perspektyw gospodarki strefy euro.

Projekcje makroekonomiczne

Obecne i poprzednie projekcje

Porównaj dawne projekcje inflacji i wzrostu gospodarczego. Poprzednie projekcje dotyczące strefy euro i należących do niej krajów są dostępne do pobrania.

Wszystkie projekcje makroekonomiczne

Wszystkie strony w tej sekcji