European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Projekcje makroekonomiczne

Celem projekcji makroekonomicznych jest przewidywanie i objaśnianie przyszłego stanu gospodarki w szerokim ujęciu. Zawierają one informacje na temat wzrostu gospodarczego, inflacji, płac, bezrobocia i wymiany handlowej.

W projekcjach makroekonomicznych eksperci Eurosystemu i EBC opisują perspektywy gospodarcze w strefie euro i na świecie. Rada Prezesów EBC uwzględnia te projekcje przy ocenie sytuacji gospodarczej i zagrożeń dla stabilności cen.

Projekcje ukazują się cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

Grudzień 2022
W skrócie

Perspektywy inflacji

Inflacja w krótkim okresie pozostanie wysoka, lecz później gwałtownie się obniży i na koniec 2023 wyniesie 3,6%. W drugiej połowie 2025 powróci do docelowego poziomu 2% dzięki zanikaniu presji związanej z cenami energii i innymi kosztami oraz środkom polityki pieniężnej EBC.

Więcej
Perspektywy produktu krajowego brutto

Wzrost gospodarczy spowolni z 3,4% w 2022 do 0,5% w 2023, pod wpływem wysokiej inflacji, niepewności oraz niskiego zaufania konsumentów i przedsiębiorców. W miarę przywracania równowagi na rynku energii, eliminowania zatorów podażowych oraz wzmacniania się popytu zewnętrznego dynamika PKB poprawi się: w 2024 wzrośnie o 1,9%, a w 2025 – o 1,8%.

Więcej

Pełny raport

W projekcjach makroekonomicznych przedstawiono szczegółową ocenę perspektyw gospodarki strefy euro.

Projekcje makroekonomiczne

Obecne i poprzednie projekcje

Porównaj dawne projekcje inflacji i wzrostu gospodarczego. Poprzednie projekcje dotyczące strefy euro i należących do niej krajów są dostępne do pobrania.

Wszystkie projekcje makroekonomiczne

Wszystkie strony w tej sekcji