European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Projekcje makroekonomiczne

Celem projekcji makroekonomicznych jest przewidywanie i objaśnianie przyszłego stanu gospodarki w szerokim ujęciu. Zawierają one informacje na temat wzrostu gospodarczego, inflacji, płac, bezrobocia i wymiany handlowej.

Projekcje makroekonomiczne opisują perspektywy strefy euro i – szerzej – gospodarki światowej. Są opracowywane przez ekspertów Eurosystemu i EBC. Rada Prezesów EBC uwzględnia te projekcje przy ocenie sytuacji gospodarczej i zagrożeń dla stabilności cen.

Projekcje są publikowane cztery razy w roku (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

Marzec 2022

W skrócie

Perspektywy inflacji

Wskutek wojny w Ukrainie doszło do kolejnych skoków cen energii, w wyniku których inflacja ogółem w nadchodzących miesiącach pozostanie bardzo wysoka. Potem według projekcji osłabnie i zbliży się do docelowego poziomu. Ma wynieść średnio 5,1% w 2022, 2,1% w 2023 i 1,9% w 2024.

Więcej
Perspektywy produktu krajowego brutto

Ponieważ wojna powoduje wzrost cen energii i spadek zaufania oraz wpływa na handel, perspektywy wzrostu gospodarczego są słabsze i bardziej niepewne. Niemniej gospodarka powinna dalej wzrastać w miarę ponownego otwierania się. Według projekcji realny PKB zwiększy się w 2022 o 3,7%, w 2023 o 2,8%, zaś w 2024 o 1,6%.

Więcej

Pełny raport

Z powodu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie perspektywy aktywności gospodarczej i inflacji w strefie euro stały się bardzo niepewne. Mimo to gospodarka powinna w 2022 odnotować mocny wzrost w miarę stopniowego ustępowania niekorzystnego wpływu pandemii i zatorów podażowych.

Projekcje makroekonomiczne

Obecne i poprzednie projekcje

Porównaj dawne projekcje inflacji i wzrostu gospodarczego. Poprzednie projekcje dotyczące strefy euro i należących do niej krajów są dostępne do pobrania.

Wszystkie projekcje makroekonomiczne

Wszystkie strony w tej sekcji