ЕЦБ и опазването на околната среда

ЕЦБ е европейска институция и като такава има важна роля за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. За да подобрим екологичната си ефективност и да сведем до минимум емисиите на въглероден диоксид, през 2007 г. възприехме политика по отношение на околната среда, а от 2010 г. сме регистрирани в Схемата на ЕС за управление на околната среда и одит (EMAS).

2018
Доклад за околната среда

В сравнение с 2008 г. сме постигнали:

69% по-малко емисии на въглероден диоксид за едно работно място

54% по-ниско потребление на енергия за едно работно място

48% по-ниско потребление на канцеларска хартия за едно работното място

През 2018 г.:

усъвършенствахме средствата за провеждане на телеконферентни заседания, за да ограничим пътуванията и екологичните последици от тях

намалихме количеството пластмасови отпадъци, като заменихме около 2500 чаши за еднократна употреба на ден с керамични чаши

допринесохме за биоразнообразието в региона, като монтирахме къщички за птици, прилепи и насекоми навън

ЕЦБ и
опазването
на околната среда

Научете повече
за инициативите за опазване на околната среда в ЕЦБ и други институции на ЕС

Политика по отношение на околната среда

В политиката са заложени конкретни мерки, които спомагат за подобряване на екологичната ни ефективност и свеждане на вредните ефекти върху околната среда до минимум.

Енергоспестяващи характеристики на главната сграда на ЕЦБ

Вижте как рециклираме енергия, топлина и дъждовна вода, за да направим нашия небостъргач възможно най-екологичен.

Сътрудничество между институциите

Информация за съвместните усилия на регистрираните в EMAS европейски институции за ограничаване на вредните ефекти върху околната среда.

ПРЕДХОДНИ ИЗДАНИЯ