Varstvo okolja v ECB

Za evropsko institucijo, kot je ECB, je samoumevno, da gleda preko državnih meja, se osredotoča na srednjeročno in dolgoročno obdobje ter poudarja pomen trajnostnega razvoja na vseh področjih svojega delovanja. S takšno usmeritvijo ECB potrjuje, da ima dolžnost prispevati k trajnostnemu razvoju.

Varstvo okolja oziroma natančneje varstvo podnebja je postalo splošno načelo v politikah Evropske unije. Podnebne spremembe, učinek tople grede in zmanjševanje izpustov so resni svetovni izzivi, zaradi katerih so številne mednarodne organizacije, javne uprave in zasebne gospodarske družbe sprejele interne strategije za varstvo okolja. V tem gibanju sodeluje tudi ECB.

Leta 2007 je ECB sprejela odločitev, da si bo sistematično prizadevala za trajnosten odnos do okolja. Oblikovala je zeleno pobudo in sprejela prvo politiko varstva okolja. Cilj je zagotoviti, da ECB v vseh svojih dejavnostih ravna čim bolj okolju prijazno in stalno zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida. Da bi ECB dosegla ta cilj, je uvedla sistem okoljskega ravnanja, ki temelji na shemi EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme) in standardu ISO 14001, ki veljata za vse dejavnosti v glavnih prostorih ECB.

Zadnjih nekaj let ECB upravlja svoje vire bolj trajnostno, kar predvsem pomeni, da povečuje okoljsko osveščenost svojih zaposlenih in vodstva, zmanjšuje porabo naravnih virov in zmanjšuje izpuste CO2.

ECB želi biti okoljsko osveščena institucija. V svojem vsakodnevnem delovanju preudarno uporablja naravne vire ter tako ohranja kakovost okolja in varuje zdravje ljudi. S tem pristopom želi spodbuditi tudi druge organizacije, da pokažejo svojo skrb za okolje ter odgovornost do zaposlenih, tretjih oseb in širše javnosti.

Več informacij najdete v okoljski izjavi ECB na spodnjih povezavah:

Okoljska izjava ECB, sprejeta leta 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Spremembe in dopolnitve okoljske izjave ECB v letu 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Okoljska izjava ECB, sprejeta leta 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Spremembe in dopolnitve okoljske izjave ECB v letu 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Spremembe in dopolnitve okoljske izjave ECB v letu 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Okoljska izjava ECB, sprejeta leta 2010

 • Spremembe in dopolnitve okoljske izjave ECB v letu 2011
 • Spremembe in dopolnitve okoljske izjave ECB v letu 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language