Varstvo okolja v ECB

Kot evropska institucija imamo nalogo, da prispevamo k varovanju okolja in k boju proti podnebnim spremembam. Da bi bili na področju varstva okolja še bolj učinkoviti in da bi kar najbolj zmanjšali svoj ogljični odtis, smo leta 2007 sprejeli okoljsko politiko, od leta 2010 pa smo vključeni tudi v evropski sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

2018
Okoljska izjava

Od leta 2008 smo

zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida na delovno mesto za 69%

zmanjšali porabo energije na delovno mesto za 54%

zmanjšali porabo pisarniškega papirja na delovno mesto za 48%

V letu 2018 smo

izboljšali orodja za sestanke prek spleta, s čimer smo zmanjšali obseg poslovnih potovanj in z njimi povezan ogljični odtis

zmanjšali količino odpadne plastike, tako da smo okoli 2.500 skodelic za enkratno uporabo, ki smo jih dotlej porabili na dan, nadomestili s keramičnimi skodelicami za večkratno uporabo

namestili več zunanjih zavetišč za ptice, netopirje in žuželke ter tako podprli lokalno biotsko raznovrstnost

Varstvo okolja
v ECB

Več
o varstvu okolja v ECB in drugih institucijah EU

Okoljska politika

Ta politika določa celo vrsto konkretnih ukrepov, ki nam pomagajo krepiti učinkovitost na področju varstva okolja ter čim bolj zmanjšati ekološki odtis.

Elementi glavne stavbe ECB, ki omogočajo varčevanje z energijo

Oglejte si, kako recikliramo energijo, toploto in deževnico, zato da je naša stolpnica čim bolj »zelena«.

Medinstitucionalno sodelovanje

Preberite si več o tem, kako evropske institucije, vključene v sistem EMAS, sodelujejo pri zmanjševanju ekološkega odtisa.

PreJŠNJE OBJAVE