ECB a ochrana životního prostředí

Je přirozené, že se ECB jako evropská instituce nesoustředí jen sama na sebe a nesleduje pouze krátkodobé cíle, nýbrž že při své každodenní činnosti zdůrazňuje význam udržitelnosti. ECB si je plně vědoma své odpovědnosti pozitivně přispívat k udržitelnému rozvoji.

Ochrana životního prostředí, zejména pak klimatu, se stala obecnou zásadou politiky Evropské unie. Klimatické změny, skleníkový efekt a potřeba omezit emise představují závažné problémy po celém světě. Proto stále více mezinárodních organizací, vládních subjektů i obchodních společností přijímá interní environmentální strategie. ECB je nedílnou součástí tohoto vývoje.

V roce 2007 se ECB rozhodla postupovat v otázce environmentální udržitelnosti systematicky, což vedlo k založení zelené iniciativy a přijetí první environmentální politiky. Cílem environmentální politiky je stále zlepšovat environmentální profil a snižovat emise CO2. Za tímto účelem zavedla ECB Systém environmentálního řízení podle Systému environmentálního řízení a auditu EU (EMAS) a normy ISO 14001, které se vztahují na veškeré činnosti v hlavních prostorách ECB.

V uplynulých letech se ECB dařilo využívat své zdroje environmentálně udržitelnějším způsobem, a to především díky lepší informovanosti vedení i zaměstnanců, omezením spotřeby přírodních zdrojů a snížením emisí CO2.

ECB chce být ekologicky uvědomělou institucí. Při své každodenní činnosti přistupuje k využívání přírodních zdrojů s rozumem tak, aby zachovala kvalitu životního prostředí a chránila lidské zdraví. ECB chce tímto podpořit další subjekty, aby zaměstnance, třetí strany i širokou veřejnost upozornily na své environmentální povědomí a odpovědnost podniku.

Dodatečné informace naleznete v níže uvedeném environmentálním prohlášení ECB:

Environmentální prohlášení ECB z roku 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Aktualizované environmentální prohlášení ECB z roku 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Environmentální prohlášení ECB z roku 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Aktualizované environmentální prohlášení ECB z roku 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Aktualizované environmentální prohlášení ECB z roku 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Environmentální prohlášení ECB z roku 2010

 • Aktualizované environmentální prohlášení ECB z roku 2011
 • Aktualizované environmentální prohlášení ECB z roku 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language