Ochrana životního prostředí a ECB

Jako jedna z evropských institucí plníme svou úlohu v ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám. Abychom v maximální možné míře zlepšili výsledky při ochraně životního prostředí a snížili svou uhlíkovou stopu, přijali jsme v roce 2007 environmentální politiku a od roku 2010 jsme registrováni v Systému environmentálního řízení a auditu EU (EMAS).

2018
Environmentální prohlášení

Od roku 2008 jsme

snížili emise oxidu uhličitého na jedno pracoviště o 69 %

snížili spotřebu energie na jedno pracoviště o 54 % a

snížili spotřebu kancelářského papíru na jedno pracoviště o 48 %

V roce 2018 jsme:

zlepšili nástroje pro online zasedání s cílem snížit ekologickou stopu vzniklou cestováním

snížili objem plastového odpadu nahrazením zhruba 2 500 plastových šálků denně opakovaně použitelnými keramickými šálky a

posílili místní biodiverzitu instalováním venkovních skrýší pro ptactvo, netopýry a hmyz


Ochrana
životního prostředí a ECB

Více informací
o ochraně životního prostředí v ECB a dalších institucích EU

Environmentální politika

Tato politika obsahuje soubor jednoznačných opatření, která nám pomáhají zlepšit naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizovat naši ekologickou stopu.

Energeticky úsporná opatření v naší hlavní budově

Seznamte se s tím, jak recyklujeme energii, teplo a dešťovou vodu, aby byla naše výšková budova co možná nejvíce ekologická.

Spolupráce mezi institucemi

Seznamte se s tím, jak evropské instituce, které jsou registrované u EMAS, spolupracují s cílem snížit svou ekologickou stopu.

předchozí prohlášení