Keskkonnakaitse EKPs

EKP-l kui ELi institutsioonil on keskkonna kaitsmisel ja võitluses kliimamuutustega täita oma roll. Selleks et parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada ökoloogilist jalajälge nii palju kui võimalik, võttis EKP 2007. aastal vastu oma keskkonnapoliitika ning alates 2010. aastast on ta registreeritud ka ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

2018
Environmental statement

Alates 2008. aastast on EKP vähendanud

süsinikdioksiidi heitkoguseid töökoha kohta 69%

energiatarbimist töökoha kohta 54%

kontoripaberi tarbimist töökoha kohta 48%

2018. aastal on EKP teinud järgmist:

tõhustanud töövahendeid veebikohtumiste jaoks, et vähendada reisimisega tekitatavat keskkonnakahju

vähendanud plastijäätmete hulka, asendades umbes 2500 ühe päeva jooksul kasutatavat ühekordset topsi taaskasutatavate keraamiliste tassidega

täiendanud kohalikku bioloogilist mitmekesisust, paigaldades varjualuseid lindudele, nahkhiirtele ja putukatele


Keskkonnakaitse EKPs

Vaata lähemalt
keskkonnakaitse kohta EUROOPA KESKPANGAS ja teistes EUROOPA LiIDU institutsioonides

Keskkonnapoliitika

Selle poliitikaga nähakse ette konkreetsed meetmed, mille abil EKP saab parandada keskkonnasäästlikkust ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Energiasäästlikud lahendused EKP peahoones

Ülevaade energia, soojuse ja vihmavee taaskasutusest, mille eesmärk on muuta EKP peahoone võimalikult keskkonnasõbralikuks.

Institutsioonidevaheline koostöö

EMASis registreeritud Euroopa institutsioonid teevad koostööd ökoloogilise jalajälje vähendamise nimel.

VARASEMAD VÄLJAANDED
September 2016
ECB environmental statement 2016
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
September 2013
ECB environmental statement 2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
September 2010
ECB environmental statement 2010