Keskkonnakaitse EKPs

EKP kui ELi institutsiooni jaoks on iseenesestmõistetav tegutseda laiaulatuslikult ja vaadata tulevikku, pidades alati silmas jätkusuutlikkuse põhimõtet. Sellega seoses mõistab EKP oma vastutust jätkusuutliku arengu edendamisel.

Keskkonna- ja eelkõige kliimakaitse kuuluvad Euroopa Liidu üldiste tegevuspõhimõtete hulka. Kliimamuutused, kasvuhooneefekt ja heitkoguste vähendamine on tõsised probleemid, millega seistakse silmitsi kogu maailmas. Sellest lähtudes on paljud ametiasutused, ettevõtted ja rahvusvahelised organisatsioonid – teiste hulgas ka EKP – kasutusele võtnud oma keskkonnakaitsestrateegia.

2007. aastal tegi EKP otsuse hakata süsteemselt edendama keskkonnasäästlikkust ning võttis keskkonnaalgatuse raames esmakordselt vastu oma keskkonnapoliitika, mille eesmärk on pidevalt tõhustada EKP keskkonnaalast tegevust ning vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Eesmärkide saavutamiseks on sisse seatud keskkonnajuhtimissüsteem, mis vastab standardile ISO 14001 ja ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) nõuetele ning hõlmab kõiki EKP hoonetes tehtavaid tegevusi.

Viimastel aastatel on EKP olnud oma ressursside kasutamisel keskkonnasäästlikum. Eelkõige on püütud suurendada juhtkonna ja töötajate teadlikkust, kasutada säästlikult loodusvarasid ning vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

EKP soovib olla keskkonnateadlik institutsioon. Pank kasutab loodusvarasid võimalikult säästlikult, et säilitada keskkonna kvaliteeti ja kaitsta inimeste tervist. Oma eeskujuga tahab EKP julgustada ka teisi väljendama keskkonnateadlikkust ja kandma vastutust oma töötajate, kolmandate osapoolte ja üldsuse ees.

Lisateavet saab EKP keskkonnaaruandest.

ECB environmental statement 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2017 update of the ECB’s environmental statement
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB environmental statement 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2014 update of the ECB’s environmental statement
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • 2015 update of the ECB’s environmental statement
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB environmental statement 2010

 • 2011 update of the ECB’s environmental statement
 • 2012 update of the ECB’s environmental statement
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language