Ympäristönsuojelu EKP:ssä

EU:n toimielimenä EKP:n on kannettava vastuuta myös ympäristön suojelemisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. EKP alkoikin vuonna 2007 noudattaa omaa ympäristöpolitiikkaa ympäristönsuojelutasonsa parantamiseksi ja hiilijalanjälkensä minimoimiseksi. Vuonna 2010 EKP liittyi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS).

Vuodesta 2008 lähtien EKP on

vähentänyt työpaikkakohtaisia hiilidioksidipäästöjään 69 %

pienentänyt työpaikkakohtaista energiankulutusta 54 %

supistanut työpaikkakohtaista paperinkulutusta 48 %

Vuonna 2018 EKP on

pienentänyt matkustamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä parantamalla etäkokousvälineitä

vähentänyt muovijätettä korvaamalla keraamisilla kupeilla kertakäyttöiset kahvikupit, joita heitettiin päivittäin pois noin 2 500

lisännyt paikallisluonnon monimuotoisuutta rakentamalla ulkotiloihin lintu-, lepakko- ja hyönteissuojia

Ympäristönsuojelu
EKP:ssä

Lisätietoa
ympäristönsuojelusta EKP:ssä ja EU:n muissa toimielimissä

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka sisältää selkeitä toimenpiteitä, joilla EKP voi parantaa ympäristönsuojelutasoaan ja minimoida ekologisen jalanjälkensä.

Energiatehokas päärakennus

Päärakennuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman ympäristöystävällinen energian, lämmön ja sadeveden kierrätyksen avulla.

Toimielinten yhteistyö

EMAS-järjestelmään liittyneet EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi.

AIEMMAT YMPÄRISTÖSELONTEOT
Syyskuu 2016
EKP:n ympäristöselonteko 2016
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Selonteon päivitys vuodelta 2017
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Syyskuu 2013
EKP:n ympäristöselonteko 2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Selonteon päivitys vuodelta 2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Selonteon päivitys vuodelta 2015
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Syyskuu 2010
EKP:n ympäristöselonteko 2010
Selonteon päivitys vuodelta 2012
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language