Ympäristönsuojelu EKP:ssä

EU:n toimielimenä EKP pyrkii ottamaan huomioon toimintansa laajemmat vaikutukset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kestävä kehitys on EKP:lle tärkeää kautta linjan, niin ympäristöasioissa kuin muutenkin.

Ympäristönsuojelu ja erityisesti ilmaston suojelu kuuluvat Euroopan unionin yleisiin toimintaperiaatteisiin. Ilmastonmuutos ja kasvihuoneilmiö ovat suuria maailmanlaajuisia haasteita: päästöjä on voitava vähentää. Siksi EKP:llä ja monilla muillakin kansainvälisillä järjestöillä, julkisilla laitoksilla ja liikeyrityksillä on nykyisin oma ympäristöohjelma.

EKP:ssä on vuodesta 2007 pyritty ympäristön kannalta kestävään kehitykseen. Tuolloin perustettiin EKP:n ympäristöhanke ja alettiin kehittää ja noudattaa järjestelmällistä ympäristöpolitiikkaa, jonka tavoitteena on edistää ympäristöasioiden hoitoa sekä vähentää EKP:n hiilidioksidipäästöjä jatkuvasti. Tavoitteiden saavuttamiseksi EKP:llä on yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka kattaa kaikki toiminnot EKP:n tiloissa.

Viime vuosina EKP:ssä on pystytty parantamaan resurssien käyttöä. Etenkin henkilöstön kasvava ympäristötietoisuus, luonnonvarojen säästäväisempi käyttö ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat edistäneet ympäristön kannalta kestävää kehitystä.

EKP:ssä pidetään tärkeänä, että toiminnan ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota. Päivittäisessä toiminnassa käytetään luonnonvaroja harkiten ympäristön laadun ja ihmisten terveyden varjelemiseksi. EKP kannustaa esimerkillään muitakin huolehtimaan ympäristöstä ja osoittamaan siten työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja yleisölle toimivansa vastuullisesti.

Lisätietoja EKP:n ympäristöpolitiikasta on EKP:n ympäristöselonteossa (vain englanniksi/saksaksi):

EKP:n ympäristöselonteko 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Selonteon päivitys vuodelta 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

EKP:n ympäristöselonteko 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Selonteon päivitys vuodelta 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Selonteon päivitys vuodelta 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

EKP:n ympäristöselonteko 2010

 • Selonteon päivitys vuodelta 2011
 • Selonteon päivitys vuodelta 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language