Vides aizsardzība ECB

Kā Eiropas institūcijai mums ir jāuzņemas atbildība saistībā ar vides aizsardzību un cīņu pret klimata pārmaiņām. Lai uzlabotu mūsu veikumu vides aizsardzības jomā un pēc iespējas samazinātu mūsu oglekļa pēdas nospiedumu, 2007. gadā pieņēmām vides politiku un kopš 2010. gada esam reģistrējušies Eiropas vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS).

2018. gada
vides deklarācija

Kopš 2008. gada sasniegtais

Par 69% samazinātas oglekļa emisijas uz vienu darba vietu

Par 54% samazināts enerģijas patēriņš uz vienu darba vietu

Par 48% samazināts biroja papīra patēriņš uz vienu darba vietu

2018. gadā sasniegtais

Uzlaboti tiešsaistes sanāksmju rīki, lai samazinātu ar transportu saistīto pēdas nospiedumu

Samazināts plastmasas atkritumu apjoms, aizstājot aptuveni 2 500 vienreizējās lietošanas tasīšu dienā ar vairākkārt izmantojamām keramikas tasītēm

Uzlabota apkārtnes bioloģiskā daudzveidība, teritorijā ierīkojot patvēruma vietas putniem, sikspārņiem un kukaiņiem

Vides aizsardzība ECB

Uzziniet vairāk
par vides aizsardzību ECB un citās ES institūcijās

Vides politika

Šī politika nosaka virkni konkrētu pasākumu, kas mums palīdz uzlabot veikumu vides aizsardzības jomā un samazināt mūsu ekoloģisko pēdas nospiedumu.

Mūsu galvenajā ēkā īstenotie energotaupības pasākumi

Uzziniet, kā mēs atkārtoti izmantojam enerģiju, siltumu un lietus ūdeni, lai mūsu augstceltnes būtu pēc iespējas draudzīgākas videi.

Starpinstitūciju sadarbība

Uzziniet vairāk par to, kā Eiropas institūcijas, kuras reģistrētas EMAS, sadarbojas, lai samazinātu ekoloģisko pēdas nospiedumu.

IEPRIEKŠĒJO GADU VIDES DEKLARĀCIJAS