EBC a ochrona środowiska

EBC jako instytucja europejska w sposób naturalny patrzy ponad granicami państw i działa w perspektywie średnio- i długookresowej, mając świadomość, że zrównoważony rozwój potrzebny jest w każdej dziedzinie. Dlatego też uważa, że ma obowiązek przyczyniać się do zachowania równowagi ekologicznej.

Ochrona środowiska naturalnego, a dokładniej ochrona klimatu, stała się jedną z głównych zasad polityki Unii Europejskiej. Zmiana klimatu, efekt cieplarniany i konieczność zmniejszenia emisji zanieczyszczeń to poważne problemy globalne. W związku z tym coraz więcej organizacji międzynarodowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw wprowadza własne strategie ekologiczne. Częścią tego ruchu jest też EBC.

Już w 2007 roku EBC postanowił systematycznie działać na rzecz równowagi ekologicznej. Dlatego też rozpoczął specjalny program i ustanowił swoją pierwszą strategię ochrony środowiska. Celem tej strategii jest ciągłe poprawianie wyników w dziedzinie ochrony środowiska i zmniejszanie emisji CO2. Aby cele te osiągnąć, EBC wprowadził system zarządzania środowiskowego zgodny z unijnym systemem ekozarządzania i audytu EMAS oraz normą ISO 14001. Dotyczy on wszystkich działań prowadzonych w siedzibie EBC.

Od kilku lat EBC zarządza swoimi zasobami w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, zwłaszcza dzięki podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników i kadry zarządzającej, obniżaniu zużycia zasobów naturalnych i zmniejszaniu emisji CO2.

EBC chce być instytucją ekologiczną. W swojej codziennej działalności rozważnie korzysta z zasobów naturalnych, aby dbać o środowisko i chronić zdrowie ludzkie. Tym podejściem EBC pragnie też zachęcić inne podmioty, by wykazywały się wrażliwością ekologiczną i odpowiedzialnością społeczną przed sobą nawzajem, swoimi pracownikami i ogółem społeczeństwa.

Więcej informacji znajduje się w oświadczeniach EBC:

Oświadczenie EBC o ochronie środowiska, 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Oświadczenie EBC o ochronie środowiska – aktualizacja, 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Oświadczenie EBC o ochronie środowiska, 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Oświadczenie EBC o ochronie środowiska – aktualizacja, 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Oświadczenie EBC o ochronie środowiska – aktualizacja, 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Oświadczenie EBC o ochronie środowiska, 2010

 • Oświadczenie EBC o ochronie środowiska – aktualizacja, 2011
 • Oświadczenie EBC o ochronie środowiska – aktualizacja, 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language