EBC a ochrona środowiska

EBC jako instytucja europejska czynnie uczestniczy w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Aby prowadzić działalność w sposób coraz bardziej ekologiczny i zmniejszać swój ślad węglowy, ustanowił w 2007 politykę środowiskową, a od 2010 jest zarejestrowany w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

2018
Deklaracja środowiskowa

Osiągnięcia od 2008:

Zmniejszyliśmy emisję CO2 na jedno stanowisko pracy o 69%

Zmniejszyliśmy zużycie energii na jedno stanowisko pracy o 54%

Zmniejszyliśmy zużycie papieru biurowego na jedno stanowisko pracy o 48%

Działania podjęte w 2018:

Ulepszyliśmy narzędzia telekonferencyjne, aby zmniejszyć ślad węglowy podróży służbowych

Zastąpiliśmy kubki jednorazowe (dziennie zużywano 2500 szt.) ceramicznymi, aby zredukować ilość odpadów z tworzyw sztucznych

Umieściliśmy na naszym terenie budki dla ptaków, nietoperzy i owadów, aby chronić miejscową bioróżnorodność

EBC a ochrona
środowiska

Więcej informacji
o działaniach EBC i innych instytucji unijnych na rzecz ochrony środowiska

Polityka środowiskowa

Określiliśmy zestaw środków mających zapewnić poprawę efektywności środowiskowej i zmniejszenie śladu ekologicznego.

Energooszczędność głównej siedziby

Chcieliśmy, by nasz wysokościowiec był przyjazny dla środowiska – oto jak odzyskuje się w nim energię, ciepło i wodę deszczową.

Współpraca międzyinstytucjonalna

Instytucje europejskie zarejestrowane w EMAS podejmują wspólne działania w celu zmniejszenia swojego śladu ekologicznego.

POPRZEDNIE DOKUMENTY