ECB ir aplinkos apsauga

Esame viena iš Europos institucijų, tad turime rūpintis aplinkos apsauga ir kovoti su klimato kaita. Siekdami pagerinti savo aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius ir kuo labiau sumažinti savo anglies pėdsaką, 2007 m. pristatėme aplinkosaugos politiką, o nuo 2010 m. esame įregistruoti Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

2018 m.
aplinkosaugos ataskaita

Nuo 2008 m.

69 % sumažinome vienai darbo vietai tenkantį išmetamo anglies dioksido kiekį

54 % sumažinome vienai darbo vietai tenkančias energijos sąnaudas

48 % sumažinome vienai darbo vietai tenkantį sunaudojamo popieriaus kiekį

2018 m.

siekdami sumažinti dėl kelionių išmetamo anglies dioksido kiekį, patobulinome priemones, leidžiančias rengti susitikimus internetu

sumažinome plastiko atliekų kiekį, pakeitę maždaug 2 500 per dieną sunaudojamų vienkartinių puodelių daugkartinio naudojimo keraminiais puodeliais

padidinome vietos biologinę įvairovę, lauke įrengę buveines paukščiams, šikšnosparniams ir vabzdžiams

ECB ir aplinkos
apsauga

Sužinokite daugiau
apie aplinkos apsaugą ECB ir kitose ES institucijose

Aplinkosaugos politika

Šia politika numatytos aiškios priemonės, padedančios gerinti mūsų aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius ir iki minimumo sumažinti mūsų ekologinį pėdsaką.

Mūsų pagrindinio pastato energijos taupymo ypatumai

Sužinokite, kaip perdirbame  energiją, šilumą ir lietaus vandenį, kad mūsų dangoraižis būtų kuo ekologiškesnis.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Sužinokite daugiau apie tai, kaip ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje įregistruotos institucijos bendradarbiauja siekdamos sumažinti savo ekologinį pėdsaką.

ANKSTESNĖS ATASKAITOS
2016 m. rugsėjo mėn.
2016 m. ECB aplinkosaugos ataskaita
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2017 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2013 m. rugsėjo mėn.
2013 m. ECB aplinkosaugos ataskaita
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2014 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2015 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2010 m. rugsėjo mėn.
2010 m. ECB aplinkosaugos ataskaita
2012 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language