ECB ir aplinkos apsauga

Suprantama, kad kaip Europos institucija, ECB žvelgia plačiau, orientuojasi į vidutinį ir ilgą laikotarpius ir pabrėžia tvarumo visose srityse svarbą. Todėl ECB pripažįsta, kad jo pareiga - prisidėti skatinant tvarų vystymąsi.

Aplinkos, o konkrečiau – klimato apsauga tapo bendru Europos Sąjungos politikos principu. Klimato kaita, šiltnamio efektas ir būtinybė mažinti taršą yra rimti visame pasaulyje aktualūs uždaviniai. Reaguodamos į tai, vis daugiau tarptautinių organizacijų, vyriausybinių institucijų ir komercinių įmonių sukuria savo aplinkos apsaugos strategijas. Viena iš tokių institucijų yra ECB.

2007 m. ECB nusprendė pradėti sistemingai siekti aplinkos tvarumo. Priėmęs tokį sprendimą, bankas ėmėsi aplinką tausojančios iniciatyvos ir pirmąkart pristatė savo aplinkos apsaugos politiką. ECB aplinkos apsaugos politikos tikslas – nuolat gerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą ir mažinti išmetamo CO2 kiekį. Šiam tikslui pasiekti, ECB įdiegė aplinkosaugos vadybos sistemą, atsižvelgdamas į Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą bei ISO 14001 standartą, kurie yra taikomi visai ECB pagrindinėse patalpose vykdomai veiklai.

Keletą paskutinių metų ECB savo išteklius valdė aplinką labiau tausojančiu būdu – buvo gerinamas vadovų ir darbuotojų sąmoningumas aplinkosaugos klausimais, mažinamas gamtos išteklių suvartojimas bei išmetamo CO2 kiekis.

ECB siekia būti institucija, kuri rūpinasi aplinka. Savo kasdienėje veikloje bankas apdairiai naudoja gamtos išteklius, siekdamas išsaugoti kokybišką aplinką ir saugoti žmonių sveikatą. Taip elgdamasis ECB nori paskatinti ir kitus būti sąmoningais aplinkosaugos klausimais ir rodyti įmonių socialinę atsakomybę darbuotojams, trečiosioms šalims ir plačiajai visuomenei.

Daugiau informacijos pateikta toliau nurodytose metinėse ECB aplinkosaugos ataskaitose (anglų k.):

2016 m. ECB aplinkosaugos ataskaita

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2017 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

2013 m. ECB aplinkosaugos ataskaita

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2014 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • 2015 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

2010 m. ECB aplinkosaugos ataskaita

 • 2011 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
 • 2012 m. atnaujinta ECB aplinkosaugos ataskaita
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language