Zaštita okoliša u ESB-u

Za europsku instituciju poput ESB-a sasvim je razumljivo da gleda preko državnih granica, usredotoči se na srednji i dugi rok i naglasi važnost održivosti u svakomu pogledu. Stoga ESB shvaća da mu je dužnost na pozitivan način pridonijeti održivu razvoju.

Zaštita okoliša, točnije zaštita klime postala je načelo opće politike Europske unije. Klimatske promjene, efekt staklenika i potreba smanjenja štetnih emisija predstavljaju ozbiljne izazove na globalnoj razini. Stoga raste broj međunarodnih organizacija, vladinih tijela i trgovačkih društava koje su usvojile interne strategije zaštite okoliša. U tome sudjeluje i ESB.

Još 2007. godine ESB je odlučio poduzeti korake za sustavno postizanja ekološke održivosti. Uspostavio je zelenu inicijativu i donio prvu politiku za zaštitu okoliša. Cilj politike zaštite okoliša ESB-a neprestano je unaprjeđenje rezultata vlastitoga djelovanja na okoliš i smanjenje ispuštanja CO2 . Kako bi to postigao, ESB je uveo Sustav upravljanja zaštitom okoliša u skladu sa shemom EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme) te normom ISO 14001, koje se primjenjuju na sve djelatnosti u glavnim prostorima ESB-a.

Proteklih nekoliko godina ESB svojim resursima upravlja na ekološki održiviji način, osobito putem podizanja svijesti među zaposlenicima i rukovodstvom, smanjujući potrošnju prirodnih resursa i smanjujući ispuštanja CO2 .

ESB želi biti institucija s razvijenom sviješću o očuvanju okoliša. U svojem svakodnevnom poslovanju promišljeno se koristi prirodnim resursima radi očuvanja kvalitete okoliša i zaštite ljudskoga zdravlja. Tim pristupom ESB želi potaknuti i druge da pokažu svoju svijest o potrebi zaštite okoliša i korporativnu odgovornost prema zaposlenicima, trećim stranama i općoj javnosti.

Za dodatne informacije pogledajte izjavu o očuvanju okoliša ESB-a:

Izjava ESB-a o zaštiti okoliša za 2016. godinu

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Ažurirana verzija izjave ESB-a o zaštiti okoliša za 2017. godinu
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Izjava ESB-a o zaštiti okoliša za 2013. godinu

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Ažurirana verzija izjave ESB-a o zaštiti okoliša za 2014. godinu
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Ažurirana verzija izjave ESB-a o zaštiti okoliša za 2015. godinu
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Izjava ESB-a o zaštiti okoliša za 2010. godinu

 • Ažurirana verzija izjave ESB-a o zaštiti okoliša za 2011. godinu
 • Ažurirana verzija izjave ESB-a o zaštiti okoliša za 2012. godinu
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language