Protecția mediului la BCE

Este firesc ca o instituție europeană precum BCE să privească dincolo de granițe, să adopte o perspectivă pe termen mediu și lung și să pună accentul pe importanța sustenabilității în orice privință. Prin urmare, BCE recunoaște că are datoria să contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea durabilă.

Protecția mediului și, în special, protecția climei au devenit un principiu general al politicilor Uniunii Europene. Schimbările climatice, efectul de seră și necesitatea reducerii emisiilor reprezintă dificultăți majore la nivel mondial. În consecință, tot mai multe organizații internaționale, entități guvernamentale și societăți comerciale au adoptat strategii interne de mediu. BCE face parte din această mișcare.

În anul 2007, BCE a decis să acționeze într-un mod sistematic în favoarea sustenabilității mediului. Astfel, BCE a înființat un grup de inițiativă ecologică și a adoptat prima politică de mediu proprie. Obiectivul acesteia este îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și reducerea emisiilor de CO2. În acest scop, BCE a implementat un sistem de management de mediu, în conformitate cu Sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și cu standardul ISO 14001, care sunt aplicabile tuturor activităților desfășurate la sediul principal al BCE.

În ultimii ani, BCE și-a gestionat resursele într-un mod mai sustenabil din punct de vedere al mediului, în special prin sensibilizarea membrilor personalului și ai conducerii, prin reducerea consumului de resurse naturale și prin diminuarea emisiilor de CO2.

BCE dorește să aibă o atitudine responsabilă față de mediu. În activitățile sale zilnice, BCE optează pentru o utilizare prudentă a resurselor naturale în vederea conservării calității mediului și a protejării sănătății umane. Prin această abordare, BCE urmărește să îi încurajeze și pe alții să dea dovadă de o atitudine responsabilă față de mediu și de responsabilitate instituțională față de angajați, de terți și de publicul larg.

Pentru informații suplimentare, a se vedea mai jos declarația de mediu a BCE:

Versiunea din 2016 a declarației de mediu a BCE

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Versiunea actualizată în 2017 a declarației de mediu a BCE
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Versiunea din 2013 a declarației de mediu a BCE

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Versiunea actualizată în 2014 a declarației de mediu a BCE
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Versiunea actualizată în 2015 a declarației de mediu a BCE
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Versiunea din 2010 a declarației de mediu a BCE

 • Versiunea actualizată în 2011 a declarației de mediu a BCE
 • Versiunea actualizată în 2012 a declarației de mediu a BCE
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language