Milieubescherming bij de ECB

Voor een Europese instelling als de ECB is het niet meer dan vanzelfsprekend om over de grenzen heen te kijken, op de middellange en lange termijn te focussen en het belang van duurzaamheid in alle opzichten te benadrukken. De ECB erkent derhalve dat zij de plicht heeft een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Milieu- en, meer in het bijzonder, klimaatbescherming is een algemeen beleidsbeginsel van de Europese Unie geworden. De klimaatverandering, het broeikaseffect en de noodzaak om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, stellen ons voor grote mondiale uitdagingen. Als gevolg hiervan hebben een toenemend aantal internationale organisaties, overheidsinstanties en commerciële bedrijven interne milieustrategieën ingevoerd. De ECB is een van deze organisaties.

Al in 2007 besloot de ECB actie te ondernemen teneinde op systematische wijze een duurzaam milieu na te streven. In vervolg daarop is de ECB gestart met een groen initiatief en heeft zij haar eerste milieubeleidsplan opgesteld. Het doel van het beleidsplan van de ECB is om haar milieuprestaties voortdurend te verbeteren en haar CO2-uitstoot te verminderen. Om dit te bereiken, heeft de ECB een milieubeheersysteem ingevoerd overeenkomstig het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en de ISO 14001-norm, die op alle activiteiten in en rondom het hoofdkantoor van de ECB van toepassing zijn.

In de afgelopen paar jaar heeft de ECB haar middelen op een milieutechnisch duurzamer wijze beheerd, in het bijzonder door het milieubewustzijn bij het management en het personeel te versterken, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en de CO2-uitstoot te verlagen.

De ECB wil een milieubewuste instelling zijn. In haar dagelijkse activiteiten maakt zij verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen om de kwaliteit van de omgeving te behouden en de gezondheid van mensen te beschermen. Door deze aanpak hoopt de ECB anderen te stimuleren hun milieubewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te dragen naar werknemers, derden en het algemene publiek.

Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande milieuverklaring van de ECB:

Milieuverklaring van de ECB 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Actualisering van de milieuverklaring van de ECB 2017
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Milieuverklaring van de ECB 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • Actualisering van de milieuverklaring van de ECB 2014
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • Actualisering van de milieuverklaring van de ECB 2015
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

Milieuverklaring van de ECB 2010

 • Actualisering van de milieuverklaring van de ECB 2011
 • Actualisering van de milieuverklaring van de ECB 2012
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language