Miljøbeskyttelse i ECB

For en EU-institution som ECB er det kun naturligt at se ud over grænserne, tænke mellem- og langfristet og generelt lægge vægt på bæredygtighed. ECB ser det derfor som sin pligt at yde et positivt bidrag til en bæredygtig udvikling.

Miljøbeskyttelse – og nærmere bestemt klimabeskyttelse – er nu et af EU's overordnede politiske principper. Klimaændringer, drivhuseffekt og behovet for at reducere emissionerne er alvorlige globale udfordringer. Derfor har stadig flere internationale organisationer, offentlige enheder og virksomheder vedtaget interne miljøstrategier. Dette gælder også ECB.

ECB besluttede i 2007 systematisk at bestræbe sig på at opnå miljømæssig bæredygtighed. Som følge heraf blev der etableret et miljøinitiativ og vedtaget en første miljøpolitik. Formålet med miljøpolitikken er løbende at forbedre miljøresultaterne og reducere CO2-emissionerne. For at nå dette mål har ECB indført et miljøledelsessystem i henhold til EU's fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og ISO 14001, som gælder for alle aktiviteter i ECB's hovedsæde.

De seneste år har ECB forvaltet resurserne mere miljørigtigt. Det er navnlig sket ved at øge ledelsens og personalets miljøbevidsthed samt ved at nedbringe forbruget af naturresurser og reducere CO2-emissionerne.

Det er ECB's mål at være en miljøbevidst institution. I det daglige arbejde skal naturresurserne anvendes med omtanke, så miljøet kan bevares, og de ansattes sundhed beskyttes. ECB håber på denne måde at opmuntre andre til at demonstrere deres miljøbevidsthed og miljøansvar over for personale, tredjeparter og offentlighed.

Mere information findes nedenfor i ECB's miljøredegørelse:

ECB's miljøredegørelse 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2017-opdatering af ECB’s miljøredegørelse
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB's miljøredegørelse 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2014-opdatering af ECB’s miljøredegørelse
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • 2015-opdatering af ECB’s miljøredegørelse
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB's miljøredegørelse 2010

 • 2011-opdatering af ECB’s miljøredegørelse
 • 2012-opdatering af ECB’s miljøredegørelse
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language