Miljøbeskyttelse i ECB

Som EU-institution er det en vigtig opgave for ECB at beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer. For at forbedre sine miljøresultater og reducere sit CO2-fodaftryk mest muligt vedtog ECB en miljøpolitik i 2007 og har siden 2010 været registreret i den europæiske ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

2018
Miljøredegørelse

Siden 2008 har ECB

reduceret sin CO2-emission pr. arbejdsplads med 69 pct.

reduceret sit energiforbrug pr. arbejdsplads med 54 pct.

reduceret sit forbrug af kontorpapir pr. arbejdsplads med 48 pct.

I 2018 har ECB

udvidet sine værktøjer til at afholde møder online for at reducere miljøpåvirkningen i forbindelse med rejser.

reduceret plastikaffald ved at erstatte ca. 2.500 engangskopper pr. dag med keramikkrus, der genbruges.

styrket den lokale biodiversitet ved at opstille udendørs ly til fugle, flagermus og insekter.

Miljø-
beskyttelse
i ECB

Læs mere
om miljøbeskyttelse i ECB og i andre EU-institutioner

Miljøpolitik

Miljøpolitikken omfatter en række klare foranstaltninger, der betyder, at ECB kan forbedre sine miljøresultater og minimere sit økologiske fodaftryk.

Energibesparende elementer i ECB's hovedbygning

Læs mere om, hvordan ECB genbruger energi, varme og regnvand for at gøre hovedbygningen så miljøvenlig som mulig.

Samarbejde mellem institutionerne

Læs mere om, hvordan de EU-institutioner, der er registreret i EMAS, arbejder sammen om at reducere deres økologiske fodaftryk.

Tidligere offentliggørelser
September 2016
ECB's miljøredegørelse 2016
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2017-opdatering af ECB's miljøredegørelse
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
September 2013
ECB's miljøredegørelse 2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2014-opdatering af ECB's miljøredegørelse
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2015-opdatering af ECB's miljøredegørelse
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
September 2010
ECB's miljøredegørelse 2010
2012-opdatering af ECB's miljøredegørelse
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language