ECB:s miljöskydd

För en europeisk institution som ECB är det naturligt att se över gränserna, att fokusera på medellång och lång sikt och understryka vikten av hållbarhet i alla avseenden. ECB anser att man har en plikt att ge ett positivt bidrag till hållbar utveckling.

Miljö- och, mer specifikt, klimatskydd har blivit en allmän princip för politiken i Europeiska unionen. Klimatförändringar, växthuseffekten och behovet av att minska utsläppen är viktiga globala utmaningar. Därför har många stora internationella organisationer, regeringsenheter och kommersiella företag antagit miljöstrategier. ECB är en del av den rörelsen.

Redan 2007 beslutade ECB att sträva efter en hållbar miljöpolicy på ett systematiskt vis. Det resulterade i att ECB införde ett grönt initiativ och antog sin första miljöpolicy. Målet är att kontinuerligt förbättra miljöinsatser och minska CO2-utsläppen. För att uppnå det har ECB infört ett system för miljöledning i enlighet med EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) och ISO 14001-standarden, vilka är tillämpliga på all verksamhet i ECB:s lokaler.

De senaste åren har ECB förvaltat sina resurser på ett miljövänligare sätt, särskilt genom att höja ledningens och personalens medvetenhet, minska utnyttjandet av naturtillgångar och sänka CO2-utsläppen.

ECB vill vara en miljömedveten institution. I den dagliga verksamheten använder man naturtillgångar på ett ansvarfullt sätt för att bibehålla miljön och skydda människors hälsa. Genom detta har ECB som mål att uppmuntra andra att visa miljömedvetenhet och ansvarskännande för anställda och allmänheten.

För mer information se ECB:s miljöuttalande nedan:

ECB:s miljöuttalande 2016

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2017 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB:s miljöuttalande 2013

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2014 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • 2015 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

ECB:s miljöuttalande 2010

 • 2011 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
 • 2012 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language