ECB:s miljöskydd

Som en Europeisk institution har vi en viktig uppgift att fylla för att skydda miljön och bekämpa miljöförändringar. För att förbättra vår miljöprestanda och i görligaste mån minska vår klimatpåverkan antog ECB en miljöpolicy 2007 och sedan 2010 ingår ECB i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

2018
Miljöredovisning

Sedan 2008 har vi

minskat koldioxidutsläppen per arbetsplats med 69 procent

minskat energiförbrukningen per arbetsplats med 54 procent

minskat förbrukningen av kontorspapper per arbetsplats med 48 procent

Under 2018 har vi

utökat våra dataverktyg så att sammanträden kan hållas på nätet och därmed minskas klimatpåverkan från resor

reducerat plastavfall genom att ersätta runt 2500 engångsmuggar per dag med återanvändbara koppar av keramik

främjat lokal biologisk mångfald genom att installera bon för fåglar, fladdermöss och insekter

Miljöskydd
på ECB

Läs mer
Om miljöskydd på ECB och andra EU-institutioner

Miljöpolitik

ECB har en rad tydliga åtgärder för att förbättra sin miljöprestanda och minimera sitt ekologiska fotavtryck.

Huvudbyggnadens energibesparande inslag

ECB återanvänder energi, värme och regnvatten för att göra sin huvudbyggnad så miljövänlig som möjligt.

Interinstitutionellt samarbete

ECB och de andra Europeiska institutioner som listats i Emas samarbetar för att minska sin respektive klimatpåverkan.

TIDIGARE PUBLICERINGAR
September 2016
ECB:s miljöuttalande 2016
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2017 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
September 2013
ECB:s miljöuttalande 2013
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2014 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
2015 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
September 2010
ECB:s miljöuttalande 2010
2012 uppdatering av ECB:s miljöuttalande
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language