Il-ħarsien tal-ambjent fil-BĊE

Hija xi ħaġa naturali li istituzzjoni Ewropea bħall-BĊE tħares lil hinn mill-fruntieri, tiffoka fuq żmien medju u twil u tisħaq fuq l-importanza tas-sostenibbiltà f’kull qasam. Għalhekk il-BĊE jagħraf ir-responsabbiltà tiegħu biex jagħti sehmu b’mod pożittiv għall-iżvilupp sostenibbli.

Il-ħarsien tal-ambjent, b’mod partikolari dak tal-klima, sar prinċipju politiku ġenerali tal-Unjoni Ewropea. It-tibdil fil-klima, l-effett serra u l-ħtieġa li jonqsu l-emissjonijiet huma sfidi globali serji. Hekk, qiegħed jikber l-għadd ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali, entitajiet governattivi u kumpaniji kummerċjali li jadottaw strateġiji ambjentali interni. Il-BĊE jagħmel sehem minn dan il-moviment.

Fl-2007 il-BĊE ħa d-deċiżjoni li jaġixxi biex ikompli jsostni l-ambjent b’mod sistematiku. Għalhekk il-BĊE waqqaf inizjattiva “ħadra” u adotta l-ewwel linja politika tiegħu fuq l-ambjent. L-għan tal-politika tal-BĊE fuq l-ambjent huwa li jibqa’ jtejjeb il-prestazzjoni ambjentali tiegħu u li jnaqqas l-emissjonijiet ta’ CO2. Sabiex jilħaq dan il-għan il-BĊE implimenta Sistema ta’ Ġestjoni Ambjentali skont l-Iskema Ewropea għall-Ġestjoni u l-Verifika Ekoloġika (EMAS) u l-istandard ISO 14001 li jgħoddu għall-attivitajiet kollha li jsiru fil-bini ewlieni tiegħu.

F’dawn l-aħħar snin il-BĊE amministra r-riżorsi tiegħu b’mod li kompla jsostni l-ambjent, l-aktar billi kabbar l-għarfien fost il-ħaddiema u min imexxi kif ukoll billi naqqas il-konsum tar-riżorsi naturali u l-emissjonijiet ta’ CO2.

Il-BĊE jrid ikun istituzzjoni li tibża’ għall-ambjent ta’ madwarha. Fl-attivitajiet tiegħu ta’ kuljum il-BĊE juża r-riżorsi naturali b’mod prudenti biex jippreserva l-kwalità tal-ambjent u jħares is-saħħa tal-bniedem. B’hekk il-BĊE jipprova jħajjar nies oħra juru fil-miftuħ kemm japprezzaw l-ambjent u kemm l-istituzzjoni hija responsabbli lejn il-membri tal-istaff, terzi persuni u l-pubbliku ġenerali.

Għal iżjed tagħrif jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż tad-Dikjarazzjonijiet tal-BĊE fuq l-Ambjent:

2016: Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2017: Aġġornament tad-Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

2013: Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

 • 2014: Aġġornament tad-Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 • 2015: Aġġornament tad-Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

2010: Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent

 • 2011: Aġġornament tad-Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent
 • 2012: Aġġornament tad-Dikjarazzjoni tal-BĊE fuq l-Ambjent
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language