Участие на младите хора

Каква ще бъде Европа на утрешния ден? Младите хора имат решаваща роля за това. Ето защо организираме редица инициативи в различни европейски страни, чиято цел е да Ви помогнем да научите повече за икономиката, централнобанковата дейност и задачите на ЕЦБ и да Ви дадем възможност да споделите с нас възгледите и идеите си по теми, които Ви интересуват и вълнуват.

ECB Youth Dialogue

Имате ли въпроси, които бихте искали да зададете на ръководителите на ЕЦБ? Проследете редовните разговори по различни теми, които се организират онлайн и на различни места в Европа.

Участвайте в дискусията
Вижте изданията на „Диалог с младите хора“ по теми, свързани с банковия надзор

Представяне на постери на млади икономисти

Вие сте докторант по икономика или финанси? Представете изследванията си на Форума на ЕЦБ за централнобанковата дейност! Всяка година ние каним докторанти, които да участват с постери във форума, който ЕЦБ провежда в Синтра, Португалия.

Научете повече за представянето на постери
Научете повече за Форума на ЕЦБ за централнобанковата дейност


Ученическа награда „€вро поколение“

Интересувате се от икономика? Искате да научите повече за ЕЦБ и за паричната политика? Включете се в Ученическа награда „€вро поколение“ – състезание, в което могат да участват ученически отбори от гимназиалния курс в еврозоната.

Научете повече


Конкурс за видеоматериал „Euro Video Challenge“

Игри и приложения на ЕЦБ

Вижте нашия конкурс „Euro Video Challenge“ и представените видеоматериали на икономическа тематика, свързани с дейността на ЕЦБ.

Научете повече


Свържете се с нас!

Получавайте актуална информация за инициативите ни за младите хора! Ако желаете да получавате информация за бъдещи образователни инициативи и инициативи за младите хора на ЕЦБ, включете се в нашия списък за разпространение.