Priestor pre mladých

Mladí ľudia zohrávajú ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti Európy. Preto po celej Európe organizujeme rôzne podujatia, ktorých cieľom je pomôcť vám lepšie porozumieť ekonomike, centrálnemu bankovníctvu a úlohám ECB a dať vám príležitosť podeliť sa s nami o vaše postoje a názory na témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré sa vás dotýkajú.

Modelové zasadnutie Európskej rady v ECB

Dňa 28. a 29. marca 2019 sa približne 200 študentov z celej Európy zúčastnilo na modelovom zasadnutí Európskej rady v ECB. Študenti si počas zasadnutia mohli vyskúšať rôzne úlohy od tlmočníkov až po hlavy štátov a diskutovať o dôležitých európskych záležitostiach, ako napríklad o budúcnosti eurozóny.

Fotografie z podujatia

ECB Youth Dialogue s Benoîtom Cœurém

Približne 170 študentov prišlo na diskusiu s členom Výkonnej rady Benoîtom Cœurém v rámci podujatia Youth Dialogue, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2019 v Miláne. Počas diskusie odpovedal Benoît Cœuré študentom Bocconiho univerzity na otázky týkajúce sa starnutia populácie, rovnosti pohlaví, budúcnosti hotovosti a mnohých ďalších tém.

Viac informácií


Euro Video Challenge

Aké je to byť po prvýkrát na návšteve v ECB? V roku 2017 sme pre mladých Európanov pripravili súťaž Euro Video Challenge, v rámci ktorej bolo ich úlohou vytvoriť krátky pútavý film o ekonómii. Finalistov sme o rok neskôr pozvali do ECB, aby ekonómiu v praxi zažili z prvej ruky.

Informácie o súťaži Euro Video Challenge
Fotografie z návštevy finalistov v ECB


Sendung mit der Maus

Dňa 3. októbra 2018 ECB v rámci celonárodného dňa otvorených dverí privítala približne 150 fanúšikov obľúbenej nemeckej detskej relácie „Die Sendung mit der Maus“. Deti sa v sprievode svojich rodín mohli zapojiť do zábavných aktivít a dozvedieť sa viac o ECB, eure a EÚ.


Fotografie z podujatia
Viac informácií (v nemčine)


Súťaž pre mladých ekonómov v rámci fóra ECB

Ste doktorandským študentom ekonómie alebo financií? Chcete predstaviť výsledky svojho výskumu tvorcom politík a renomovaným akademikom? Prihláste sa do súťaže pre mladých ekonómov – môžete vyhrať účasť na fóre ECB o centrálnom bankovníctve v portugalskej Sintre. Na konečného víťaza čaká výhra 10 000 €.

Viac informácií o súťaži
Viac informácií o fóre ECB o centrálnom bankovníctve


Súťaž pre študentov Generácia €uro

Baví vás ekonómia? Chcete sa dozvedieť viac o ECB a menovej politike? Zapojte sa do súťaže pre študentov Generácia €uro! Súťaž je určená pre tímy študentov stredných škôl v eurozóne.

Viac informácií


Zostaňte s nami!

Nenechajte si ujsť aktuálne informácie o našich budúcich vzdelávacích podujatiach pre mládež a zapíšte sa do nášho distribučného zoznamu.