European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by


Tionscnaimh óige

Tá ról lárnach ag daoine óga maidir le todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

Is é sin an fáth a n-eagraímid raon tionscnamh ar fud na hEorpa chun cuidiú leat tuilleadh a fhoghlaim faoin eacnamaíocht, faoin mbaincéireacht cheannais agus faoi fhreagrachtaí an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Ba mhaith linn deis a thabhairt duit freisin do thuairimí agus smaointe ar na hábhair a bhfuil suim agat iontu agus a dhéanann difear duit a roinnt.

Foghlaim tuilleadh

Freagrófar do cheisteanna ag ECB Youth Dialogue

Is sraith imeachtaí é ECB Youth Dialogue, a tharlaíonn ar fud na hEorpa agus ar líne, ag a gcruthaítear deis duitse ceisteanna a chur agus do thuairimí ar an ngeilleagar agus ar thodhchaí na hEorpa a roinnt go díreach lenár ndéantóirí beartas. Coinnigh súil ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta chun eolas a fháil ar ár n-imeachtaí a bheidh ar siúl go luath!

Tuilleadh eolais faoi ECB Youth Dialogue

Scoláireacht an Bhainc Ceannais Eorpaigh do Mhná

An bean thú atá cláraithe faoi láthair, nó atá ar tí clárú, ar chlár máistreachta san eacnamaíocht, sa staidreamh, san innealtóireacht nó sa ríomhaireacht in ollscoil Eorpach nó i scoil ghnó Eorpach? D’fhéadfá cur isteach ar Scoláireacht an Bhainc Ceannais Eorpaigh do Mhná, a bhfuil deontas dar luach €10,000 ag gabháil léi.

Cuir iarratas isteach

Duais an Eacnamaí Óig de chuid Fhóram an Bhainc Ceannais Eorpaigh

An mac léinn PhD san eacnamaíocht nó san airgeadas thú? Ar mhaith leat do thaighde a chur i láthair do dhéantóirí beartas agus do na scoláirí is fearr? Ba cheart duit féachaint ar Dhuais an Eacnamaí Óig, a bhronnaimid gach bliain. Tabharfar cuireadh do na daoine atá sa bhabhta ceannais teacht chuig Fóram an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar an mBaincéireacht Cheannais in Sintra na Portaingéile. Gheobhaidh an buaiteoir duais €10,000. 

Foghlaim tuilleadh faoin gcomórtas Foghlaim tuilleadh faoi Fhóram an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar an mBaincéireacht Cheannais

Glúin an €uro - Duais na nDaltaí

An bhfuil suim agat san eacnamaíocht? Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoin mBanc Ceannais Eorpach agus faoin mbeartas airgeadaíochta? Caith súil ar Ghlúin an €uro - Duais na nDaltaí, comórtas atá oscailte d’fhoirne daltaí meánscoile i dtíortha sa limistéar euro.

Foghlaim tuilleadh

Campa TF na gCailíní

An cailín thú atá idir 9 mbliana agus 17 mbliana d'aois? An bhfuil suim agat i róbait agus i ríomhairí? Féadfaidh tú páirt a ghlacadh inár gcampa teicneolaíochta faisnéise idir an 31 Bealtaine agus an 2 Meitheamh mar a mbeidh tú in ann triail a bhaint as ríomhchlárú agus as códú. Reáchtálfar an t-imeacht thar thréimhse ag áitreabh an Bhainc Ceannais Eorpaigh in Frankfurt na Gearmáine. Is as Béarla a dhéanfar gníomhaíochta an champa.

Déan iarratas anseo

Tar ag obair linn!

An céimí nua thú atá sa tóir ar dhúshlán? An bhfuil spéis agat sa bhaincéireacht cheannais agus i ngnóthaí na hEorpa? Ar mhaith leat tionchar dearfach a imirt ar shaol shaoránaigh na hEorpa? Caith súil ar ár ndeiseanna mar sin agus bí mar bhall dár bhfoireann idirnáisiúnta.

Folúntais

Gach leathanach sa rannóg seo