Menu

Състезание „#EUROat20 QuizClash“

Между 18 февруари и 10 март 2019 г. заедно с QuizClash организирахме специално състезание за всички жители на ЕС, за да отбележим 20-та годишнина на еврото.

Повече от 1,6 милиона участници от Европейския съюз се състезаваха в шест кръга с по три въпроса всеки.

Поздравления на онези, които отговориха правилно на всички въпроси – Вие сте истински експерти по темата за еврото! Измежду тези евро-шампиони изтеглихме 30 победители,  с които се свързахме, за да изберат наградите си (iPad Pro, или Interrail Global Pass). Списъка на победителите можете да намерите .

Благодарим на всички, които участваха в състезанието, и поздравления за победителите!

Ако имате въпроси за състезанието, свържете се с нас на ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.

Състезание „#EUROat20 QuizClash“

Знаехте ли, че...?

35% от участниците мислеха, че Европейската централна банка се намира в Страсбург.

Всъщност Страсбург е официалното седалище на Европейския парламент! Ние се намираме във Франкфурт на Майн, Германия.

Последвайте нашия профил в Инстаграм, за да получавате нашия сутрешен поздрав от офисите ни с изглед към франкфуртските небостъргачи.

Значителен процент от участниците мислеха, че ЕЦБ може да финансира правителствата на държавите от ЕС.

Това не е вярно – ние сме независима институция. Договорът за функционирането на ЕС забранява на ЕЦБ да отпуска заеми на институциите на Европейския съюз или на публичния сектор. Това предпазва Евросистемата от всякакво влияние от страна на публичните органи.

Прочетете повече за независимостта на ЕЦБ

Една от главните отговорности на ЕЦБ е да поддържа цените стабилни.

85% от участниците знаеха това! ЕЦБ запазва ценовата стабилност, като упражнява контрол над количеството пари в обращение в икономиката и като определя лихвени проценти. Тя следи цените на стоките и услугите, за да провери дали не се покачват прекалено много. По този начин с еврото хората могат и утре да купят същите количества, които купуват и днес.

Защо са важни стабилните цени?

Ние поехме отговорностите по банковия надзор през ноември 2014 г., а не през януари 2002 г.

Почти половината от участниците в състезанието #EUROat20 се заблудиха по отношение на тези две дати!

Януари 2002 г. в действителност беше ключова дата в нашата история – тогава влязоха в обращение първите евробанкноти и монети.

Но ЕЦБ пое отговорността по надзора над европейските банки през ноември 2014 г. Финансовата криза показа колко бързо и непредотвратимо могат да се разпространят проблемите във финансовия сектор, особено в един паричен съюз, и как такива проблеми пряко засягат хората навсякъде в еврозоната. В това отношение целта на ЕЦБ е да възстанови доверието в банковия сектор на ЕС и да засили устойчивостта на банките.

Накратко за банковия надзор в ЕЦБ

Бихме искали да благодарим на Валентин Хаснер, Константин Вайс, Хайнрих Вестфален, Аника Шварц и Сара Кристина Цюлиг (студенти през 2018 г. в бакалавърската програма по медии и управление на комуникациите в университета St. Gallen, Швейцария, ръководена от д-р Илейн Бухер и д-р Маркус Вил), за предложението за това състезание.