Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

#EUROat20 ECB-Quizduel-wedstrijd

Van 18 februari tot 10 maart 2019 organiseerden we samen met Quizduel een speciale wedstrijd voor alle EU-inwoners, ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de euro.

Meer dan 1,6 miljoen spelers uit de hele Europese Unie namen het tegen elkaar op in zes rondes van drie vragen.

Proficiat aan iedereen die alle vragen juist had: jullie zijn echte eurokenners! Uit de deelnemers die alle vragen goed hebben beantwoord, hebben we 30 winnaars geloot, die konden kiezen uit een iPad Pro of een Interrail Global Pass.

Lijst van winnaars

Hartelijk dank aan alle deelnemers aan de wedstrijd en proficiat aan de winnaars!

Wist je dat ...

... 35% van de spelers dacht dat de Europese Centrale Bank in Straatsburg gevestigd is?

Straatsburg is de officiële zetel van het Europees Parlement. Wij bevinden ons in Frankfurt am Main in Duitsland.

Volg ons op Instagram en geniet mee van het uitzicht op de skyline van Frankfurt vanuit onze kantoren.

Heel wat deelnemers dachten dat de ECB de overheden van de EU-lidstaten financieel kan ondersteunen.

Dat klopt niet – we zijn een onafhankelijke instelling. Het Verdrag betreffende de werking van de EU verbiedt de ECB krediet te verstrekken aan EU-instellingen of aan de overheidssector. Dit beschermt het Eurosysteem tegen beïnvloeding door overheidsinstanties.

Meer informatie over de onafhankelijkheid van de ECB

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de ECB is de prijzen stabiel houden.

85% van de spelers wist dit! De ECB bewaakt de prijsstabiliteit door te controleren hoeveel geld er in omloop is in de economie, en door de officiële rentetarieven vast te stellen. Ze gaat na of de prijzen van goederen en diensten niet te sterk stijgen. Op die manier kunnen de mensen morgen ongeveer evenveel kopen met de euro als vandaag.

Waarom zijn stabiele prijzen belangrijk?

We namen het bankentoezicht over in november 2014, en niet in januari 2002.

Bijna de helft van de deelnemers aan de #EUROat20-quiz haalde deze twee data door elkaar!

Januari 2002 was inderdaad een mijlpaal in onze geschiedenis: op dat ogenblik kwamen de eerste eurobankbiljetten en -munten in omloop.

Maar in november 2014 werd de ECB verantwoordelijk voor het toezicht op de Europese banken. De financiële crisis heeft laten zien hoe snel en krachtig problemen in de financiële sector zich kunnen verspreiden – vooral binnen een monetaire unie – en ook hoe deze problemen burgers in het gehele eurogebied rechtstreeks kunnen raken. Tegen die achtergrond streeft de ECB ernaar het vertrouwen in de banksector van de EU te herstellen en de schokbestendigheid van de banken te vergroten.

ECB-Bankentoezicht in een oogopslag

Het idee voor deze wedstrijd is ons aan de hand gedaan door Valentin Hasner, Constantin Weiß, Heinrich Westphalen, Annika Schwarz en Sarah Christina Zuellig (studenten van de bachelorcursus 2018 media- en communicatiemanagement van dr. Eliane Bucher en dr. Markus Will van de universiteit van St. Gallen in Zwitserland). We willen hen daarvoor hartelijk danken.

Alle pagina's in dit deel