SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Konkurrencen #EUROat20 ECB-Quizkampen

I perioden mellem den 18. februar og den 10. marts 2019 slog vi os sammen med Quizkampen om at afholde en særlig konkurrence for alle indbyggere i EU i anledning af euroens 20-års fødselsdag.

Over 1,6 mio. deltagere fra hele Den Europæiske Union konkurrerede mod hinanden i seks runder à tre spørgsmål.

Til alle jer, som svarede rigtigt på alle spørgsmålene: Godt gået - I er sande euroeksperter! Blandt alle disse eksperter fandt vi ved lodtrækning frem til 30 vindere, som blev kontaktet, så de kunne vælge deres præmie (enten en iPad Pro eller et Interrail Global Pass).

Vinderlisten

Mange tak til alle, der deltog i konkurrencen, og til lykke til vinderne!

Vidste du det?

35 pct. af deltagerne troede, at Den Europæiske Centralbank har hjemme i Strasbourg.

Strasbourg er det officielle hovedsæde for Europa-Parlamentet. ECB har hjemme i Frankfurt am Main, Tyskland.

Følg os på Instagram og få en morgenhilsen fra ECB – fra vores hovedbygning, hvorfra der er udsigt til Frankfurts skyline.

En stor del af deltagerne troede, at ECB kan finansiere regeringerne i EU-landene.

Det er ikke rigtigt. ECB er en uafhængig institution. I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er det forbudt for ECB at yde lån til EU-institutioner og den offentlige sektor. Det beskytter Eurosystemet mod en eventuel påvirkning fra offentlige myndigheder.

Læs mere om ECB's uafhængighed

En af ECB's primære opgaver er at holde priserne stabile.

Det vidste 85 pct. af deltagerne i konkurrencen! ECB fastholder prisstabilitet ved at kontrollere, hvor mange penge der cirkulerer i økonomien, og ved at fastsætte renten. ECB holder øje med priser på varer og tjenesteydelser og kontrollerer, at de ikke stiger for meget. På denne måde kan folk købe nogenlunde samme mængde varer og tjenesteydelser i morgen, som de kan i dag.

Hvorfor er det vigtigt, at priserne er stabile?

ECB overtog ansvaret for banktilsynet i november 2014 – ikke i januar 2002.

Næsten halvdelen af deltagerne i #EUROat20-quizzen var i tvivl om disse to årstal!

Januar 2002 var nemlig et vigtigt tidspunkt i ECB's historie, for det var det tidspunkt, de første eurosedler og -mønter blev sat i omløb.

Men ECB overtog ansvaret for at føre tilsyn med de europæiske banker i november 2014. Den finansielle krise viste, hvor hurtigt og kraftfuldt problemer i den finansielle sektor kan spredes – især inden for en monetær union – og også, hvordan sådanne problemer kan påvirke folk i hele eurozonen. I denne sammenhæng er det ECB's hensigt at genoprette tilliden til EU's banksektor og øge bankernes modstandskraft.

Få et hurtigt overblik over ECB Banktilsyn

Vi vil gerne takke Valentin Hasner, Constantin Weiß, Heinrich Westphalen, Annika Schwarz og Sarah Christina Zuellig, studerende på bachelorårgangen (2018) i Medien- und Kommunikations-Management ved Universität St.Gallen, Schweiz, og deres undervisere dr. Eliane Bucher og dr. Markus Will for at foreslå denne konkurrence.

Alle sider i dette afsnit