За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Комисията Делор (1988 – 1989)

Комисията за изследване на икономическия и паричен съюз, повече известна като Комисията Делор, е съставена през юни 1988 г. Тя е създадена вследствие на възложена от Европейския съвет задача да бъдат изследвани и предложени конкретни етапи за изграждането на европейски икономически и паричен съюз. Председател на комисията е Жак Делор, който по това време е председател на Европейската комисия. Тя включва управителите на централните банки на държавите членки на Европейската икономическа общност и някои други членове. Сред тях е Александър Ламфалуси, по това време генерален директор на Банката за международни разплащания в Базел, който по-късно става първият председател на Европейския паричен институт.

Комисията Делор изпълнява мандата си, като през април 1989 г. представя доклада „Икономическият и паричен съюз в Европейската общност“. Едно от предложенията в доклада е за три етапа в изграждането на икономически и паричен съюз; то способства за развитието на процеса на парично и икономическо обединение.

Архивът на Комисията Делор е на хартиен носител. Състои се от 12 кутии документи от заседанията, проведени от септември 1988 г. до април 1989 г., и документи, свързани с изготвянето и финализирането на Доклада Делор. Документите са предимно на английски и френски език.