Den engelske version af denne webside er blevet opdateret med nyere information.

Delors-komiteen (1988-89)

Komiteen til Undersøgelse af Mulighederne for en Økonomisk og Monetær Union, bedre kendt som Delors-komiteen, blev oprettet i juni 1988. Den blev oprettet på grundlag af Det Europæiske Råds mandat til at undersøge og foreslå konkrete faser, som skulle føre frem til en europæisk økonomisk og monetær union. Jacques Delors, den daværende formand for Europa-Kommissionen, var komiteens formand. Komiteen bestod af centralbankcheferne i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab samt en række andre medlemmer. Heriblandt var Alexandre Lamfalussy, den daværende generaldirektør for Den Internationale Betalingsbank i Basel, som senere blev den første formand for Det Europæiske Monetære Institut.

Delors-komiteen opfyldte sit mandat ved i april 1989 at fremlægge en rapport om etablering af Den Økonomiske og Monetære Union i Det Europæiske Fællesskab. Et af forslagene i rapporten var, at Den Økonomiske og Monetære Union skulle gennemføres i tre faser, og rapporten bidrog hermed til den monetære og økonomiske integrationsproces.

Arkivmaterialet fra Delors-komiteen er papirbaseret og består af 12 kasser med dokumenter fra møder afholdt fra september 1988 til april 1989 og fra forberedelserne til og udarbejdelsen af Delors-rapporten. Størstedelen af dokumenterne er på engelsk eller fransk.