Delorsov odbor (1988. i 1989.)

Odbor za proučavanje ekonomske i monetarne unije, bolje poznat kao Delorsov odbor, osnovan je u lipnju 1988. Njegov osnutak bio je rezultat zadaće Europskog vijeća da prouči i predloži konkretne korake s ciljem uspostave europske ekonomske i monetarne unije. Odborom je predsjedao Jacques Delors, koji je u to vrijeme bio predsjednik Europske komisije. Odbor se sastojao od guvernera središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice i nekoliko drugih članova. Među njima bio je i tadašnji glavni direktor Banke za međunarodne namire u Baselu Alexandre Lamfalussy, koji je poslije postao prvi predsjednik Europskog monetarnog instituta.

Delorsov odbor ispunio je svoju zadaću objavivši u travnju 1989. »Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici«, koje je, među ostalim, sadržavalo prijedlog uspostave ekonomske i monetarne unije u tri faze te je pridonijelo monetarnom i ekonomskom ujedinjenju.

Dokumentacija Odbora za proučavanje ekonomske i monetarne unije, odnosno Delorsova odbora, u papirnatom je obliku i sastoji se od 15 kutija s dokumentima. Ti su dokumenti uglavnom na engleskom i francuskom jeziku te potječu iz razdoblja od rujna 1988. do listopada 1989. Arhivska građa obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i aktivnostima u sklopu priprema samog Delorsova izvješća. U prosincu 2019. sva će dokumentacija biti dostupna u elektroničkom obliku u donjem katalogu. Planira se da će učitavanje dokumenata početi u lipnju.

Pregledajte katalog kako biste pronašli objavljene dokumente

DelC 1. Organizacija

U tom su odjeljku dokumenti o organizaciji sastanaka i drugim administrativnim pitanjima.


DelC 1.1. Organizacija sastanaka

Taj pododjeljak obuhvaća rasporede sastanaka, popise sudionika i popis adresa organizacija članova, rasporede sjedenja i dokumente povezane s organizacijom putovanja.


DelC 1.2. Popis radova

Taj pododjeljak obuhvaća popise radova koji su podijeljeni ili nisu podijeljeni članovima Odbora, radove za određene sastanke te radove koji su sastavljeni ili su se sastavljali za potrebe Odbora.


DelC 1.3. Objava konačnog izvješća

Taj pododjeljak sadržava dokumente povezane s objavom konačnog izvješća, uključujući korespondenciju, te popis primatelja konačnog izvješća.


DelC 1.4. Pisma zahvale

Taj pododjeljak sadržava pisma zahvale N. Thygesena, J. Delorsa i R. Leigh-Pembertona upućena izvjestitelju Odbora G. Baeru te odgovor G. Beara.

DelC 2. Sastanci: zapisnici, izvješća i transkripti

Taj odjeljak sadržava zapisnike, izvješća i transkripte svih sastanaka.


DelC 2.1. Prvi sastanak – 13. rujna 1988.

Na prvom sastanku Delorsova odbora raspravljalo se, među ostalim, o organizacijskim pitanjima (npr. načinima bilježenja rasprava i pitanju treba li ih učiniti dostupnima javnosti) te o Wernerovu izvješću i rasporedu aktivnosti Odbora.


DelC 2.2. Drugi sastanak – 10. listopada 1988.

Na drugom sastanku Delorsova odbora raspravljalo se, među ostalim, o značajkama i implikacijama ekonomske unije usklađene s monetarnom unijom, posebno o fiksiranim tečajevima, politikama i institucijskim rješenjima. Na tom sastanku prvi put se raspravljalo o sadržaju konačnog izvješća.

U dokumentima o tom sastanku izričito se spominju sljedeći radovi:

  • DelC 5.2. Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)
  • DelC 7.11. Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15. The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2. Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

DelC 2.3. Treći sastanak – 8. studenoga 1988.

Na trećem sastanku Delorsova odbora rasprava je bila usredotočena na prve korake u ostvarivanju ekonomske i monetarne unije, s naglaskom na institucijskim promjenama i pitanju bi li ekonomska i monetarna unija bila moguća bez zakonskih izmjena.

U dokumentima o tom sastanku izričito se spominju sljedeći radovi:

  • DelC 6.2. A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3. First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5. The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)

DelC 2.4. Četvrti sastanak – 13. prosinca 1988.

Cijeli četvrti sastanak Delorsova odbora bio je posvećen osnovnoj strukturi konačnog izvješća.

J. de Larosière predstavio je sljedeći rad:

  • DelC 6.3. First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

DelC 2.5. Peti sastanak – 10. siječnja 1989.

Na petom sastanku Delorsova odbora raspravljalo se, među ostalim, o Poglavlju III. konačnog izvješća (posebno o europskom fondu pričuve i novom ugovoru) te o europskoj valutnoj jedinici i organizacijskim pitanjima, kao što je uloga Odbora.


DelC 2.6. Šesti sastanak – 14. veljače 1989.

Šesti sastanak Delorsova odbora bio je posvećen osnovnoj strukturi konačnog izvješća. Raspravljalo se o operativnom okviru monetarne unije, njezinim ciljevima, europskoj valutnoj jedinici, definiciji ekonomske unije, zajedničkim politikama i regionalnim razlikama te ulozi, mandatu, funkcijama i strukturi institucije koja bi se mogla stvoriti za provedbu ekonomske i monetarne unije.


DelC 2.7. Sedmi sastanak – 14. ožujka 1989.

Sedmi sastanak Delorsova odbora bio je posvećen osnovnoj strukturi konačnog izvješća. Raspravljalo se o izmjenama ugovora, politikama, odnosu s politikom, ciljevima i praktičnim koracima u ostvarivanju ekonomske i monetarne unije te europskoj valutnoj jedinici.


DelC 2.8. Osmi sastanak – 11. i 12. travnja 1989.

Osmi sastanak Delorsova odbora bio je posvećen dovršenju izvješća. Raspravljalo se, među ostalim, o zahtjevima koji se odnose na zakonodavstvo, izmjenama ugovora, odnosu s politikom, praktičnim koracima u ostvarivanju ekonomske i monetarne unije te vremenskom okviru njezine provedbe.


DelC 2.8. Neslužbeni sastanci

Taj pododjeljak sadržava bilješke s neslužbenih sastanaka članova Delorsova odbora. Ti dokumenti nose datume iz razdoblja od 19. srpnja 1988. do 23. ožujka 1989.

DelC 3. Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici

Taj pododjeljak sadržava izvješće koje je izdao Odbor pod naslovom Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici, poznatije kao Delorsovo izvješće, te njegove radne verzije.


DelC 3. Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici

Radne verzije izvješća i komentari Odbora nose datume iz razdoblja od 22. srpnja 1988. do 12. travnja 1989.

DelC 4. Zbirka radova dostavljenih Odboru – uvodna napomena

Taj odjeljak sadržava uvod u Zbirku radova, točnije uvodnu napomenu, sadržaj i izvješće pod naslovom The Werner Report Revisited, u skladu sa sadržajem. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.


DelC 4.1. Uvod i sadržaj

Radne verzije uvodne napomene i sadržaja Zbirke radova te komentari o njima nose datume iz razdoblja od 30. ožujka do 14. srpnja 1989.


DelC 4.2. The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 14. srpnja 1988. do 1. rujna 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s prvim sastankom.

DelC 5. Zbirka radova dostavljenih Odboru – radovi koji se odnose na ekonomsku uniju

Taj odjeljak sadržava radove iz Zbirke radova koji se odnose na ekonomsku uniju, u skladu sa sadržajem. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.


DelC 5.1. Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 26. do 30. rujna 1988.


DelC 5.2. Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Radne verzije i komentari nemaju datume.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.


DelC 5.3. Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 25. do 30. siječnja 1989.


DelC 5.4. Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 27. listopada 1988. do 6. srpnja 1989.

DelC 6. Zbirka radova dostavljenih Odboru – radovi koji se odnose na monetarnu uniju

Taj odjeljak sadržava radove iz Zbirke radova koji se odnose na monetarnu uniju, u skladu sa sadržajem. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare povezane s određenim radom.


DelC 6.1 The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 7. listopada 1988. do 6. srpnja 1989.


DelC 6.2. A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Jedina raspoloživa verzija tog rada konačna je verzija iz lipnja 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s trećim sastankom.


DelC 6.3. First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 28. listopada do 6. prosinca 1988.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s trećim i četvrtim sastankom.


DelC 6.4. The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 30. listopada do 29. studenog 1988.


DelC 6.5. The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 2. studenoga 1988. do 11. travnja 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s trećim sastankom.


DelC 6.6. The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Radne verzije i komentari nose datum 1. prosinca 1988.


DelC 6.7. The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 4. siječnja do 10. srpnja 1989.


DelC 6.8. A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 30. siječnja do 23. svibnja 1989.


DelC 6.9. The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Na jedinoj raspoloživoj verziji nema datuma.


DelC 6.10. An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Jedina raspoloživa verzija potječe iz travnja 1989.

DelC 7. Popratni radovi koje su dostavili članovi Odbora

Taj odjeljak sadržava radove koji su dostavljeni Odboru, ali koji nisu uključeni u Zbirku radova. Sadržava radove koje su dostavili članovi Odbora. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.


DelC 7.1. A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Radne verzije i komentari nose datum 26. listopada 1988.


DelC 7.2. Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 18. kolovoza do 1. rujna 1988.


DelC 7.3. Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 16. rujna do 4. listopada 1988.


DelC 7.4. Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Datum komentara je 6. siječnja 1989.

DelC 7.5. Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 21. do 31. listopada 1988.


DelC 7.6. Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 31. siječnja 1989.


DelC 7.7. Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 9. rujna do 6. listopada 1988.


DelC 7.8. Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Radne verzije i komentari nose datum 8. veljače 1989.


DelC 7.9. Propositions relating to the ECU (Delorsov odbor)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 27. do 31. siječnja 1989.


DelC 7.10. Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Radne verzije i komentari nose datum 14. listopada 1988. ili nemaju datum.


DelC 7.11. Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Radne verzije, komentari i odgovori na upitnik nose datume iz razdoblja od 11. listopada 1988. do 10. veljače 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.


DelC 7.12. Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 20. siječnja do 12. travnja 1989.


DelC 7.13. Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 1. studenog 1988.


DelC 7.14. The Ciampi/Thygesen Scheme

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 10. ožujka 1989.


DelC 7.15. The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Radne verzije i komentari nose datum 7. siječnja 1989. ili nemaju datum.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.


DelC 7.14. The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Radne verzije i komentari nemaju datume.

DelC 8. Popratni radovi koje su dostavili drugi

Taj odjeljak sadržava radove koji su dostavljeni Odboru, ali koji nisu uključeni u Zbirku radova. Sadržava radove koje nisu dostavili članovi Odbora, nego druge osobe i organizacije. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.


DelC 8.1. Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 10. listopada do 21. studenoga 1988.


DelC 8.2. Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 25. siječnja 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.


DelC 8.3. Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Radna verzija i komentari nose datume iz razdoblja od 24. siječnja do 20. veljače 1989.


DelC 8.4. Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ministarstvo gospodarstva Danske)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 9. studenoga 1989.


DelC 8.5. L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Radna verzija i komentari potječu iz prosinca 1988. ili nemaju datum.


DelC 8.5. Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 22. prosinca 1988.


DelC 8.5. Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 23. siječnja 1989.


DelC 8.8. Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 14. studenoga 1988.


DelC 8.9. Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 14. studenoga 1988.


DelC 8.10. Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Radna verzija i komentari nemaju datume.


DelC 8.11. Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 31. listopada 1988.


DelC 8.12. Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 16. do 21. prosinca 1988.


DelC 8.13. Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Radna verzija i komentari nose datum 18. siječnja 1989.


DelC 8.14. The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Preslika članka nema datuma.


DelC 8.15. The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 19. prosinca 1988.


DelC 8.16. The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Radna verzija i komentari nose datum 7. studenoga 1988.


DelC 8.17. The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 23. listopada 1988.


DelC 8.17. The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 3. siječnja 1989.


DelC 8.19. The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Taj pododjeljak sadržava publikaciju »The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.« (1937.).


DelC 8.20. The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Taj pododjeljak sadržava presliku stranice dnevnika The Wall Street Journal od 30. ožujka 1989.

DelC 9. Vanjska komunikacija

Taj odjeljak sadržava korespondenciju s osobama izvan Delorsova odbora i govore članova Odbora koji su na vanjskim događajima govorili o svojem radu. Sadržava zahtjeve za informacije ili primjerke konačnog izvješća te odgovore na njih. Ne sadržava popratne radove ni korespondenciju povezanu s njima.


DelC 9. Vanjska komunikacija

Vanjska korespondencija i govori potječu iz razdoblja od 15. studenoga 1988. do 18. studenoga 1989.