A Delors-bizottság (1988–89)

A Gazdasági és Monetáris Uniót Vizsgáló Bizottságot, ismertebb nevén a Delors-bizottságot, 1988 júniusában állították fel. Az Európai Tanács azzal a megbízatással ruházta fel, hogy tanulmányozza az európai gazdasági és monetáris unió megvalósításának lehetőségét, és dolgozzon ki javaslatokat ennek konkrét szakaszaira. A Jacques Delors, az Európai Bizottság akkori elnöke vezette bizottság az Európai Gazdasági Közösség tagállami központi bankjainak elnökeiből és más tagokból állt. Utóbbiak között volt Lámfalussy Sándor, a bázeli Nemzetközi Fizetések Bankja akkori vezérigazgatója, később az Európai Monetáris Intézet első elnöke.

A Delors-bizottság teljesítette megbízatását, és 1989 áprilisában jelentést adott ki „Gazdasági és monetáris unió az Európai Közösségben" címmel, amelyben több más javaslat mellett három szakaszban vázolta fel a gazdasági és monetáris unió megvalósítását, elősegítve a monetáris és gazdasági egységesítés folyamatát.

A Delors-bizottság 12 doboznyi, papíralapú iratai az 1988 szeptembere és 1989 áprilisa között tartott üléseknek, valamint a Delors-jelentés előkészítésének és végleges formába öntésének anyagát ölelik fel. A dokumentumok zömükben angol és francia nyelven íródtak.