Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Delorsův výbor (1988–1989)

Výbor pro studium Hospodářské a měnové unie, známý spíše jako Delorsův výbor, byl zřízen v červnu 1988. Jeho zřízení vycházelo z mandátu Evropské rady zkoumat a navrhovat konkrétní etapy vedoucí k evropské hospodářské a měnové unii. Výboru předsedal Jacques Delors, tehdejší prezident Evropské komise. Výbor se skládal z guvernérů centrálních bank zemí Evropského hospodářského společenství a několika dalších členů. K nim patřil Alexandre Lamfalussy, tehdejší generální ředitel Banky pro mezinárodní platby v Basileji a později první prezident Evropského měnového institutu.

Delorsův výbor splnil svůj mandát vydáním zprávy v dubnu 1989 pod názvem „Hospodářská a měnová unie v Evropské společenství“. Zpráva mimo jiné navrhovala tři etapy k dosažení Hospodářské a měnové unie a pomohla měnovému a hospodářskému sjednocení v rozviji.

Zprávy Delorsova výboru jsou v listinné podobě a sestávají z 12 krabic. Týkají se zasedání, která se konala od září 1988 do dubna 1989, i přípravy a dokončení Delorsovy zprávy. Dokumenty jsou vetšinou v angličtině a francouzštině.