Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Delorsov odbor (1988–1989)

Odbor za preučitev ekonomske in monetarne unije (Committee for the Study of Economic and Monetary Union), bolj znan kot Delorsov odbor, je bil ustanovljen junija 1988. Vzpostavljen je bil na podlagi mandata Evropskega sveta, da preuči in predlaga konkretne korake za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije v Evropi. Vodil ga je Jacques Delors, takratni predsednik Evropske komisije. Sestavljali so ga guvernerji centralnih bank držav članic Evropske gospodarske skupnosti in nekateri drugi člani. Eden od njih je bil tudi Alexandre Lamfalussy, takratni generalni direktor Banke za mednarodne poravnave v Baslu in kasneje prvi predsednik Evropskega monetarnega inštituta.

Odbor je svoj mandat izpolnil aprila 1989, ko je predstavil poročilo o »ekonomski in monetarni uniji v Evropski skupnosti«. V njem je med drugim predlagal, da naj se ekonomska in monetarna unija vzpostavi v treh fazah. Prispeval je tudi k zagonu procesa za ekonomsko in monetarno povezovanje.

Dokumentacija Delorsovega odbora je v papirni obliki in obsega 12 škatel, pokriva pa seje odbora med septembrom 1988 in aprilom 1989 ter pripravo in dokončanje Delorsovega poročila. Večina dokumentov je v angleščini in francoščini.