Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Žako Deloro komitetas (1988–1989 m.)

Komitetas ekonominės ir pinigų sąjungos klausimams nagrinėti, dažniau vadinamas Žako Deloro komitetu, įsteigtas 1988 m. birželio mėn. Komitetas įsteigtas pagal Europos Vadovų Tarybos pavedimą išnagrinėti ir pasiūlyti konkrečius Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapus. Komitetui vadovavo tuometinis Europos Komisijos pirmininkas Žakas Deloras (Jacques Delors). Jį sudarė Europos ekonominės bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojai ir keletas kitų narių. Tarp jų – tuometinis Bazelyje įsteigto Tarptautinių atsiskaitymų banko generalinis direktorius Alexandre Lamfalussy, vėliau tapęs pirmuoju Europos pinigų instituto pirmininku.

Žako Deloro komitetas įvykdė jam duotą pavedimą – 1989 m. balandžio mėn. paskelbė ataskaitą dėl Europos bendrijos ekonominės ir pinigų sąjungos. Greta kitų dalykų ataskaitoje pasiūlyti trys ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapai. Tai padėjo vykdyti finansinio ir ekonominio vienijimosi procesą.

Žako Deloro komiteto dokumentai yra popieriniai ir užima 12 archyvinių dėžių. Tai – nuo 1988 m. rugsėjo mėn. iki 1989 m. balandžio mėn. vykusių posėdžių dokumentai, Žako Deloro ataskaitos rengimo ir baigiamieji dokumentai. Dokumentai daugiausia parengti anglų ir prancūzų kalbomis.