Najnovšie informácie nájdete na anglickej verzii tejto stránky.

Delorsov výbor (1988 – 1989)

Výbor pre štúdium hospodárskej a menovej únie, známejší pod názvom Delorsov výbor, bol vytvorený v júni 1988. Bol založený na základe poverenia Európskej rady posúdiť a navrhnúť konkrétne etapy vedúce k vytvoreniu európskej hospodárskej a menovej únie. Jeho predsedom bol vtedajší predseda Európskej komisie Jacques Delors. Bol zložený z guvernérov centrálnych bánk členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a niekoľkých ďalších členov vrátane Alexandra Lamfalussyho, vtedajšieho generálneho riaditeľa Banky pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji a neskoršieho prezidenta Európskeho menového inštitútu.

Delorsov výbor svoje poslanie splnil, keď v apríli 1989 vydal správu pod názvom „Hospodárska a menová únia v Európskom spoločenstve“. Popri iných návrhoch správa odporúčala vytvorenie hospodárskej a menovej únie v troch etapách a zároveň pomohla pri vývoji procesu menového a hospodárskeho zjednotenia.

Záznamy Delorsovho výboru sú v listinnej podobe a zaberajú 12 archívnych boxov. Týkajú sa zasadaní uskutočnených od septembra 1988 do apríla 1989 i prípravy a finalizácie Delorsovej správy. Dokumenty sú prevažne v anglickom a francúzskom jazyku.