Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Delora komiteja (1988–1989)

Ekonomikas un monetārās savienības izpētes komiteja, biežāk dēvēta par Delora komiteju, tika izveidota 1988. gada jūnijā. Tā tika izveidota pēc tam, kad Eiropas Padome deva uzdevumu izpētīt konkrētos posmus ceļā uz Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības izveidi un nākt klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem. Komitejas priekšsēdētājs bija Žaks Delors (Jacques Delors), toreizējais Eiropas Komisijas prezidents. Tās sastāvā bija Eiropas Ekonomikas kopienas dalībvalstu centrālo banku vadītāji un daži citi dalībnieki. To vidū bija arī Starptautisko norēķinu bankas, kas atradās Bāzelē, toreizējais ģenerāldirektors Aleksandrs Lamfalusī (Alexandre Lamfalussy), kas vēlāk kļuva par Eiropas Monetārā institūta pirmo prezidentu.

Delora komiteja izpildīja savu uzdevumu, 1989. gada aprīlī sagatavojot ziņojumu "Ekonomikas un monetārā savienība Eiropas Kopienā". Viens no ziņojumā izteiktajiem priekšlikumiem bija izveidot Ekonomikas un monetāro savienību trijos posmos, tādējādi palīdzot izstrādāt monetārās un ekonomiskās apvienošanas procesu.

Delora komitejas dokumenti ir papīra formātā un glabājas 12 kastēs. Tie aptver laikā no 1988. gada septembra līdz 1989. gada aprīlim notikušās sanāksmes, kā arī Delora ziņojuma sagatavošanu un pabeigšanu. Dokumenti ir galvenokārt angļu un franču valodā.