Delorskommittén (1988–1989)

Kommittén för undersökning av ekonomisk och monetär union (Committee for the Study of Economic and Monetary Union), ofta kallad Delorskommittén (Delors Committee), upprättades 1988. Den upprättades sedan Europarådet gett ett mandat att undersöka och lämna konkreta förslag för en europeisk ekonomisk och monetär union. Ordförande för kommittén blev Jacques Delors, dåvarande ordförande för Europeiska kommissionen. Kommittén bestod av centralbankschefer i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater och några andra medlemmar. Bland dessa övriga medlemmar var Alexandre Lamfalussy, dåvarande högste chef för Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS), som senare utnämndes till EMI:s första ordförande.

Delorskommittén fullgjorde sitt uppdrag med rapporten om ekonomisk och monetär union i Europeiska gemenskapen (”Economic and Monetary Union in the European Community”) i april 1989. Bland annat föreslogs i rapporten tre etapper för att uppnå en ekonomisk och monetär union. Rapporten bidrog till utvecklingen av den monetära och ekonomiska integrationsprocessen.

Underlagen till Delorskommitténs handlingar är pappersbaserade och består av 12 lådor med mötesdokument från september 1988 till april 1989 såväl som förberedning och färdigställning av Delorsrapporten. Handlingarna är mestadels skrivna på engelska och franska.