Il-verżjoni bl-Ingliż ta’ din il-paġna fiha informazzjoni iżjed aġġornata.

Il-Kumitat Delors (1988-89)

Il-Kumitat għall-Istudju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, magħruf aħjar bħala l-Kumitat Delors, twaqqaf f'Ġunju 1988. It-twaqqif tiegħu segwa mandat tal-Kunsill Ewropew biex jeżamina u jipproponi stadji konkreti li jwasslu għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea. Il-Kumitat kien ippresedut minn Jacques Delors, il-President tal-Kummissjoni Ewropea f'dak iż-żmien. Kien jikkonsisti mill-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-Istati Membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea u xi membri oħrajn. Fosthom kien hemm Alexandre Lamfalussy, imbagħad Maniġer Ġenerali tal-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali f'Basel u wara l-ewwel President tal-Istitut Monetarju Ewropew.

Il-Kumitat Delors issodisfa l-mandat tiegħu billi nieda rapport f'April 1989 dwar l-"Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-Komunità Ewropea". Fost proposti oħra, ir-rapport issuġġerixxa tliet stadji għall-kisba tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u għen biex jiġi żviluppat il-proċess tal-unifikazzjoni monetarja u ekonomika.

Ir-rekords tal-Kumitat Delors huma bbażati fuq il-karta u jikkonsistu fi 12-il kaxxa li jkopru laqgħat li saru bejn Settembru 1988 u April 1989, kif ukoll il-preparazzjoni u l-finalizzazzjoni tar-Rapport Delors. Id-dokumenti huma miktubin l-iktar bl-Ingliż u l-Franċiż.